Sophus Hennings, Wilhelm Frederik Sophus Magnus Bjørnsen Hennings, 1.9.1846-24.10.1916, kabinetssekretær. Født på Petersborg, Tikøb sg, død i Kbh., begravet sst. (Garn.). H. blev student fra Herlufsholm 1864, cand.jur. 1869 og straks derefter herreds- og politifuldmægtig i Lejre herred. 1871 var han fire måneder volontær i indenrigsministeriets landvæsenskontor og beskikkedes derefter til fuldmægtig (undernotar) ved notarialembedet i Kbh. 1873 uddannedes han som fuldmægtig på sagførerkontor og fik bestalling som sagfører i Kbh. 1874, som overretssagfører 1876. Han var tillige fra 1874 privatsekretær hos dronning Louise, avancerede 1877 til sekretær og var dronningens kabinetssekretær 1882–99. Han varetog desuden sekretærforretningerne hos dronningen, som var protektor for Vallø stift, og vedblev hermed under kong Frederik VIIIs dronning Louise. 1880 fik han fuldmagt til at administrere kong Georg I af Grækenlands interesser i Danmark, og efter hans død var han befuldmægtiget for hans arvinger. I mange år havde han bolig i kong Georgs palæ. 1892 købte han Skullerupgård ved Glumsø. Ved gehejmekonferensråd J. P. Traps død 1885 fik han overdraget det kgl. privilegium på udgivelsen af statshåndbogen, hvortil han fik kyndige medarbejdere i G. L. Wad og senere i sin søn Paul H.

H.s virksomhed som dronningens kabinetssekretær bevirkede at han kom til at beskæftige sig meget med velgørenhedsarbejde. Han arrangerede 1874 Industrilotteriet til fordel for Diakonissestiftelsen, og som næstformand i Præmieselskabet for plejemødre 1879–88 forbedrede han selskabets økonomi. På dronningens tilskyndelse stiftede han 1880–81 Belønnings- og forsørgelsesforeningen for tyende i Kbh. og omegn. 1883 var han den danske regerings delegerede ved Congrés international de la Protection de l'enfance i Paris og udgav i den anledning Les institutions établiées en Danemark pour la protection de l'enfance abandonnée ou coupable. 1890 stiftede dronningen på hans forslag et asylselskab, for hvilket han i 23 år var formand. 1896 var han kasserer for komiteen til indsamling af hjælp til armenierne. Sin kærlighed til sin gamle skole viste han ved at udgive Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm, 1820–1905 III, 1907–09, og sammen med professor Otto Jensen Meddelelser om Herlovianere, der ikke ere dimitterede fra Herlufsholm, 1849–1900, 1903–06. Ligeledes udgav han en af hans hustru påbegyndt samling Danske Digteres Sange til Medlemmer af det danske Kongehus 1862–1898, 1916. – Justitsråd 1877. Etatsråd 1882. Gehejmeetatsråd 1898. Kammerherre 1911.

Familie

Forældre: justitsråd, jagtjunker, skovrider Frantz Conrad August H. (1811–76) og Sophie Magdalene Bjørnsen (1819–88). Gift 14.9.1872 i Gentofte med Elisabeth Henriette Thomine Buntzen, født 21.6.1847 i Kbh. (Frue), død 2.12.1913 sst., d. af kriminal- og politiretsassessor Johan Jacob B. (1805–56) og Sophie Henriette Cathrine de Coninck (1816–70). – Far til Paul H. Bror til Henrik H.

Udnævnelser

R. 1879. DM. 1887. K.2 1892. K.1 1894.

Ikonografi

Mal. af Ane Marie Hansen, 1906. Posthumt mal. efter fotografi. Foto.

Bibliografi

Alb. Leth og G. L. Wad: Medd. om dimitterede fra Herlufsholm I, 1875 276; II, 1887, ved G. L. Wad 253; III, 1907–09 ved S. H. 46. H. Hornbeck i III. tid. 31.8.1916.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig