P.C. Stenersen, Peter Christopher Stenersen (Stenerson), 9.4.1723-17.4.1776, forfatter, præst. Født på Steig i Fron, Gudbrandsdalen, død i Tølløse, begravet sst. S. blev student 1738, privat dimitteret, tog n.å. baccalaureusgraden, boede 1740–45 i Kundby præstegård, de tre sidste år som huslærer, derefter på Regensen, 1747–49 på Valkendorfs kollegium og tog 1748 magistergraden; s.å. udgav han Critiske Betænkninger over Mag. Frid. Chr. Eilschows Prøve paa en dansk Kunstordbog, hvori han uden større principiel uenighed med Eilschov drøfter sprogrensning og bl.a. foreslår enkelte ord fra norske dialekter til erstatning for fremmedord. 1749 tog S. teologisk embedseksamen, blev s.å. sognepræst i Udby på Tuse næs og forflyttedes 1764 til Tølløse. Under pseudonymet Frønning Skeyværingsen deltog han 1752 med skriftet Critiske Tanker over de riimfrie Vers i den polemik der, især med nordmænd som deltagere, førtes i Kbh. om den tyske digter F. G. Klopstocks poesi. S.s pjece er rettet mod Gerhard Treschow der havde angrebet de rimløse vers; S. forsvarer disse i almindelighed og Klopstocks "Messias" i særdeleshed og viser sig her, hvad allerede spores i polemikken med Eilschov, som elev af Schweizerskolens æstetik. 1754 praktiserer han det nye poetiske program i den rimfri Ode til Brudgom og Brud (optrykt 1767 som Choriambisk Ode), til dels en efterligning af Klopstocks "Die Braut", men alligevel et originalt digterværk der danner epoke inden for dansknorsk poesi ved sin bevidste reaktion mod den konventionelle lejlighedsdigtning og ved sin inderlighed i tonen og ægte lyriske følelse. Fra ca. 1756 (trykt 1769) er Krages Ode til Herr Simson Fogner i sapphisk strofeform uden rim og ledsaget af en meget omfangsrig kommentar der udgør størstedelen af den lille bog. Typisk rationalistiske elementer bryder her frem i S.s understregning af de norske bønders ansvar for skovenes tilstand. Ved blanding af ironi og alvor, af fiktion og fakta tangerer skriftet det bizarre; desuden er det bemærkelsesværdigt ved sin brug af nordisk mytologi og især af norsk folketro der peger frem mod 1800-tallets nationalromantik. S. fjerner sig efterhånden fra Klopstock-stilen og efterligner Horats i det dionysiske digt Til en Ven, med et Par Flasker Hæggebær-Viin (1758, trykt 1767) hvor digteren møder Bacchus i norske omgivelser, og i Ode til Selskabsbrødrene (trykt 1767). Økonomisk-moraliserende betragtninger findes igen i S.s sidste og største digt Ode paa Junkers-Kilde (1762, trykt 1769). Her benytter han igen rim og det genremæssige forbillede er ikke længere Klopstock, men tidens store mode, det naturbeskrivende digt, både A. von Hallers "Die Alpen" med dets brug af maleriets virkemidler og – især – A. Popes "Windsor Forest". Ligesom i Popes digt indgår der elementer fra antikken, historien og mytologien – de lærde noter er uundgåelige. Alligevel findes i S.s ode steder af stor malerisk virkning, rytmisk spændstighed og modtagelig natursans der lader ham fremstå som en hovedrepræsentant for det lyriske gennembrud som fandt sted i den dansk-norske litteratur ved 1700-tallets midte.

Familie

Forældre: foged i Gudbrandsdalen Svend Stener S. (1697–1737) og Søster Catharine Bruun. Gift 1749 (mellem 9.6. og 14.8.) med Anna Margrethe Jessen, født 17 1.1729 i Udby på Tuse næs, død 1.5.1796 i Roskilde, d. af sognepræst Jens Pedersen J. (1683–1749) og Anna Marie Hornemann (1692–1749).

Ikonografi

Mal. (Oslo bymus.). Silhouet (Kgl.bibl.).

Bibliografi

G. F. Gunnersen: Slegten Stenersen, Kria. 1924 127f. F. Dyrlund i Holbæk amts avis 17.6.1853 og 20.5.1857 (tillæg). Francis Bull: Fra Holberg til Nordal Brun, Kria. 1916 72–106. Samme: Norges lit. fra reformasjonen til 1814, 2. udg. Oslo 1958 = Norsk litteraturhist. II. Leopold Magon: Ein Jahrh. geistiger und literarischer Beziehungen zwisclien Deutschland und Skandinavien I, Dortmund 1926. Aug. F. Schmidt i Fra Holbæk amt XXVII, 1933 94–106. Helge Toldberg i Danske studier, 1940 16–32. Kai Møller Nielsen: Homeroversættelser og heksameterdigtc, 1974. Mellem Holberg og Ewald, ved Sven H. Rossel, 1975 38–40.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig