Simon Hooglant, Samuel Hooglant, 18.6.1712-19.12.1789, søofficer. Født i Kbh. (Ty.ref.), død sst., begravet sst. (Fred.ty.). H. blev kadet 1724, sekondløjtnant 1733, premierløjtnant 1741, kaptajnløjtnant 1743, kaptajn 1750, kommandørkaptajn 1758, kommandør 1766, schoutbynacht 1768, viceadmiral 1772 og admiral 1782. – 1737 fik H. tilladelse til at gå i hollandsk tjeneste, og 1740 blev tilladelsen forlænget. I den sidste periode var han næstkommanderende i linjeskibet Nassau, og da chefen døde overtog han kommandoen, sluttede fred og traktat med Algier og fornyede en traktat med Tunis. Den hollandske regering var så tilfreds med ham at den ved hans hjemkomst med Nassau og afsked fra hollandsk tjeneste skænkede ham I 600 gylden. Han lagde i disse år grunden til et kendskab til og en forståelse af barbareskerne der senere blev stærkt udnyttet. Kort efter sin hjemkomst var han 1743 med eskadren under U. A. Danneskiold-Samsøe til Algier og n.å. chef for en lille fregat Hekla. Da denne 1745 blev solgt til Andreas Bjørn, fulgte H. med som fører. Hekla gik til barbareskstaterne med presenter og derefter til Vestindien. 1748 førte han et armeret koffardiskib Fredensborg der bragte gaver til den nye dey i Algier i anledning af hans regeringstiltrædelse; herfra gik H. til Cádiz hvor han efter rederens ordre solgte skibet. 1751 var han chef for fregatten Falster og leder af en ekspedition til Marokko der foruden af Falster bestod af fregatten Docquen og tre transportskibe med 300 soldater under oberstløjtnant J. B. Descarriers de Longueville, handelsbetjente m.m. for efter overenskomst med Marokko at anlægge et dansk handelsfaktori. Da dette var udført, afgik H. med fregatterne til Algier og Tunis. Kort efter at H. havde forladt Marokko blev prinsregenten vred på de danske som han beskyldte for at have overtrådt overenskomsten. Han lod hele den danske besætning arrestere og beslaglagde transportskibene, bygninger og beholdninger. H. ilede tilbage med Falster og forsøgte forgæves at få fangerne løsladt og gik derefter til Cádiz. Kommandørkaptajn A. F. Lützow sendtes nu som eskadrechef til Marokko med to fregatter foruden de to der allerede var der, og som underlagdes ham. Lützow sluttede fred med Marokko, men 3.6.1753, den dag Longueville og de andre fanger var kommet om bord i de danske skibe, udbrød der ved uforsigtighed ild om bord i Falster der efter fem timers kamp med luerne sprang i luften, hvorved ca. halvdelen af fregattens besætning omkom. H. vendte tilbage til Danmark med fregatten Docquen. I de følgende år var han jævnlig chef for orlogsskibe i de årlige eskadrer, og nov. 1761 sendtes han til Marseille for at overtage kommandoen over orlogsskibet Grønland efter kommandørkaptajn H. L. Fisker der var blevet suspenderet. 1770 beordredes han til at rejse over land til Port Mahon for der at overtage kommandoen over den danske eskadre i Middelhavet efter F. C. Kaas' (1725–1803) mislykkede angreb på Algier. Efter at H. havde blokeret Algier i ca. halvandet år lykkedes det endelig ved den engelske konsuls mægling 16.5.1772 efter to års kostbar krigsførelse at få sluttet fred på nogenlunde tålelige vilkår. Efter hjemkomsten indtrådte H. i direktionen for Asiatisk Kompagni. 1775–86 medlem af Brand- og vandkommissionen. 1783–88 præses i forskellige generalkrigsretter.

Familie

Forældre: købmand Dirch H. (1672–1738) og Agatha (Achgie) Cornelia Simons (1677–1745). Gift 1. gang 4.6.1738 i Huisduinen med Marie Hooglant, født 18.3.1707 i Helder, død 22.2.1754 i Kbh. (Ty.ref.), d. af borgmester, postmester Jacob H. (1680-ca. 1738) og Aaltje Pelsers (død ca. 1738). Gift 2. gang 29.1.1758 i Åmli, Norge, med Anna Kirstina Østerbye, født 21.7.1740 i Kristianssand, død 27.2.1765 i Kbh. (Fred.ty.), d. af stadskaptajn Johan Georg Ø. (død 1754) og Karen Mortensdatter Hintz (død 1762).

Udnævnelser

Hv.R. 1773.

Ikonografi

Mal. af C. G. Pilo (Erholm). Afbildet på mal. af W. Haffner, 1781, af selskab hos kongen (Rosenborg). Pastel. Tegnet silhouet (Fr.borg). Posthumt stik.

Bibliografi

Pers.hist. t. 10.r.V, 1938 115–25 (ADMiral H.s selvbiografi samt optegn, om familien H.). – G. L. Baden: Danm.s og Norges kong Fr. Vs regierings årbog, 1832 104–07. C. F. Wandel: Danm. og barbareskerne, 1919 13–16 34–40. Th. Bjerre i Tidsskr. for søvæsen, 1953 177–204. G. Nørregård: Fregatten Falster ved Marokko 1753, 1956.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig