Niels Viborg, 4.11.1785-4.9.1863, departementsdirektør i marineministeriet. Født i Lynge ved Sorø, død i Kbh. (Holmens), begravet sst. (Holmens). V.s forældre sad i små kår og magtede derfor ikke at lade ham studere, men tænkte sig at sætte ham i malerlære. Imidlertid lykkedes det ham at få ansættelse på et handelskontor, hvorfra han snart overgik til en stilling som skriver ved admiralitetskontoret. Her havde han lejlighed til at ofre tid på det juridiske studium, blev ved flid og energi exam.jur. april 1810 og fik s.å. stilling som fuldmægtig i generalpostdirektionen. Efter et par måneders forløb gik han dog atter tilbage til admiralitetet hvor han endnu i juli s.å. blev kancellist. Hans løbebane viser fra nu af en jævn stigende kurve lige op til toppen, 1813 blev han kommissariatssekretær og kontorchef, 1814 overkrigskommissær, 1815 justitsråd, 1826 medlem af direktionen for søetatens hospital, 1828 admiralitetskommissær, 1830 medlem af direktionen for Søkvæsthuset og Assistenshuset, 1833 assessor i admiralitetskollegiet, 1834 2. civilde-puterede i admiralitetskollegiet, 1840 medlem af kommissionen angående embedsmænds pensionering og 1841 generalkrigskommissær. 1848 oprettedes marineministeriet, og V. udnævntes til chef for dettes 3. afdeling. Hans forretningsdygtighed var ualmindelig, hvilket kom både ham selv og de hverv til gode som han i årenes løb bestred, såsom bestyrelsen af Assistenshuset og sejldugsfabrikken m.fl. Ved sin nidkærhed og klogskab erhvervede han sig stor indflydelse i administrationen hvor hans afgørelser af civile sager altid var heldige; de maritime og sømilitære spørgsmål viste han derimod ikke så stort kendskab til. 1828 foreslog han en anden ordning af tømmerleverancerne til Holmen men kom derved i konflikt med den myndige over-ekvipagemester, kommandør C. A. Rothe som i sin allerunderdanigste forestilling desangående brugte en skrivemåde og udtryk som V. fandt krænkende, og som indbragte Rothe en alvorlig advarsel fra kongen. Rothes kritik viste sig for øvrigt senere at være rigtig. V. var 1859-61 stormester for den godgørende kædeorden. Om V. siger C. van Dockum: "Sjælen for Admiralitetet, eller dettes ledende Aand blev Etatsraad Viborg, Typus for det Bureaukrati, der under Enevoldsherredømmet regerede Staten", og videre: "men med al den Hjælp, som de senere Ministre har fundet i hans Bistand, har en bestandig Opmærksomhed fra deres Side været nødvendig for at holde den bureaukratiske Aand tilbage, der under den tidligere Regeringsform havde slaaet saa dybe Rødder". – Rang med virkelige etatsråder 1883, med konferensråder 1841, med kontreadmiraler 1853.

Familie

Forældre: fæster af Sorø mølle og krohold Søren Wiborg (1753-1820) og Christence Cathrine Müller. Gift 28.3.1814 i Kbh. (Frue) med Hansine Henriette Fogh, født 5.9.1791 i Kbh. (Helligg.), død 7.12.1867 sst. (Holmens), d. af assistenshusforvalter Laurids F. (1752-1802) og Dorthe Cathrine Schrøder (1754-1804).

Udnævnelser

R. 1828. DM. 1836. K. 1847. S.K. 1860.

Ikonografi

Afbildet på J. V. Gertners tegn., 1846, af salvingen 1840 (Rosenborg). Foto.

Bibliografi

C. van Dockum: Livserindr., 1893. M. K. Zahrtmann: Admiral C. C. Zahrtmann, 1927.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig