Mikkel Skov, Mikkel Jespersen Skov, d. sommeren 1713, officer. Sandsynligvis født i Ronneby, Blekinge. Begravelsesbevilling 5.8 1712. Efter at have været i udenlandsk krigstjeneste under Ulrik Christian Gyldenløve og formentlig tjent sig op til løjtnant opholdt S. sig 1656 i Kbh. og blev n.å. adjudant hos Gyldenløve. Han synes at have fået en god uddannelse og havde gode kundskaber. Som dragonkaptajn deltog han 1657 i krigen i Skåne, blev n.å. generaladjudant hos kongen og deltog virksomt i Kbh.s forsvar, bl.a. udfaldene aug. 1658, og skal ved udfaldet til Amager i okt. have været på nippet til at tage Karl Gustav til fange. Ved sine forbindelser i de skånske landskaber blev han virksom deltager i Malmøsammensværgelsen m.m. og opnåede herved en ret høj stjerne hos feltherre Hans Schack. Det meste af hvad der berettes af og om ham er problematisk, men hans dristige færd som generaladjudant hos Schack ved Fyns generobring 1659, da han ved nattetid i forklædning fra Munkebo sneg sig gennem de fjendtlige linjer og tilvejebragte forbindelse med E.A. v. Ebersteins korps, er godt dokumenteret. At han, som han siger, har spillet en vigtig rolle ved statsomvæltningen 1660 modbevises af hans historiske samlinger; han har ikke anden viden herom end hvad han har opsnappet under sin færden i forskellige kredse disse dage. Hans "Memorial" herom indeholder dog interessante iagttagelser. Han havde endnu 1660 kompagni i dronningens livregiment dragoner på Kronborg under Eiler Holck, men var bestandig på farten alle andre steder, og med sine pralerier og sin opblæsthed irriterede han Holck så denne indstillede ham til afgang fra regimentet. 1662 udnævntes han til kæmner over Trondhjems len. Juli 1663 afgik han til skibs fra Kbh. med en kommando soldater for i Nederlandene at få Corfitz Ulfeldt udleveret hvad han dog ikke opnåede. En del år indtil 1676 sad han i gældsfængsel i Bruxelles, var 1682 hjemme på vartpenge som oberst, fik 1683 en ret betydelig pension, og efter forgæves at have søgt om ansættelse hjemme fik han 1689 anbefaling til indtræden i kejserlig tjeneste men rejste ikke. Da Kbh.s studenter 1700 ved Karl XIIs landgang på Sjælland organiserede sig i kompagnier havde han en kort tid trods alder og skrøbelighed kommandoen over dem. Ved den danske landgang i Skåne 1709 tilbød han der må have været ældgammel Frederik IV sin tjeneste, men tilbuddet synes ikke at være blevet modtaget. G Fremstillet på mal. af C.A. Lorentzen, 1790 (St.mus) og af Poul Steffensen.

Familie

Forældre: ridefoged i Medelstad hrd., senere borgmester og tolder i Ronneby Jesper S. Ægteskabelige forhold ukendte.

Bibliografi

Danske saml. VI, 1870–71 228 320 373f. Kbh.s diplomatarium, udg. O. Nielsen V, 1882 648f. – Danske mag. 3.r.l, 1842 263–96; 5.r.IV, 1898–1901 323–26. Chr. Molbech i Hist. t.2.r.IV, 1852 28. H.D. Lind: Kong Kr. den fjerde og hans mænd på Bremerholm, 1889 (reproudg. 1974). Samme: Kong Fr. IIIs sømagt, 1896. Carl Bruun: København II, 1890. Ernst Albrecht v. Eberstein: Kriegsberichte 2. udg., Berlin 1891. J.A. Fridericia: Adelsvældens sidste dage, 1894 (reproudg. 1969) 397. S.A. Sørensen: Kbh.s belejring og Fyns generobring, 1896 57 o.fl.st. Bidrag til den store nord. krigs hist., udg. Generalstaben I, 1899. Kn. Fabricius: Skånes overgang fra Danm. til Sverige I, 1906 (reproudg. 1972) 101 11 lf 114; IV, 1958 (reproudg. 1972) 284. K. C. Rockstroh i Svendborg amt II, 1909 24f. CO. Bøggild-Andersen: Statsomvæltningen i 1660, 1936. Aage Fasmer Blomberg: Fyns vilkår under svenskekrigene, 1973. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig