N.B. Krarup, Niels Bygum Krarup, 29.8.1792-10.12.1842, skolebestyrer. Født i Navr, død i Kbh. (Frels.), begravet sst. (Frels.). K. blev student 1812 fra Århus og studerede derefter teologi som han dog snart opgav for med iver at kaste sig over klassisk filologi. 1816 vandt han universitetets guldmedalje for en latinsk afhandling om kilderne til Dionysius Halicarnassus' arkæologi. S.å. blev K. Poul Martin Møllers vikar i latin på Borgerdydskolen på Christianshavn og lærer i græsk i v. Westens og Brendstrups institut. 1817 fik han ekspektance på stillingen som Borgerdydskolens inspektør (bestyrer). K. boede siden sine studieår på Regensen hvor han tilhørte en kreds af fremtrædende, klassiske filologer, samlet om hans fætter Nicolai Christian Møhl. Han var hele livet en nær ven af Poul Martin Møller og var en af "Tylvten" der udfordrede Jens Baggesen til en disputats på latin. K. var rationalist og forholdet til Grundtvig var gensidigt køligt. I 1821–24 foretog han en videnskabelig rejse til Tyskland, Italien og Frankrig for at dygtiggøre sig til at blive leder for en lærd skole. Han blev i Jena tysk dr.phil. Efter sin hjemkomst blev han atter "første lærer" ved Borgerdydskolen og blev indtil 1828 tillige inspektør på Borchs kollegium hvor han skrev et par grammatiske afhandlinger og meddelelser om sin udenlandsrejse til R. Nyerups Magazin for Rejseiagttagelser IV. I denne tid var han med til at stifte det kendte læseselskab Athenæum hvis første bibliotekar han blev. 1827 søgte han universitetet og skoledirektionen om tilladelse til at oprette en privat skole med dimissionsret. De pædagogiske tanker han lagde frem i ansøgningen viser K. som en ret progressiv lærer hvis mål det var at bygge en skole op på et selvvirksomhedsprincip, med udbredt elevselvstyre efter engelsk mønster. Af denne grund eksperimenterede han en tid – uden større held -med den indbyrdes undervisning i enkelte fag i Borgerdydskolen. Ansøgningen blev taget af bordet da K. 1828 blev skolens bestyrer. Denne stilling besad han til sin død og udviste en markant selvstændig linje over for skolens direktion. Han var selv en dygtig latinlærer.

K. gennemførte ikke sine pædagogiske tanker fra 1827 i Borgerdydskolen, men ved at skabe fasthed i den daglige undervisning, ved at udnytte de muligheder der lå i den herskende undervisningsform og ved at tiltrække fagligt dygtige medarbejdere førte K. Borgerdydskolen frem i forreste række blandt landets lærde skoler. I dagbogsnotater har han givet udtryk for sit pædagogiske mål: "at danne Mennesket til Humanitet, d.v.s. til al den Fuldkommenhed et Menneske ifølge sin endelige Natur er i Stand til at modtage". K. havde ikke så lidt tilfælles med Poul Martin Møllers "Jyske Bertel" fra En dansk Students Eventyr, solid, tør og besindig som han fremtræder i brevvekslingen med vennerne; retsindighed og hjælpsomhed var andre egenskaber som vennerne satte pris på.

Familie

Forældre: præst, seminarieforstander C. J. L. K. (1765–1820) og Christine Fabricius (1768–1822). Gift 21.11.1829 i Kbh. (Frels.) med Christiane Amalia Møhl, født 22.1.1803 i Kbh. (Garn.), død 6.5.1876 sst. (Frbg.), d. af kontrollør i Kbh.s havn, senere kammerråd Hans Christian M. (1757–1843) og Maria Achton Fabricius (1773–1819). – Far til Chr. K.

Ikonografi

Buste af Chr. Christensen (Vestre Borgerdydskole), tegn. efter denne af Th. Stein, 1856 (Fr.borg).

Bibliografi

Mellem klasssiske filologer. Af N. B. K.s brevvekslinger, udg. Morten Borup, 1957. Poul Møller og hans familie i breve, ved Morten Borup I-III, 1976. – Fr. Hammerich: Et levnedsløb, 1882 112. Johs. Helms: Borgerdydskolen på Kristianshavn 1787–1837, 1887. Vilh. Birkedal: Personlige oplevelser I, 1890. J. M. Thiele: Af mit livs årbøger I, 1917 58f. Olaf Carlsen: N. B. K. og hans undervisningsplan, 1927. Vestre Borgerdydskole 1787–1937, 1937 16–40. – Papirer i Rigsark, og Landsark. for Sjælland.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig