Poul Andersen, d. ca. 1551, magister, kantor. A. har rimeligvis gjort tjeneste i det kgl. kancelli, og 1508 forekommer han som kannik i Ribe og forstander for nonneklosteret sst. Tidligt synes han at have haft gode forbindelser ved pavehoffet; i hvert tilfælde provideredes han allerede 1507–10 med kanonikater i Ribe, Roskilde og Lunde kapitler samt provstiet i Hardsyssel foruden med flere mindre beneficier. Under Christian II hørte han til kongens nærmeste rådgivere og hans usædvanlige dygtighed skaffede ham endog ord for at forstå sig på trolddomskunster hvori han skal have øvet sig med Moder Sigbrit. Kongen benyttede bl.a. hans tjeneste ved sendelser til Rom hvor han opholdt sig 1513 og var nær knyttet til den pavelige skriver Walterius Copis. Formodentlig ved dennes hjælp lykkedes det ham både nu og senere at opnå en lang række pavelige begunstigelser, særlig i form af provisioner på kirkelige embeder hvoriblandt kan nævnes kantori et i Ribe 1514 og archidiakonatet i Viborg 1519. Han forblev dog ikke uanfægtet i besiddelse af disse beneficier. Således omtales det 1519 at han på grund af de kirkelige stridigheder hvori han var indviklet var blevet ekskommuniceret, og han måtte i hvert tilfælde for en tid afgive flere af sine embeder. 1520 blev han af Christian II sendt til Rom for at føre forhandlinger, især om den Arcimboldske sag, men i nov. 1521 kom han tilbage. I begyndelsen af 1523 ville kongen atter udsende ham til paven, men han blev nu taget til fange af biskoppen i Ribe og måtte overlade kantoriet i Ribe til dennes brodersøn Oluf Munk. Siden kom han på fri fod og nævnes 1535 på ny som kantor i Ribe. Efter reformationen mistede A. igen kantordømmet, og trods ivrige protester måtte han til sin død lade sig nøje med at være kannik i Ribe. A. synes at have været en særdeles dygtig mand men af en lidenskabelig, bjærgsom og trættekær natur. En retssag fra hans senere år (1544) mod efterfølgeren som kantor, mag. Jens Viborg, afgiver et typisk eksempel herpå.

Familie

Forældre: Anders Poulsen og Carine. – Bror til Lambert A.

Bibliografi

Acta pontificum danica V, 1913; VI, 1915 fl.st. Kirke-hist. saml. l.r.III, 1857–59 401–07. J. Kinch: Ribe bys hist. indtil reform. I, 1869 447–51 463–65 478 500f. C. F. Allen: De rebus christiani secundi exsulis, 1844 92f. Samme: De tre nordiske rigers hist. II, 1865 338; III 2, 1867 208f; V, 1872 101. Diplomatarium Norvegicum X, 1880 397; XVI, 1903 465. Troels Dahlerup i Kirkehist. saml. 7.r.VI, 1966–68.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig