N.H. Rasmussen

N.H. Rasmussen, Niels Hansen Rasmussen, 27.9.1854-1.8.1924, gymnastikpioner. Født på Vøjremosegård i Birkende, Fyn, død på Nyborg sygehus, begravet på Frbg. (Solbjerg). R.s far købte 1860 gården Kragsbjerg ved Odense, og sønnen kom til at gå i katedralskolen hvor han sytten år gammel tog præliminæreksamen. Han kom derpå i lære på et maskinværksted i Odense og forberedte sig samtidig til optagelse på Polyteknisk læreanstalt hvor han blev cand. polyt. 1880. Allerede forinden var hans interesse for gymnastik imidlertid blevet vakt på en sådan måde at det blev bestemmende for hans senere virksomhed. Under et ophold på Vejstrup højskole i vinteren 1876–77 havde han deltaget i en gymnastik der var præget af højskolelivets frihed og friskhed, og ved sin tilbagekomst til Kbh. 1877 var han med til at stifte Kbh.s gymnastikforening. Hans arbejde for gymnastikken bragte ham i forbindelse med bygmester Andreas Bentsen der var knyttet til Vallekilde højskole, og dette bekendtskab førte til at han opgav at blive ingeniør og drog til Vallekilde som Bentsens medhjælper. I forsommeren 1882 overværede han sammen med. Bentsen en gymnastikfest i Stockholm og blev stærkt grebet af den lingske gymnastik. N.å. gennemgik han et kursus på nogle måneder ved det svenske gymnastiske centralinstitut, og 1885–87 gennemgik han instituttets fuldstændige kursus og erhvervede afgangs-betegnelsen gymnastikdirektør. Inden dette sidste studieophold i Stockholm havde han imidlertid udført et pionerarbejde som fik den største betydning; han havde ført svensk gymnastik over på dansk grund. Begyndelsen blev gjort på Vallekilde hvor en nyopført gymnastikbygning fik sin indvielse med en opvisning under R.s ledelse 25.2.1884. Dette arbejde fortsatte R. fra 1887 i Kbh., først i lejede lokaler, fra 1898 i sin egen bygning på Vodroffsvej (tegnet af P. V. Jensen-Klint). Som medlem af den såkaldte store gymnastikkommission deltog han i tiåret 1889–99 i udarbejdelsen af det nye gymnastiksystem som er fremstillet i håndbogen af 1899 og fra 1904–24 var han formand for Gymnastisk selskab. De sidste par år af R.s liv var for en stor del viet et omfattende og på sin vis enestående nationalt arbejde. Under første verdenskrig organiserede og ledede han med stor dygtighed og offervilje et hjælpearbejde for sønderjyske krigsfanger, bl.a. oprettedes særlige fangelejre for sønderjyder. Han lagde i sit arbejde efter krigen ikke skjul på at han gerne havde set grænsen trukket sydligere. R. var ligeledes virksom for "Frivilligt Drengeforbund", "Studenter paa Høstarbejde"; "Dansk Sømandsmission" o.l. Han udgav N. H. Rasmussens Gymnastiske Institut, 1908 og 1927.

Familie

Forældre: gårdejer, sognefoged, senere ejer af Kragsbjerg ved Odense Rasmus R. (1810–73, gift 1. gang 1836 med Kirsten Jacobsdatter, 1787–1853, gift 1. gang med gårdejer Niels Hansen, ca. 1786–1834) og Sanne Larsen (1829–80). Gift 18.3.1895 i Tyrsted med Mette Marie Agnete Elisabeth Otterstrøm, født 2.3.1873 i Hvilsted, død 9.2.1969 på Frbg., d. af sognepræst, senere i Nordby, Samsø og i Tyrsted og Uth, Carl Erasmi O. (1839–96) og Sophie Catharina Flensborg (1838–1923).

Udnævnelser

R. 1909.

Ikonografi

Buste af Jens Lund 1903 og 1925 (Folkehjem, Åbenrå). Tegn. af C. Lyngbo, 1905. Foto.

Bibliografi

Fyns tid. 3.8. og 6.8.1924. Gymnastisk t., 1924 81–83. Jutta Skrumsager i Højskolebladet XLIX, s.å. 1067–69. Bent Rasmussen: I gerning og sandhed. N. H. R. og de sønderjyske krigsfanger, 1927. Fr. Hjort i Årbog for hist. samfund for Odense og Assens amter, 1938 272–79. Bent Rasmussen i Sønderjyske årbøger, 1960 41–80. – Papirer i Rigsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig