Peder Charisius, 20.5.1608-16.1.1685, diplomat. Født i Kbh, død på Palstrup, begravet i Højbjerg k. Om C.s ungdom vides meget lidt. Han havde efter forældrene arvet en del formue og synes ligesom faderen oprindelig at have studeret medicin. 1624 findes han immatrikuleret ved Rostock universitet, 1628-30 i Strasbourg. 1630-33 var han i Tübingen hvorfra han 1633 kom til Leiden. 1634 studerede han ved Kbh.s univ., men to år efter var han atter i udlandet, 1636 i Basel og 1637 i Padua, året efter var han i Rom hvorfra han efter et ophold på Malta rejste til universitetet i Orleans 1640. Efter sit giftermål 1642 synes han en tid at være blevet boende i denne by; her fødtes i alt fald 1644 hans ældste søn Ambrosius; 1647-51 ses han at have boet i Helsingør hvor han og en søster havde arvet nogle ejendomme efter forældrene. I øvrigt vides der intet om C. før han 1651 udnævntes til dansk resident i Nederlandene, muligvis efter anbefaling af rentemester Peder Vibe og den tyske kansler Dietrich'Reinkingk til hvis parti ved hoffet han synes at have sluttet sig. I Nederlandene forblev C. i atten år. Han var overordentlig virksom for at skaffe oplysninger om nederlandske og andre staters forhold, indsendte en næsten utrolig mængde papirer om alle mulige forhold til sin regering og efterlod sig ved sin afgang et meget stort legationsarkiv. Han var dog ikke selv nogen fremragende diplomat og manglede, synes det, skarpt blik for de virkelige forhold og for det egentlig afgørende i Generalstaternes politik. Hannibal Sehested udtalte sig også nedsættende om hans evner som diplomat. De særlig vigtige forhandlinger mellem Danmark og Nederlandene førtes da heller ikke af C. Forhandlingerne 1653 om ophævelsen af redemptionstraktaten 1649 førtes i Kbh. af den nederlandske diplomat Nanning Kaiser, forhandlingerne 1659-60 i Nederlandene om hjælp til Danmark af Otte Krag og Godske Buchwald, og ved forhandlingerne i Nederlandene om alliancetraktaten 1666 var Povl v. Klingenberg hovedforhandleren. Efter sin hjemkaldelse 1669 blev C. i aug. s.å. udnævnt til amtmand over Ålborghus amt hvormed han forenede inspektionen over Åstrup og Sejlstrup, Dronningborg og Mariager amter. 1671 ombyttede han dette embede med embedet som amtmand over Åstrup og Børglum amter hvilket embede han beklædte til sin død. 1672 havde han købt herregården Palstrup i Lysgård herred. Da han forærede kongen sit værdifulde kunstkammer fik han 1683 herfor og for sin lange og tro tjeneste adelig sædegårdsfrihed for Palstrup for sig og arvinger og frihed for alle resterende kontributioner. - Adlet 28.3.1659. Kancelliråd 1669.

Familie

Forældre: kancellisekretær Jonas C. (1571-1619) og Anne Pedersdatter (1586-1633). Gift 1642 i Orleans med Anne de Binde, født 1623 sst., død 19.3.1680 på Palstrup, d. af kgl. råd og sekretær Jean de B. til Longevue og Anne de Boissay.

Ikonografi

Maleri ca. 1670 (Fr.borg).

Bibliografi

E. Tauber: Pers.hist. notitser om embeds- og bestillingsmænd i Ålborg, 1879-80 55. Danm.s adels årb. VII, 1890 160; VIII, 1891 489; XIV, 1897 493. J. Bloch: Stiftamtmænd og amtmænd 1660-1848, 1895. H. F. Rørdam: Hist. saml. og studier II, 1896 190. L. Laursen: Danm.-No.s traktater V-VI, 1920-23. Åke Lindqvist: Politiska förbindelser mellan Sverige och Danm. 1648-55, Lund 1944. C. O. Bøggild-Andersen:

Hannibal Sehested l-II, 1946-70. F. Askgaard: Kampen om Østersøen 1654-60, 1974.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig