Rudolf Schou, Rudolf Jacob Schou, 27.4.1862-23.1.1915, landøkonom. Født i Kbh. (Garn.), død i London, begravet i Kbh. (Garn.). S. tog præliminæreksamen 1878, og efter at have været i snedkerlære omtrent et år fulgte han sin lyst til at komme til landbruget, uddannedes på Harrested og Krogerup, blev forvalter på Knabstrup og kom derefter til landbohøjskolen, hvor han tog landbrugseksamen 1885. S.å. forpagtede han GI. Antvorskov Teglværk som ejedes af faderen, og som han drev til 1894 sammen med et tilhørende landbrug. Tillige foretog han landøkonomiske studierejser til Tyskland, Østrig og Sverige. 1894 blev han sekretær for Det kgl. danske landhusholdningsselskab hvor han med sin energi og praktiske greb blev en værdifuld medarbejder for J. C. la Cour, der var selskabets præsident. S.s tjeneste i landhusholdningsselskabet førte ham ind i arbejdet for landbrugseksporten der senere blev hans hovedopgave. Endnu på denne tid var landhusholdningsselskabet den organisation der varetog landbrugets almindelige eksportinteresser, og S. udfoldede på dette område et betydeligt initiativ. På rejser undersøgte han markedsforholdene, arbejdede i Paris og London for afsætningen af dansk smør og studerede kødindustri i Norge og Nordamerika. 1898 fratrådte han sekretærposten for efter J. C. la Cour at overtage stillingen som landbrugsministeriets tilsynsførende med landbrugets udførselsforhold. Han udrettede ikke blot et stort og nyttigt arbejde til forbedring af transportforhold og varernes behandling, men med sit indgående kendskab til afsætningsmarkederne virkede han også mere direkte til eksportens forøgelse. Repræsentativ, selvsikker og pågående forstod han at gøre sig gældende og i udlandet at skaffe sig forbindelser, men han havde tillige smidig forhandlingsevne, der bl.a. kom til nytte under verdenskrigens handelsforhandlinger. Som repræsentant for ministeriet undgik han ikke lejlighedsvise modsætningsforhold til landbrugets og de store andelsselskabers mænd, og han kom naturligt til at spille en ledende rolle under de vanskelige forhold for dansk landbrugseksport efter krigens udbrud. I efteråret 1914 lykkedes det ham i England at opnå frigivelse af store forsyninger af korn og foderstoffer til forbrug i Danmark, men da han senere på vinteren på ny var rejst til England indtraf døden. S. var virksomt interesseret i samarbejde mellem de skandinaviske landes landbrug og blev 1903 medlem af Kungl. lantbruksakademien. 1899–1905 var han redaktør af Tidsskrift for Landøkonomi, og 1900 forestod han udgivelsen af det store og indholdsrige værk Om Landbruget i Danmark som udarbejdedes i anledning af verdensudstillingen i Paris s.å. 1901–09 var S. formand for Dansk eksportforening. – Etatsråd 1912.

Familie

Forældre: oberstløjtnant Theodor S. (1834–1912) og Emilie S. J. Mariboe (1833–1912). Gift 9.4.1895 i London med Marie Kirstine Meyer, født 13.4.1872 i London, død 1.4.1943 i Bagsværd, d. af konsulatssekretær Emil Martin M. (1832–93) og Hedvig Christiane Henriette Gaarn (1843–1921). – Bror til Einar S., Erik S., H. H. S og Vilhelm S.

Udnævnelser

R. 1900. DM. 1908.

Ikonografi

To tegn. af Ebba Schou, 1913. Foto.

Bibliografi

[H. Hertel] i Tidsskr. for landøkonomi, 1915 113–18. [Anton Bing] i Ugeskr. for landmænd, s.å. 43f. Andelsbi. XVI, s.å. 63f. Fyns stifts landbrugstid. IX, s.å. 49. H. Hertel: Det kgl. da. landhusholdningsselsk.s hist. II, 1919 39f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig