Hans Trægaard, Hans Thrægaard (Tregaard), d. 11.3.1641, guldsmed, købmand. Død sst. (Nic. k.). T. var oprindelig guldsmed, blev 10.5.1609 optaget i guldsmedelavet i Kbh. og optræder med arbejder i rentemesterregnskaberne 1609-34; af hans arbejder findes på Rosenborg en sølvlygte som han udførte for Christian IV. Sammenhæng med hans håndværk har vel også det tilgodehavende på ikke mindre end I 900 rdl. han 1629 havde hos kongen for et diamantsmykke med to armbånd. Tidligt har T. dog slået sig på handel i stor stil. 1620 og 1621 omtales han og en række fremtrædende kbh.ske storkøbmænd, som borgmester Mikkel Vibe, rådmand Thomas Lorck, Verner Kloumand, Henrik Berner, Peter Payngk og Hans Holst, som "de islandske participanter" der da fik kgl. privilegium på en reberbane nær vandkunsten og én uden for Østerport, og i øvrigt ses som aktive i Islands-handelen. 1627 var han blandt de ansete borgere der skulle udtale sig om en reform af vagttjenesten og en af de fire kbh.ske befuldmægtigede der skulle udtale sig om rigets skatteevne. Da der 1635 var opstået trætte mellem Islandske Kompagnis participanter og forvaltere over kompagniets administration og regnskaber var T. en af de borgere der af kongen blev udpeget til at revidere regnskaberne og dømme mellem parterne. Han havde da allerede et par gange tidligere af kongen fået ordre til at revidere kompagniregnskaber, nemlig i 1632 og 1633 da han sammen med to professorer ved universitetet og syv andre kbh.ske borgere fik ordre til at revidere Ostindisk Kompagnis regnskab. 1638 fremgår det at han har været kompagniets forvalter (bewind-hebber), og han har været engageret i to andre kompagniforetagender, et Grønlandsk Kompagni hvor han sammen med bl.a. Steffen Rode 1636 fik tilladelse til besejling af Grønland, og et Østersk Kompagni hvor han s.å. sammen med Hans Hofmand og Nikkel Helmer Kock og konsorter fik privilegium på handel på Polen, Rusland og "andre østerlandske steder". I forbindelse med sidstnævnte fik han af zar Michael Feodorowitsch tilladelse til at oprette magasiner og udføre hør og hamp fra Pskov og Novgorod. Endelig fik han i 1637 med sine participanter privilegium på i syv år at fare og handle på Kina, Japan, Siam og omliggende pladser, på lige fod med Ostindisk Kompagni. Om resultaterne af kompagnivirksomheden vidner et tilgodehavende 1637 hos Christian IV på 5 490 daler for hamp, kabelgarn og bly, og formatet antydes af et kgl. brev 1639 hvorved T. og hans medkonsorter i Østerske Kompagni fik overladt al byg og rug af indkomsterne fra en række jyske, fynske og skånske len. I hvert fald i årene 1631 og 1637 nævnes T. som kirkeværge for Nikolaj kirke hvor han 1629 opførte et benhus.

Familie

Forældre: vistnok kgl. skibskaptajn Jacob T. (død tidligst 1597, gift 2. gang med N.N. Fuiren) og N.N. Gift 1. gang med Maren Johansdatter, begr. 18.11.1636 i Kbh. (Nic. k.). Gift 1. gang 17.2.1639 i Kbh. (Trin.) med Maren Fuiren, død tidligst 1645.

Bibliografi

Kbh.s diplomatarium, udg. O. Nielsen I-VI, 1872-84. Kong Chr. den fjerdes egenhændige breve, udg. C. F. Bricka og J. A. Fridericia III–V, 1878-85 (reproudg. 1969). Pers. hist. t. I, 1880 194 198 215. Aktstykker og oplysn. til rigsrådets og stændermødernes hist. i Kr. IVs tid, udg. Kr. Erslev II, 1887-88. – O. Nielsen i Pers. hist. t. V, 1884 25f. Samme: Kbh.s hist. IV, 1885. H. D. Lind: Kong Kr. IV og hans mænd på Bremerholm, 1889 (reproudg. 1974) 154. Erik Amburger: Die Familie Marselis, Giessen 1957 75. Johan Jørgensen: Rentemester Henrik Muller, 1966.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig