Reinhold Westerholt, Reinhold Westerhult, 1.2.1493-22.6.1554, reformatorisk prædikant, senere provst og superintendent. Født i Westfalen, død i Slesvig. W. skal have været augustinermunk; når og hvor han blev evangelisksindet er ukendt. 1529 ansattes han som prædikant ved domkirken i Slesvig; som sådan angreb han kannikeme skarpt og ivrede for at "feje munkene ud" af Slesvigs to klostre. 1531 fik han kongebrev på indtægterne af Helligåndskirke og Frue kirke på Holmen der lukkedes, og hvis sognefolk henlagdes til domkirken; tillige lønnedes han som organist ved domkirken, fik et vikariat ved den og senere et kanonikat. Da Christian III 1537 forlagde den kommission som udarbejdede kirkeordinansen fra Odense til Haderslev, fordi han også onskede den nye ordning indført i hertugdømmerne blev W., som vel i alt fald da var Slesvigs bys sognepræst et af de nye sønderjyske medlemmer. 1538 har han visiteret i herrederne nord for Slesvig og var vel da beskikket til provst. 1540 blev han superintendent i Gottorp amt som da strakte sig til Holstens grænse. Men da Tileman van Hussen 1542 blev Slesvigs biskop, ophørte W.s egentlig gejstlige tilsynsvirksomhed; dog fungerede han videre som regnskabsprovst. Ved siden af embedet som sognepræst ved Slesvig domkirke virkede han også som hofprædikant på Gottorp. Ved landdelingen 1544 tilfaldt Gottorp amt hertug Adolf og denne ansatte 1548 dr. Nicolaus Crage som hofprædikant og provst; men ved dennes bortgang 1552 blev antagelig W. på ny provst. Efter hans død har et medlem af Slesvig byråd karakteriseret ham som en "ønskelig mand i lære og forkyndelse, from og oprigtig, oplagt til spøg med glade, men også skikket til at trøste bedrøvede".

Familie

gift Anna, død 27.8.1599 (gift 2. gang med Detlef Luthen)

Bibliografi

[J. F. Noodt:] Beiträge zur Erläuterung der Civil-, Kirchen- und Gelehrten-Hist. der Herzogthümer II,1, Hamb. 1752. H. F. Rørdam i Kirkehist. saml. 2. r. IV, 1867-68 675-77. C. E. Carstens i Zeitschr. der Gesellsch. für schlesw.-holst.-lauenb. Gesch. XIX, Kiel 1889 10f. Ludw. Andresen og W. Stephan: Beiträge zur Gesch. der Gottorfer Hof- und Staatsverwaltung I, Kiel 1928 = Quellen und Forsch. zur Gesch. Schlesw.-Holsteins XIV. Pers. hist. t. 12. r. III, 1948 119 og IV, 1949 41 (Johan Holmers kalenderoptegn.).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig