Peder Juel, 14.7.1623-9.12.1656, til Hundsbæk, diplomat. Født på Hundsbæk, død i Kbh., begravet i Frels. k. J. var som dreng en del hos sin morbror Malte Sehested, derefter 1635–37 og 1639–40 på Sorø akademi. Hans udenlandsrejse 1640–44 gik til Holland, England (Oxford 1640), Frankrig (procurator nationis teutonicae i Orleans 1642) og Italien (immatrikuleret i Siena 1643 og opholdt sig i Rom og Padova i begyndelsen af 1644). Han rejste hjem over Amsterdam hvorfra han 1644 fulgte Jørgen Bielke til Norge. Her gjorde han under krigen som major tjeneste hos sin anden morbror, den norske statholder Hannibal Sehested der vistnok betød en del for J.s udvikling, og til hvem denne vedblev at føle sig knyttet. Efter Brömsebrofreden drog han efter et besøg i Danmark 1646 atter tilbage til Holland, hvorfra han marts 1647 overbragte Christian IV den af Corfitz Ulfeldt i Haag sluttede traktat, med hvis ratifikation han tilbagesendtes. 12.6. s.å. udnævntes han til resident i Stockholm, muligvis på Hannibal Sehesteds anbefaling. Han ankom til Sverige 30.10. s.å. efter forinden at have besøgt Sehested der sendte en anbefalingsskrivelse dateret 24.9. for J. til den svenske rigs-drost Per Brahe. J.s virksomhed afspejles især gennem de bevarede ekstraktprotokoller over hans korrespondance. Ifølge sin instruks skulle han indberette til kongen og kansleren, men han korresponderede også med de øvrige rigsembedsmænd. For rigsmarsken Anders Bille indsamlede han oplysninger om det svenske militær, bl.a. sendte han ham en bevaret redegørelse for det svenske hærvæsens indretning. Også til danske gesandter i andre lande som P. Charisius i Holland sendte han regelmæssigt underretninger. Stillingen som dansk resident var i øvrigt meget vanskelig især efter 1652 på grund af Corfitz Ulfeldts intrigeren mod Danmark. Han blev mere og mere træt af sin uriaspost og var også jævnligt syg og søgte flere gange sin afsked. Aug. 1655 fik han den endelig og blev rentemester i Kbh. 1652 forlenedes han med Halsnø kloster og Hardanger i Norge. J.s virksomhed som diplomat er blevet forskelligt bedømt. Om hans flid, intelligens og gode kundskaber hersker ingen tvivl. Derimod var hans hidsige temperament, der mere end én gang bragte ham i vanskeligheder, næppe nogen fordel for en diplomat.

Familie

Forældre: rigsråd Erik J. (1591–1657) og Sophie Sehested (1594–1658). Gift 1. gang 22.10.1650 på Kbh.s slot med hoffrøken Margrethe Juel, født 20.9.1622, død 9.9.1651 i Stockholm, d. af statholder i Norge Jens J. til Keldgård (1580–1634) og Ide Lange (1584–1649). Gift 2. gang 15.6.1656 med Dorothea Sehested, født 10.1.1637 på Kalø, død 21.10.1664 på Kbh.s slot (gift 2. gang med admiral Markor Rodsteen til Lerbæk, 1625–81), d. af kansler Christian Thomesen S. (1590–1657) og Mette Rosenkrantz (1600–44). – Bror til Jens J. (1631–1700) og Niels J. (1629–97).

Ikonografi

Stik af A. Haelwegh til ligprædiken; efter dette stik af J. Folkema, 1744 og træsnit af H. P. Hansen, 1873.

Bibliografi

Kilder: Saml. til det no.folks sprog og hist. II–V, Kria. 1835–38. Handlingar rörande Sveriges hist., udg. A. Fryxell I, Sth. 1836 41f 86–105. Saml. til Danm.s hist. under Fr. IIIs regering, udg. P. W. Becker I-II, 1847–57. Aktstykker og oplysn. til rigsrådets og stændermødernes hist. i Fr. IIIs tid, udg. C. Rise Hansen I-II, 1959–75. Breve i Nye da. mag. VI, 1836 71–75, Danske mag. 5-r.II, 1889–92 362–87 og Orion 1, 1843 166–75. Lit. Joh. Didriksen Bartsker: Ligprædiken over J., 1657. C. Molbech i Hist. t. V, 1844 269–408 (m. breve). C. O. Bøggild-Andersen sst. 10.r.II, 1932–34 99f. S. Birket Smith: Leonora Christina grevinde Ulfeldts hist. I, 1879. J. A. Fridericia: Adelsvældens sidste dage, 1894 (fot. optr. 1969) 206 214. Yngve Lorents: Efter Brömse-brofreden, Uppsala 1916. Åke Lindqvist: Politiska förbindelser mellan Sverige och Danm., Lund 1944. C. O. Bøggild-Andersen: Hannibal Sehested I, 1946. Carl S. Petersen: Afhandl. til dsk. bog- og bibl.hist, 1949 82–115. C. Rise Hansen i Nord. arkivstudier, tilegn. Harald Jørgensen, 1977 321–47. Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig