Peter M. Tuxen, Peter Mandrup Tuxen, 11.8.1783-22.3.1838, søofficer. Født i Kbh. (Holmens), død sst. (Holmens), begravet sst. (Holmens). T. blev kadet 1795, sekondløjtnant med Gerners medalje 1799, premierløjtnant 1807, kaptajnløjtnant 1815, kaptajn 1821 og kommandørkaptajn 1834. Under slaget på reden 2. april 1801 gjorde han tjeneste som adjudant hos Holmens over-ekvipagemester, kommandør O. A. Kierulff og studerede derefter matematik og tekniske fag. 1805 blev han auskultant i konstruktions- og artillerikommissionen og var 1806-07 på studierejse til Sverige og Holland hvorfra han hjemkaldtes ved fredsbruddet. Han samlede nu i Holland 300 norske matroser og førte disse til Kiel. 1808 var han ved kanonbådsflotillen i Storebælt og deltog i erobringen af briggen Tigress ved Agersø og gik derefter med sin division kanonbåde til Fladstrand hvor han i de følgende år var meget virksom og havde adskillige heldige kampe med fjenden hvilket bl.a. gav ham ca. 50 000 rdl. i prisepenge. 1811 fratrådte han denne tjeneste og blev inspektionsofficer ved dokken, n.å. lærer i matematik ved søkadetakademiet og 1815 medlem af konstruktionskommissionen. 1819-21 var han på en ny studierejse til Frankrig og England og blev ved sin hjemkomst udnævnt til bestyrer af mekanik- og hydraulikfaget ved søetaten i forbindelse med sin tjeneste ved dokken og n.å. tøjmester hvor han gjorde udmærket fyldest hvorfor han gentagne gange modtog kgl. påskønnelse og gratialer for duelighed og iver. 1829 blev han medlem af administrationen for Frederiksværk og 1831 medlem af defensionskommissionen. 1834 fik han afsked som tøjmester for udelukkende at kunne virke i mekanik- og hydraulikfaget. I efteråret 1836 sendtes han til Helsingør for at lede bjærgningen af briggen Møen der i storm var strandet på havnemolen. Denne meget vanskelige bjærgning blev foretaget ved vintertid, og T. blev under arbejdet overanstrengt og syg hvilket bidrog til hans tidlige død. T. var en højtbegavet, dygtig og tiltalende søofficer, elsket og beundret af sine underordnede, påskønnet af sine overordnede, ikke mindst af kongen, og af sine medborgere. Den danske søetat mistede i ham en af sine bedste mænd. 1818-19 var T. formand for Søelieutenantselskabet. – Broderen NicolaiHenrik Tuxen, født 29.8.1785, død 17.12.1844, blev kadet 1796 og afgik ved reduktionen 1841 som kommandørkaptajn. Under krigen mod England deltog han i erobringen af briggen Tigress ved Agersø 2.8.1808 og n.å. 2.9. af en anden ved Skagen. 1810 blev han såret i kamp. 1819 blev han bestyrer af orlogsværftets reberbane og virkede efter sin afsked som besigtigelsesmand ved det kgl. octrojerede søassurancekompagni. R. 1810.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere kaptajnløjtnant Elias T. (1755-1807) og Birgitte Regine Thielo (1754-1828). Gift 6.2.1810 i Øster Risør med Elisabeth Marie Simonsen, født 7.9.1786 i Øster Risør, død 28.6.1867 i Kbh. (Holmens), d. af købmand Niels Henrik Saxil S. (ca. 1747-1820, gift 1. gang 1789 med Mariken Elisabeth Barth, 1769-91, gift 3. gang 1792 med Christine Kraft, ca. 1758-1836) og Magdalene Andrea Kraft (ca. 1751-88). – Far til Georg E. T., Johan C. T. og Nicolai E. T. Bror til Søren L. T.

Udnævnelser

R. 1809. DM. 1826. K. 1836.

Ikonografi

Mal. af F. C. Grøger ca. 1813, efter dette litografi af E. Bærentzen, 1840.

J. P. With: Danske og norske søheltes bedrifter, 1819 91f. Archiv for søvæsenet X, 1838 311-22 og tillæg 29f.

Bibliografi

Nic. E. Tuxen: P. M. T. og hans efterkommere 1783-1883, 1883.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig