Poul Magnus Hoffmann, 21.5.1778-30.4.1842, officer, kommandant på Bornholm. Født i Maribo, død i Rønne, begravet sst. H. indtrådte 1792 som kadet i artillerikorpset, blev 1978 sekondløjtnant med anciennitet fra 1796, premierløjtnant 1804, kom til Bornholm 1808 i guvernør C. A. Rothes stab og planlagde og udførte 1808–10 udbygning og forstærkning af fæstningsværkerne på Christiansø, ledede fra 1809 en vinterskole i Rønne for militsens officerer; han udnævntes 1810 til stabskaptajn. Ved guvernementets nedlæggelse blev han efter indstilling af Rothe, som i ham havde fundet en dygtig og virkelysten medhjælper, 1814 udnævnt til oberstløjtnant og kommandant på Bornholm. Kar.oberst 1840. Nært knyttet til Bornholm gennem sine to ægteskaber havde han et åbent syn for at fremme øens udvikling i mange forhold. Som kommandant standsede han straks den nedbrydning af Hammershus som havde givet tidligere kommandanter en indtægt ved salg af bygningssten herfra; heri var han otte år forud for statens endelige fredlysning 1822 af slotsmurene. Med kongens billigelse omsatte han de 5000 militsmænds festlige mønstringsdage i lige så mange arbejdsdage ved anlæg af havne og veje til hvilke øen trængte i høj grad; den almindelige vejforordning af 1793 udvirkede H. 1816 til at gælde også for det sparsomt med veje forsynede Bornholm. Også til oldsagskommissionens udgravninger af kæmpehøje og til skovrider H. Rømers frilæggelse 1820–22 af Lilleborgs murrester lod H. militsen afgive mandskab. Sin vægtigste indsats til øens fremgang gav H. som første grundlægger 1819 af dens granitbrydning, fra 1821 lejede han hertil Klippegårds stenløkke i Knudsker hvis stengrüber endnu holdes i stordrift. I seks år udskibede han tilhuggen granit for 11 000 rdl. årlig til brug på flådeværftet og Trekroner. Da han således havde sat denne nye industri i god fremdrift overlod han 1825 sine stenbrud til Rønneborgeren Jens H. Rønne som året forud havde åbnet et mindre brud, og gjorde sig 1834 til talsmand for at denne burde have eneret på granitbrydning i Rønnes omegn hvilket regeringen dog afslog.

Familie

Forældre: apoteker, postmester Johan Christopher H. (1730–1802) og Vibeke Wichmand. Gift 1. gang 2.3.1812 i Svaneke med Cathrine Steenbech, døbt 23.7.1785 i Svaneke, død 17.1.1818 i Rønne, d. af købmand, strandingskommissær Jochum Ancher S. (1747–1827) og Ingeborg Dorthea Kofoed (1754–1819). Gift 2. gang 2.9.1820 i Rønne med Ane Cathrine Jespersen, født 2.10.1803 i Neksø, død 20.9.1840 i Rønne, d. af sandflugtskommissær Peder Dam J. (1772–1835) og Barbra Kirstine Bohn (1781–1864).

Udnævnelser

R. 1817. DM. 1826. K. 1839.

Ikonografi

Tegning.

Bibliografi

O. J. Rawert og P. J. G. Garlieb: Bornholms beskr. på en rejse 1815, 1819 73f 194. Fr. Thaarup: Bornholms amt samt Christiansø, 1893 273. Tyge Rothe Stampe i Nyt archiv for søvæsenet I, 1842 242f 251. M. K. Zahrtmann: Borringholmerens historiebog II, 1935 297f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig