O.N. Olsen, Oluf Nicolai Olsen, 4.3.1794-19.12.1848, officer, korttegner. Født i Køge, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn.). O. blev 1807 antaget som volontær på artilleri-kadetinstituttet ved hvilket han blev kadet 1808 og forfremmet til stykjunker 1810, sekondløjtnant 1812. Han blev kar. premierløjtnant 1818, virkelig premierløjtnant 1821 og kar. kaptajn i artilleriet 1828. Efter en tjenesterejse til Tyskland, Holland, England og Frankrig blev han 1830 udnævnt til sekondkaptajn og kommandør for miner- og sapørkompagniet. S.å. blev han, der 1815 havde taget landmålereksamen og 1817-19 gennemgået kunstakademiets tegneskoler, lærer i topografi og tegning ved den kgl. militære højskole. 1836 ansattes han som divisionskvartermester à la suite og 1838 som virkelig divisionsmester i generalstaben, efter at han i flere år havde haft lejlighed til at deltage i stabens opmålingsarbejder, ligesom han også havde virket ved Videnskabernes selskabs topografiske arbejder. 1839 forfremmedes han til major i generalstaben og 1842 til chef for den ved staben oprettede topografiske afdeling, under hvilken ved kgl. resoulution 1843 henlagdes samtlige landets topografiske arbejder, nemlig Videnskabernes selskabs opmålinger og professor H. C. Schumachers topografiske opmålinger i Holsten og Lauenburg samt generalstabens egne målinger. 1844 forbeholdtes der ham oberstløjtnants anciennitet, 1848 udnævntes han til oberstløjtnant og s.å. til oberst i generalstaben. O. har som topograf og i særdeleshed som korttegner udfoldet en meget stor virksomhed. Som de betydeligste af hans arbejder skal her nævnes: Plantegeographisk Atlas, 1824 (til J. F. Schouws Plantegeographie), Esquisse orographique de l'Europe (sammen med J. H. Bredsdorff, 1824, ny udg. 1830), Ledetraad ved Forelæsningerne i Topograph, 1830-31, Topographisk Tegnekunst, 1831-36, der har haft stor betydning ved at danne grundlaget for tegningen af generalstabens kort, Atlas til J. F. Schouws Naturskildring af Europa, 1832-35, General-Kaart over Sønderjylland efter Videnskabernes selskabs opmålinger, 1836 Atlas pour le tableau du climat de l'Italie, 1839, Generalkaart over Kongeriget Danmark med Hertugdømmet Slesvig, 1841-42, Atlas, især med Hensyn til Ungdommens Underviisning (tyve blade 1842-44), Generalkaart over Hertugdømmet Lauenburg, 1844, Kort over Island (fire blade 1844-49) samt Generalkort over Island, 1849, efter Bjørn Gunnlaugssons opmålinger, begge kort udgivet af det islandske litterære selskab. Endelig har han som chef for den topografiske afdeling ledet udarbejdelsen af de indtil 1849 udgivne atlasblade af generalstabens kort over Danmark. O.s kort bærer præget af original opfattelse og udførelse, kunstnerisk sans og smag, grundige kundskaber og omhyggeligt arbejde. En del af dem har været banebrydende, fx Esquisse de l'Europe der blev prisbelønnet af det geografiske selskab i Paris. O. benytter ved fremstillingen af terrænets højdeforhold ækvidistante højdekurver. Denne metode har været kendt i Frankrig så tidligt som 1728, men den fik først betydning i begyndelsen af 1800-tallet. O. indførte den i Danmark 1844, og han var den første som anvendte den til kort i lille målestok. – 1837-40 var O. medudgiver af Militairt Repertorium hvori han skrev en udførlig biografi af general Alb. Borgaard (V, 1839). 1835 udnævntes O. til æresmedlem af det islandske litterære selskab og s.å. blev han medlem af landmålereksaminations-kommissionen i Kbh. og 1836 medlem af forsteksaminationskommissionen. 1839 blev han udenlandsk medlem af det svenske krigsvidenskabelige akademi.

Familie

Forældre: købmand, brandinspektør i Køge, senere brygger i Kbh. Lars O. (ca. 1766-1828) og Anna Botelene (Bothilde) Bech (ca. 1765-1827). Gift 25.9.1825 i Kbh. (Garn.) med Louise Magdalene Schultz, født 12.1.1798 i Kbh. (?), død 28.2.1880 sst. (Garn.), d. af mekaniker Carl Vilhelm S. (ca. 1764-1824) og Johanne Marie Wigand (ca. 1756-1846).

Udnævnelser

R. 1829. DM. 1840.

Ikonografi

Afbildet på S. Schacks mal., 1843, af salvingen 1840 (St. mus.) og på tegn. dertil (Holbæk mus.). Foto.

Bibliografi

Chr. Molbech: Det kgl. da vidensk. selsk.s hist., 1843 441. Berl. tid. 19.12.1848. Selmers nekrologiske saml. I, 1849 406-09. Generalstaben 1808-1908, 1908 52.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig