Peter Wulff, f. 1774, Peter Frederik (Friderich) Wulff, 26.11.1774-2.2.1842, søofficer. Født i Kbh. (Holmens), død sst. (Holmens), begravet sst. (Holmens). W. blev volontær kadet 1780, kadet 1788, fik Gerners medalje 1793, blev sekondløjtnant 1794, premierløjtnant 1799, kaptajnløjtnant 1808, kaptajn 1813, kommandørkaptajn 1825, kommandør 1834 og kontreadmiral 1840. 1797-98 var han med fregatten Iris til Vestindien, 1799-1801 med fregatten Havfruen i eskadre i Middelhavet, 1802 på opmåling i Lillebælt og løjtnant ved søkadetkorpset, 1803 med kadetskibet, orlogsskibet Seieren, 1804 chef for briggen Fama som tender for kadetskibet, 1806 næstkommanderende ved søkadetkorpset og 1807 chef for briggen Lougen, ligeledes tender for kadetskibet, men s.å. med station under Norge. 1808 fordrev han den engelske orlogsbrig Childers og erobrede briggen The Seagull. 1809 vendte han tilbage til sin stilling ved Søkadetakademiet. 1810 var han chef for kadetbriggerne Tigress og Lolland, 1811 for kanonbådsdelingerne ved Fyn og Langeland, senere ved Ærø, og atter i Storebælt. 1812 beordredes han til med sine kanonbåde at assistere en ved Gedser grundstødt russisk fregat. 1813-19 og 1820-23 var han hvert år chef for kadetskibene, hhv. briggerne Falster og Møen. 1824 var han ligeledes chef for kadetskibet der dette år var fregatten Freia, med hvilken prins Christian Frederik (Christian VIII) gjorde rejsen til Bornholm. Denne rejse gav anledning til en kompetencestridighed mellem W. og kadetchefen, kontreadmiral H. C. Sneedorff som ønskede at tage kommandoen i skibet mens prinsen gik om bord, et ønske W. modsatte sig, og som indbragte Sneedorff en irettesættelse af kongen. S.å. afløste W. Sneedorff som kadetchef, og i denne egenskab gjorde han et togt som chef for kadetskibet, korvetten Najaden 1826. 1839 blev han generaladjudant og jagtkaptajn, og 1841 afgik han fra søkadetkorpset. I W.s hjem kom en række skønånder. 1822 blev H. C. Andersen introduceret i denne kreds der altid stod åben for ham. W. selv havde litterære interesser og afsluttede P. Foersoms oversættelse af Shakespeares dramaer, og han har oversat Thomas Moore og G. C. Byron, bl.a. denne sidstes drama Manfred, 1820. W.s egen produktion er uden betydning, han skrev Rimede Smaating og Efterligninger, 1813 og nogle mindre digte samledes efter hans død i Poetiske Arbeider, 1844. Hans fint dannede hustru havde en betydelig indflydelse på ham; hun indvirkede også heldigt på hans opbrusende, varme sind. – Kammerherre 1841. – Sønnen Christian Nicolaj Wulff, født 31.7.1810, død 7.6.1856, blev søkadet 1821, sekondløjtnant 1825, premierløjtnant 1834, kaptajnløjtnant 1841 og kaptajn 1851. Han var en flittig amatørkomponist, og allerede som 22-årig satte han musik til H. C. Andersens syngespil Den 2. April, som dog forkastedes af Det kgl. teater. Af hans musik foreligger kun Ni Sange af Oehlenschlägers Helge på tryk. W. døde af gul feber under en rejse til USA.

Familie

Forældre: premierløjtnant, senere kommandør, indrulleringschef Frederik Christian W. (1749-1812) og Kirstine Johansen (1755-1829). Gift 1803 med Hanne Henriette Weinholdt, født 12.10.1784 på Liselund, Kindertofte sg., død 5.9.1836 i Kbh. (Holmens), d. af proprietær, senere forpagter Jørgen Magnussen W. (1747-1806) og Margrethe Rasmussen (død tidligst 1806). – Far til Henriette W. og Peter W. (1808-81). Bror til Christian W. (1777-1843).

Udnævnelser

R. 1808. DM. 1813. K. 1828.

Ikonografi

Tegn. fra før 1808. Mal. af E. Bærentzen, 1840, litograferet af ham selv; malet skitse eller kopi (søofficers-skolen) samt kopi af Marstrand, litografi 1844 og stik af A. Hansen s.å. Afbildet på S. Schacks mal., 1843, af salvingen 1840 (St. mus.) og på den tegnede nøgle dertil (Kbl. bibl.) samt på J. V. Gertners mal. af samme begivenhed (Rosenborg). Træsnit af H. P. Hansen, 1873.

Bibliografi

Nyt ark. for søvæsenet II, 1842, officielle del 25-27. Breve fra H. C. Andersen, udg. C. St. A. Bille og Nic. Bøgh I, 1878 522. Johanne Luise Heiberg: Et liv I, 1891 (5. udg. 1973). H. C. A. Lund: Søkadetkorpsets hist., 1901. H. B. Dahlerup: Mit livs begivenheder II, 1909. H. C. Andersen: Brevveksl, med Edv. og Henriette Collin, udg. C. Behrend og H. Topsøe-Jensen I-V, 1933– 37. R. Steen Steensen: Søofficersskolen gennem 250 år, 1951 208-31. H. C. Andersen og Henriette Wulff. En brevveksl., udg. H. Topsøe-Jensen I–III, 1959. H. C. Andersen: Dagbøger I, 1971. Samme: Mit livs eventyr, ny udg. I–II, 1975. – Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig