R.H. Pedersen, Rasmus Hans Pedersen, 17.6.1870-16.9.1938, psykolog. Født i Stavnsholt, Farum sg, død på Frbg., begravet sst. (Solbjerg). P. tog lærereksamen 1889 i Kbh. og var 1892-1926 kommunelærer sst. 1895 blev han student, privat dimitteret, og 1903 cand.mag. i fysik og matematik. Hans egentlige interesse var dog psykologien. Allerede som student offentliggjorde han et eksperimentalpsykologisk arbejde, En Undersøgelse over Børns Syns- og Høreforestillinger (Vor Ungdom, 1898; revideret tysk version i Archiv für die gesamte Psychologie, 1905). Sammen med Alfr. Lehmann udgav han 1907 Vejret og vort Arbejde (Vidensk. selsk. Skr.; s.å. på tysk i ovennævnte tidsskrift). 1913 blev han dr.phil. på afhandlingen Om individuelle sjælelige Forskelle. Eksperimentale Undersøgelser som Grundlag for deres Udmaaling hvor han på grundlag af en hypotese af Lehmann om variationen i opmærksomhed og sensorisk kapacitet ved to hovedtyper af psykisk arbejde foretog kvantitative bestemmelser af en række psykiske forskelle hos voksne personer. 1913-22 var han assistent ved Psykofysisk laboratorium hvor han på kort tid opbyggede sit eget ansvarsområde, den anvendte psykologi, med hovedvægt på undersøgelser af børns skolepræstationer. 1922 blev han lektor og 1926 docent i anvendt psykologi med særligt henblik på eksperimental-pædagogiske undersøgelser og beklædte denne stilling til sin død. Som medlem af bestyrelsen for Foreningen for eksperimental pædagogik tog P. virksomt del i arbejdet og offentliggjorde adskillige afhandlinger i foreningens skrifter, bl.a. Om Maaling af sjælelige Evner, 1915 (også i Vor Ungdom, s.å.) og Om normalt begavede og svagt begavede Børns Opmærksomhedsomfang og motoriske Hastighed, 1917 (i Vor Ungdom, 1916) hvor han påpeger intelligensundersøgelsernes problematiske anvendelse. Med arbejder som Forslag til systematiske Undersøgelser over Regneundervisningen i de første Skoleaar (sst., 1920) og Anvendelse af Intelligensprøver ved Optagelsesprøven til Mellemskolen (Medd. fra Udv. for skolepsyk. Unders. Nr. 6, 1929), der udførtes sammen med H. Meyer, bidrog han på langt sigt til at ændre skolens undervisningsmetoder og -midler. 1923 tog P. initiativ til oprettelsen af Udvalget for skolepsykologiske undersøgelser. Udvalget satte sig som mål ved dertil udviklede tests og prøvematerialer at undersøge børns indlæringsmæssige kapacitet for derved at give skolens lærere muligheder for på rationel vis at tilpasse undervisningen efter elevernes forudsætninger. P. udførte selv de første af de 38 undersøgelser som udvalget udgav indtil 1955, hvor dets virksomhed overgik til Danmarks pædagogiske institut. (Således Bedømmelse af Standpunkts- og Begavelsesprøver. Vor Ungdom 1927, og s.m. M. Kirkelund og Sofie RifbjergDansk standardiseret Revision af Binet-Simons Intelligensprøver, 1930; 2. opl. 1938). Som leder af dette udvalgs arbejde 1924-38 og som konsulent ved Kbh.s kommunes psykotekniske institut i samme periode ydede han en betydelig indsats til fremme og udnyttelse af den eksperimentalpsykologiske forskning. Ved sin død efterlod han sig en færdiggjort Undersøgelser over Haandskrivning der blev udgivet 1943, og som ved sin intellektuelle redelighed og konsekvente gennemførelse endnu fremtræder som et af danske eksperimentalpsykologis betydeligste værker.

Familie

Forældre: gårdejer Niels P. (1826-1905) og Maren Larsen (1838-1922). Gift 29.8.1908 i Kbh. med Ingeborg Andersen, født 28.9.1878 i Kbh. (Johs.), død 10.2.1936 på Frbg., d. af forlagsboghandler Axel Ludvig A. (1848-1931) og Jacobine Emilie Rosenbeck (1856-1924).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1913 93f. – Studenterne fra 1895, 1921 232f. Politiken 17.9.1938. Oluf Ulnes Olsen i Kbh.s kommuneskole XXXI, s.å. 639f. Edgar Rubin i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. s.å. 191-94 (også i Vor ungdom LX, s.å. 225-29, m. bibliografi). H. Meyer i R. H. P.: Undersøgelser over håndskrivning, 1943 = Psykologisk-pædagogisk bibl. IX 7-10 (heri bibliografi). Ellen Nørgaard: Lille barn, hvis er du?, 1977. Kbh.s univ. 1479-1979, red. Sv. Ellehøj X, 1980.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig