Peder Pedersen, 7.5.1608-9.5.1669, borgmester. Født i Horsens, død i Kbh., begravet sst. (Nic). Om P.s skolegang vides det at han var elev i Horsens latinskole til 1620, hvorpå han fortsatte sin skolegang i Lübeck til han fik plads hos vinhandler Jesper (Caspar Rotkopf) i Kbh. P. gennemgik i de følgende år en alsidig uddannelse inden for såvel handel som administration. 1624-30 tjente han hos Corfitz Rud til Fuglsang, 1630-32 hos Niels Trolle til Trolholm (nuv. Holsteinborg) og 1632-34 som kornmåler og kældersvend hos lensmanden på Landskrona, Henrik Huitfeldt. P. rejste derpå en kort periode som købmand på Østersøen, men blev endnu 1634 skriver hos lensmanden på Kbh.s slot, hans gamle husbond Niels Trolle, hos hvis efterfølger Oluf Brockenhuus han fortsatte indtil han 1649 blev skriver på kongens store bryggers. 1650 blev P. øverste renteskriver i rentekammeret og blev samtidig forlenet med kanonikater i Lund og Roskilde. 25.4.1655 indsattes han som borgmester i Kbh. efter at han to dage forinden var forordnet til rådmand, hvilket var en tilsidesættelse af magistratens valgbeføjelser der må skyldes P.s tætte forbindelser med regeringskredsen. Sideløbende med sine administrationsopgaver tog P. livligt del i hovedstadens erhvervsliv. 1646 var han blandt ansøgerne til forpagtningen af Færøerne, og fra omkring dette tidspunkt begyndte han tillige at optræde som statsleverandør. P. påtog sig i de følgende år store leverancer af korn og øksne bl.a. til flåden mod kontant afregning eller pant i lensindkomster. Allerede omkr. 1650 var P. blevet en forretningsmand af format; således sad han sammen med så betydningsfulde personer som Johan Steinkuhl, Herman Isenberg og Frederik Thuresen i det første saltkompagnis ledelse (ophævet 1662) og fik herigennem del i de betydelige forretninger med staten, bl.a. leverancer af levnedsmidler til flåden, som kompagniet havde. 1657 blev P.s personlige udbytte af en sådan leverance et pantebrev på gods på Amager, lidt gods på Fyn og, sammen med Carl Rosenmeyer, gods i Norge for 34 036 rdl. 1657 nævnes P. som interessent i det privilegerede sukkerraffinaderi. Ved Islandske Kompagnis reorganisation 1662 blev P. sammen med sin kollega, borgmester Christopher Hansen, medlem af dette kompagnis eksklusive ledelse der desuden talte navne som Henrik Müller og Hans Nansen. P. fortsatte sine statsleverancer i 1660erne og synes tillige at have forstrakt regeringen med betydelige pengesummer. Af de pengesubsidier som Nederlandene ydede Danmark modtog P. 1667 ikke mindre end 69 625 rdl. P. synes derimod ikke at have spillet nogen fremtrædende rolle under belejringen 1658-60 og heller ikke ved stændermødet 1660 træder han frem. 1661 blev han imidlertid medlem af den første af de lovkommissiorier hvis virksomhed siden resulterede i Christian Vs danske lov, og 1669 sluttede han sin embedskarriere med udnævnelsen til assessor i højesteret. Han døde dog kort efter denne udnævnelse og begravedes i det gravsted han 1640 havde erhvervet "sønden koret" i Nikolaj kirke. I ægteskabet med Margrete Clausdatter havde P. fem døtre som det lykkedes ham alle at få giftet ind i indflydelsesrige kredse. Datteren Else blev 1655 gift med professor Rasmus Brochmand. 1661 ægtede Mette den senere biskop i Bergen Niels Randulf. Datteren Anna ægtede uvist hvornår storkøbmanden Carl Rosenmeyer, der vistnok kunne etablere en værdifuld kontakt til rentemester Henrik Müller. Peder Pedersen Lerche med hvem P. havde indgående forretningsforbindelser ægtede 1662 datteren Sofie, mens den sidste af døtrene Elizabeth 1665 blev gift med Hans Nansen d.y.

Familie

Forældre: købmand Peder P. og Anne Nielsdatter. Gift 12. 8.1636 med Margrete Clausdatter, født 21.9.1604, antagelig i Egebjerg ved Horsens, begr. 22.10.1680 i Kbh. (Nic), d. af Claus Thomsen (død ca. 1612) og Mette Jensdatter (død ca. 1612).

Ikonografi

Mal. af H. Dittmers (Fr.borg), efter dette stik af A. Haelwegh, 1671. Fremstillet på Heinrich Hansens mal., 1880, af arvehyldningen 1660 (Fr.borg).

Bibliografi

Kronens skøder II, udg. F. J. West, 1908. – Fr. Thaarup i Genealogisk og biogr. archiv, 1840-49 169. Progr. fun. univ. Hafn. over P. P., 1669. Michael Henrichsan [Tistorf]: Ligprædiken over P. P., 1671. Chr. Giessing: Nye saml. af jubellærere I, 1781 (reproudg. 1979) 228f 234 (tabel IV). Oluf Nielsen: Kbh.s hist. og beskr. III-V, 1881-89. Højesteret 1661-1961 I-II, 1961. Johan Jørgensen i Hist. medd. om Kbh., 1964 13-17 20 31-36 46f 80 82.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig