Niels Poulsen, 27.2.1843-3.5.1911, fabrikant, legatstifter. Født i Ås ved Horsens, død i Brooklyn, begravet sst. P. gik i friskolen i Horsens og arbejdede uden for skoletiden på en tobaksfabrik. Efter konfirmationen kom han i murerlære, først i Horsens, senere i Kbh. hvor han gjorde svendestykke; han besøgte Teknisk skole og arbejdede her bl.a. under H. V. Bissen. 1864 rejste han til USA hvor han begyndte som murerarbejdsmand, senere fik han plads på et arkitektkontor, og efter tre års forløb blev han tegner i statens bygningskommission i Washington. Han fik interesse for det arkitektoniske jernarbejde; han forudså at jern- og stålkonstruktioner ville vinde frem som bygningsmateriale, og han var klar over dette materiales ornamentale muligheder. 1873 opgav han stillingen i Washington og tog ansættelse i The New York Architectural Iron Works hvor han hurtigt blev chef for den arkitektoniske og ingeniørvidenskabelige afdeling. 1876 gik firmaet fallit og fabrikken standsede, hvorefter P. selv begyndte en lille bedrift i kompagniskab med nordmanden Charles M. Eger. Alle støbninger måtte foretages i et andet jernværk, men det skete efter nøje anvisninger og under stadigt tilsyn. Som følge af den både tekniske og kunstneriske omhu der udvistes ved fabrikationen voksede bedriften både i omdømme og størrelse. Det blev muligt at oprette eget støberi, flere og flere folk knyttedes til virksomheden, og i løbet af otte år var der skabt et anseligt foretagende, fra 1897 kaldet Hecla Architectural Iron Works i Brooklyn, med over 1000 arbejdere beskæftiget året rundt.

P. lagde stor vægt på at uddanne firmaets arbejdere bedst muligt, bl.a. ved en særlig aftenskole, og at knytte den bedste kunstneriske assistance til virksomheden; til tider var indtil 30 billedhuggere beskæftiget, bl.a. danskeren Carl Rohl Smith. Hecla Architectural Iron Works voksede op til at blive den største virksomhed i sin art i USA. Fabrikken fremstillede jernkonstruktioner samt alt finere jern-, bronze- og smedearbejde til en mængde af New Yorks kæmpebygninger, bl.a. børsen, mønten, N. Y. Public Library, flere af de største hoteller, bl.a. Waldorf Astoria; endvidere jernarbejdet til de underjordiske baners nedgange og de fleste af New Yorks store jernbanestationer, til kongresbiblioteket i Washington osv. Firmaet konstruerede en særlig slags boghylder som leveredes til biblioteker landet over, og det var det første firma som lavede elevatorer og elevatorbure af smedet jern og stål. Det leverede jernkonstruktionen til The Flood Building i San Francisco som blev verdensberømt ved under jordskælvet 1906 at blive stående i et kvarter af rygende ruinhobe. P. var en af de betydeligste repræsentanter for danskheden i USA; han var beskeden og bramfri i sin personlige fremtræden som var præget både af den alvor, erfaringer havde givet ham, og af det medfødte danske lune som harmonerede godt med den optimistiske ånd han mødte hos amerikanerne. Han gjorde en stor indsats for byen New York, bl.a. vedr. dens trafikproblemer, og han var en storsindet velgører over for landsmænd som havde vundet hans tillid. Han glemte aldrig den betydning hans gode uddannelse i Danmark havde haft for ham, og han forstod at amerikanere og skandinaver havde meget at lære af hinanden. Dette viste han ved at gå ind på den oprindelig af professor Carl Lorentzen ved New Yorks universitet fremsatte tanke om oprettelse af en organisation som skulle skabe mulighed for udveksling af professorer og studerende i USA og de skandinaviske lande. P. gav 1910 $ 100 000 til et sådant arbejde og testamenterede yderligere $ 500 000 til organisationen som fik navnet American Scandinavian Foundation, grundlagt 16.3.1911, to måneder før P.s død. Den således grundlagte institution har i de forløbne år udført et meget betydningsfuldt arbejde for at fremme forbindelserne mellem USA og de nordiske lande på åndelige, kunstneriske, praktiske og videnskabelige områder ved at muliggøre studieophold for amerikanske studerende i Norden og omvendt. Institutionen støtter sig til organisationer i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island som hver for sig fremskaffer midler til supplering af de beløb der er nødvendige for at formålet kan ske fyldest – i overensstemmelse med P.s oprindelige tanke. Alene fra hans fødeland Danmark har næsten 7 500 unge gennem søsterorganisationen Danmark-Amerika fondet fået hjælp til trainee- eller stipendiat-ophold i USA. Selskabet udgiver Scandinavian Review, oprindelig et månedsskrift, senere kvartalsskrift.

Familie

Forældre: murer og husmand, senere i Horsens, Poul Rasmussen (1813-67, gift 2. gang 1849 med Mette Olesen, 1813-55, gift 3. gang 1856 med Ane Olesen, 1824-78) og Ane Marie Nielsdatter (ca. 1819-49). Gift 1873 med Lizzie Clausen, f. Browne,født 18.5.1838, død 4.7.1901.

Udnævnelser

R. 1910.

Ikonografi

Mal. af Thomas Jensen, 1910. Reliefportræt af Gunnar Hammerich på monument, 1955 (Horsens). Foto.

Bibliografi

H. Cavling: Fra Amerika II, 1897 111-14. Karin Michaëlis i Nationaltid. 5.11.1910. Samme og Joost Dahlerup: Danske foregangsmænd i Amerika, 1911 10-25. New York Times 4.5.1911. New York Tribune s.d. Thor Bech i Riget 22.5.s.å. Joost Dahlerup og C. D. Groth i The American Scand. review III, N.Y. 1915 261-73. K. M. Møller i Vort land 20.6.1918. Joost Dahlerup i The American Scand. good-will mag., N.Y. 1941 febr.-nr. Erik J. Friis: The American Scandinavian foundation 1910-60, N.Y. 1961 15-24.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig