Otte Brahe, 2.10.1518-9.5.1571, rigsråd. Født på Tosterup, død på Helsingborg slot, begravet i Kågerod k. B. kom 1529 i huset hos Erik Banner og omtales som hofsinde 1537–39. 1540 blev han sammen med broderen Jørgen forlenet med Storekøbing i Skåne; 1544–55 var han lensmand på Gladsax i Skåne, 1555–67 på Ålborghus. 1548 fulgte han hertug Frederik (senere kong Frederik II) til Norge som marskal. Ved kroningen 1559 var han blandt dem der afslog den tilbudte ridder-værdighed. Senest i april 1563 blev han rigsråd. S. å. blev han i anledning af krigen proviantmester og fik sammen med tre andre rigsråder overtilsynet i Jylland mens kongen var i felten; et lignende hverv overdroges ham 1565. Da han 1567 ombyttede Ålborg med Helsingborg len som han beholdt til sin død kom han krigsskuepladsen nær og fik snart en aktiv rolle tildelt. For at hindre den smålandske almue i at skade Daniel Rantzau under hans berømte tog ind i Sverige udsendtes nemlig nov. 1567 B. sammen med Bjørn Kaas og Jørgen Marsvin i spidsen for en større styrke. 1.12. stod de i Småland hvor de udstedte en proklamation til befolkningen; men få dage efter måtte de i hast trække sig tilbage over grænsen, tvunget af et mytteri blandt deres folk, hvoraf hovedparten var udskrevne skånske bønder. 1569 fik B. samt Jørgen og Steen Bille tilsyn med forsvaret af Skånes grænse. – B. skrev sig til Knutstorp som han 1551 ombyggede; desuden ejede han Elvedgård og havde gods både i Jylland og i Norge. Hans besiddelser voksede med årene; således købte han 1568 i forening med Peder Oxe af kronen alt Peder Christensen Dyres jordegods. 1565 arvede han efter broderen Jørgen B. pantelenet Rodinge i Skåne, som hans enke beholdt en snes år efter hans død. I samme landsdel forlenedes han 1569 med Frosta herred som pant for 6.000 rdl. Han synes overhovedet at have været meget formuende.

Familie

Forældre: rigsråd Tyge B. (død 1523) og Sophie Rud (død 1555). Gift 23.11.1544 med Beate Bille, født 29.4.1526 på Skarholt i Skåne, død 18.10.1605 på Lundegård, d. af rigsråd Claus B. (ca. 1490–1558) og Lisbet Ulfstand (død 1540). -Far til Axel B. (1550–1616), Jørgen B. (1554–1601), Knud B., Sophia B., Steen B. (1547–1620) og Tyge B. (1546–1601). Bror til Jørgen B. (1515–65).

Ikonografi

Afbildet på epitafiemal. med familie (Knutstorp). Relief på ligsten (Kågeröd k.).

Bibliografi

H. F. Rørdam: Monumenta hist. dan. 2.r.I, 1884. -Danm.s adels årbog LXVII, 1950 II 13. F. R. Friis: Tyge Brahe, 1871 314f. Emil Marquard: Breve til og fra Mogens Gyldenstierne og Anne Sparre II, 1936. P. Colding: Studier i Danm.s pol. hist., 1939. Henry Bruun i ale, Hist. t. för Skåneland, 1969 nr. 3 9–25. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig