M.J. Sand, Mads Jensen Sand, 13.9.1856-25.12.1929, officer. Født i Gram, død i Kbh., begravet sst. (Garn.). S. havde fra sin tidligste ungdom lyst til læsning og da landsbyskolens undervisning ikke var tilstrækkelig for ham læste han videre i sin fritid, vejledt af en interesseret lærer. Sytten år gammel skulle han tage stilling til om han ville være dansk eller tysk undersåt, og da han valgte at blive dansk måtte han forlade Slesvig. 1873 kom han på Askov højskole men følte sig ikke tiltalt af den efter hans mening ukritiske undervisning. Han forlod skolen, bestemte sig for forstvæsenet og blev 1874 ansat ved Giesegård skovdistrikt. 1875 aftjente han sin værnepligt og blev på grund af sine gode evner og sin store pligtopfyldelse udtaget til korporal, men den længere tjenestetid bevirkede at han mistede sin stilling ved skoven. Han ansøgte da om at måtte fortsætte sin militærtjeneste, og 1877 udnævntes han til sergent. S.å. begyndte han på officersskolen, udnævntes 1878 til sekondløjtnant og 1883 til premierløjtnant. 1884–87 gennemgik han officersskolens ældste klasse og gjorde herefter tjeneste ved 27. bataljon i Fredericia, var en kortere tid ved dragonregimentet i Odense og forflyttedes 1890 til generalstaben hvor han gjorde tjeneste ved topografisk afdeling. 1895 og 1896 udførte han en række opmålinger på Færøerne og blev 1895 kaptajn. 1897 forflyttedes han til Viborg, men da han 1899 fik overdraget lærerposten i geodæsi ved officersskolen, blev han stillet til rådighed for denne og gjorde derefter igen tjeneste ved topografisk afdeling. 1900 udførte han for Kbh.s kommune en triangulation over byen. 1906 blev han oberstløjtnant og chef for 2. bataljon, men kom allerede n.å. igen til generalstaben som chef for dens topografiske afdeling. Denne stilling beklædte han til han 1921 søgte sin afsked, og han virkede i høj grad fremmende for afdelingens arbejde. 1909 blev han udnævnt til oberst.

1888 blev S. medarbejder ved Den danske gradmåling og udførte først nogle præcisionsnivellementer på Holstebroegnen og i årene 1899–1905 en del breddebestemmelser, særlig på Sjælland. 1903 overdrog den daværende direktør for gradmålingen, general W. H. O. Madsen ham arbejdet med tilknytning af Tyge Brahes observationspladser på Hven til det internationale grad-målingsnet, og 1908 blev resultatet offentliggjort som Den danske Gradmaaling, ny r. hæfte nr. 1, Tilknytning af de Tychoniske Ruiner til det Europæiske Gradmaalingsnet. 1 de følgende år bearbejdede S. under general Madsens ledelse de af gradmålingen udførte breddebestemmelser, og disse arbejder blev offentliggjort som Den danske Gradmaaling, ny r., hæfte nr. 5–7, henholdsvis 6 Breddebestemmelser, 1909, 17 Breddebestemmelser, 1911 og 18 Breddebestemmelser, s.å. Endelig har S. bearbejdet nogle basismålinger der udkom 1916 som hæfte nr. 15, Nye Basis-maalinger i Danmark. – 1899–1908 var S. lærer i geodæsi ved officersskolen og udgav 1899–1900 indledning og tilføjelser til de benyttede lærebøger i Geodæsi. Fra 1908 var han korresponderende medlem af Gesellschaft für Erdkunde, og medlem af Det kgl. geografiske selskabs råd og af bestyrelsen fra 1922, 1912–15 medlem af bestyrelsen for Dansk ungdomsforbund. Han var delegeret for Danmark ved de internationale konferencer i Rom og Paris angående et verdenskort.

Familie

Forældre: skovfoged Jens Christensen S. (1832–99) og Dorthea Frederikke Rosendahl (1827–98). Gift 9.5.1889 i Kbh. (b.v.) med Caroline Elise Charlotte Jensen, født 15.7.1860 i Kbh. (Trin.), død 16.1.1932, d. af skomagermester Wilhelm J. (ca. 1823–91) og Caroline Christine Ellermann (1837–1921).

Udnævnelser

R. 1903. DM. 1907. K.2 1915. K.1 1921.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Berl. tid. 12.9.1916 og 27.12.1929. Politiken 27.12.1929. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig