Rasmus Jensen Hellekande, ca. 1604-10.10.1648, købmand. Født i Århus, død i Kbh., begravet i Skt. Nikolai k. J. H. optræder fra begyndelsen af 1630erne pludselig som en af de største købmænd i Kbh. hvilket har sin forklaring i hans ægteskab med enken efter storkøbmanden Lorents von Meulengracht hvorved han blev arvtager til det handelsdynasti som Johan de Willum havde grundlagt. H. tegnede sig i en årrække for store leverancer til kronen af tømmer o.a. skibsbygnings-materialer og oppebar tilsvarende betydelige mængder af kronens landgildekorn fra det meste af Jylland og Fyn. Et næppe uvigtigt led i den omfattende handelsaktivitet der fulgte med J.H.s forbindelse til kronen var hans deltagelse i Østersøisk Kompagni, en sammenslutning af købmænd hvoraf de øvrige mere fremtrædende var Hans Trægaard og Nikkel Koch. I begyndelsen af 1640erne stillede J.H. flere skibe til rådighed for den kongelige flåde, og et af disse skibe deltog i slaget på Kolberger Heide 1644. Da Corfitz Ulfeldt 1643 blev rigshofmester og næst kongen landets mægtigste person var J.H. en af de kbh.ske købmænd han gennem aftaler om leverancer til overpriser knyttede til sig i arbejdet på at udbygge sin magtposition. Sammen med Henrik Muller skulle J.H. blive den mest fremtrædende blandt Ulfeldts kbh.ske forbindelser, og hans uretmæssige profit i forbindelse med leverancerne er opgjort til mere end 100.000 rdl. J.H.s omsætning med kronen var meget betydelig, og han var i årene omkring 1640 den kbh.ske købmand der modtog de største betalinger fra rentemestrene. Til trods for de meget store betalinger i penge og varer- for årene 1631–47 henimod 600.000 rdl. – blev J.H. efterhånden en af kronens største kreditorer. Ikke uden grund var han blandt de første i Christian IVs tanker da denne i december 1646 gjorde sin økonomiske stilling op og erklærede at han ikke ønskede at sidde i uskiftet bo med "Henrik Müller, Hellekande eller de andre dannemænd". Også på andre måder viser J.H.s position sig. I 1637 blev han medlem af skydebroderselskabet Danske kompagni, i 1640 blev han af kongen beskikket til sammen med andre fremtrædende købmænd at revidere Ostindisk kompagnis regnskaber, og han var i 1648 én af de mænd der deltog i udnævnelsen af deputerede til hyldningen af Frederik III. 1635 købte han en grund på Christianshavn hvor han anlagde et skibsbyggeri, 1636 købte han Christian Barnekows (1556–1612) gård på Østergade, og han ejede i 1640 en gård i Helsingør; 1646 fæstede han af magistraten Ordrup sø og de tre damme ved Vartov.

Familie

Forældre: borger i Århus Jens Andersen Hellekande og Boel Rasmusdatter. Gift Karen Pedersdatter, født ca. 1610, død 26.2.1654 i Kbh., begr. i Skt. Nikolai k. (gift 1. gang med storkøbmanden Lorents von Meulengracht, ca. 1597– 1630).

Bibliografi

Kilder. Aktstykker vedk. staden og stiftet Århus, udg. J. R. Hübertz II, 1845 206. Kbh.s diplomatarium, udg. O. Nielsen III, 1877 229; V, 1882 223 239; VI, 1884 58. Chr. IVs egenhændige breve, udg. C. F. Bricka og J. A. Fridericia III, 1878–80 (fot. optr. 1969); V, 1883–85 (fot. optr. 1969). Pers. hist. t. 2.r.VI, 1891 1–12 (A. J. H.s optegn.). Kancelliets brevbøger 1633–45, 1936–68.

Lit. F. C. Bretteville-Plum i Pers. hist. t. 10.r.II, 1935 105 110 (om slægten). Chr. Bruun: Slaget på Kolberger Heide, 1879 77f. O. Nielsen: Kbh.s hist. IV, 1885. J. A. Fridericia: Adelsvældens sidste dage, 1894 (fot. optr. 1969) 192 note 76. H. D. Lind i Hist. t. 6.r.V, 1894–95 372–406. Danmarks kirker, København I, 1945–58 558 581 590. Johan Jørgensen: Det kbh.ske patriciat og staten, 1957. Samme: Rentemester Henrik Muller, 1966.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig