Niels la Cour, Niels Georg la Cour, 11.12.1797-21.12.1876, officer. Født i Viborg, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn.). la C. blev landkadet 1810, sekondløjtnant 1813, premierløjtnant 1824. Gymnastikken og våbenøvelserne havde under hele hans tjenestetid hans levende interesse, og han skyede intet besvær for at kunne gøre sig fuldt fortrolig med disse uddannelsesgrene, ligesom han skrev forskellige afhandlinger om dem. Franz Nachtegall fattede derved særlig interesse for ham og fik ham 1829 ansat som inspektionsofficer og lærer ved det militære gymnastikinstitut og som medhjælper ved de direktøren påhvilende civile forretninger. la C.s 1830 udarbejdede forslag til kavaleriets brug af de blanke våben vandt kongens bifald, og han ansattes 1833 som landkadetkorpsets lærer i våbenøvelser for prins Frederik (Frederik VII). 1834 fik han kaptajns karakter og blev ved hærorganisationen 1842 forstander for det militære gymnastikinstitut samt efter Nachtegalls død 1847 direktør for gymnastikken i Danmark. Ved krigens udbrud 1848 blev la C. som major forstander for central- og kommandoskolerne i Kbh. I felttoget 1849 udmærkede han sig i kampen ved Kolding og ved forsvaret af Gudsøpasset hvor han kommanderede en styrke på fire bataljoner og et batteri. Han blev s.å. oberstløjtnant og deltog 1850 i slaget ved Isted. Et af ham s.å. i detaljer udarbejdet forslag til at afhjælpe den ved krigens udbrud så følelige mangel på officerer ved at anvende kongens livkorps (akademisk skyttekorps) som uddannelsesskole for reserveofficerer, fremkom i Tidsskrift for Krigsvæsen 1855 og har sikkert senere fået sin betydning da reserveofficersproblemet fik sin afgørelse i årene før 1864. 1855 blev la C. oberst, men tog på grund af øjensvaghed sin afsked med generals karakter 1858. Sin stilling som gymnastikinstituttets forstander beholdt han dog indtil hærloven af 1867 trådte i kraft. For det civile gymnastikvæsen vedblev han at være direktør til 1870.

Familie

Forældre: kommandersergent, opsynsmand på Vajsenhuset, spisevært, senere kaptajn, postmester i Randers og kancelliråd Niels la C. (1754–1827, gift 2. gang 1810 med Karen Elisabeth Lund, 1772–1836) og Georgia Nicoline Mørch (1760–1804). Gift 14.5.1835 på Frbg. med Emilie Antoinette Bruun, født 22.1.1812 i Kbh. (Holmens), død 9.3.1872 sst. (Garn.), d. af kaptajnløjtnant, kommandant ved Kbh.s toldbod og havn, senere kommandør Eusebius B. (1754–1834) og Marica Sophie Christiane Gether (1766–1838).

Udnævnelser

R. 1834. DM. 1848. K. 1859.

Ikonografi

Litografi 1853 efter tegn. af L. A. Smith. Afbildet på N. Simonsens mal. 1860 af en revy ca. 1830 (Adolphseck ved Fulda). Træsnit 1876 efter foto, efter dette træsnit 1877. Foto.

Bibliografi

L. F. la Cour: Slægten la Cour, 2. udg. 1951. L. J. Flamand: Slagene ved Fredericia og Isted, 1853. Den dansk-tyske krig 1848–50, udg. Generalstaben II, I, 1875 577f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig