Steen Bille, Steen Andersen Bille, 1624-2.5.1698, officer. Død i Kbh. el. Husumgård, Sokkelund hrd., begravet i Kbh. (Frue k.). B. kom 1636 i Sorø skole og immatrikuleredes ved Kbh.s univ. 1643. Han synes ikke at have deltaget i krigen 1644–46. 1646–50 studerede han i Leiden, men gik derpå i italiensk krigstjeneste, først i storhertug Ferdinand II af Toscanas livkyradsérregiment, senere i kardinalen af Medicis tjeneste i Rom. 1656 vendte han godt anbefalet tilbage til Danmark, udnævntes til kaptajn for et kompagni af den sjællandske adels soldater og 1657 til major over landfolket i det sydøstlige Sjælland. I dec. 1658 blev han generaladjudant hos kongen, og under Kbh.s belejring var han næstkommanderende ved studenterkorpset under Mogens Krag. I juli 1659 blev han stadsmajor i Kbh., og 1675 var han en kort tid kommandant på Kronborg. 1676–98 var han vicekommandant i Kbh. og fungerede en kort tid som kommandant i kastellet, indtil denne post 1687 forenedes med Kbh.s kommandantskab. 1675 var han avanceret til oberstløjtnant, og to år senere oprettede han det frikompagni der senere udvidedes under Hans Schack d.y., og som 1714 blev Sjællandske geworbne regiment. 1678 blev han oberst, og i 1690erne benævnes han i flere officielle skrivelser brigadér, men nærmere oplysning om denne udnævnelse savnes. 1679 blev han deputeret i krigskollegiet der dog efter feltherre Schacks død havde mistet sin betydning, 1685 krigsråd. B. der var naturlig søn af rigsråd Anders Bille optoges 1679 i adelsstanden med B.rnes navn og våben. Han var en velbegavet og dygtig mand, og skønt hans krigsdeltagelse herhjemme var ret ubetydelig opnåede han ikke ringe militær indflydelse og var vel anset hos Christian V. Også i lærde og diplomatiske kredse havde han et godt navn. Han ejede Husumgård, og gennem sønnerne Just og Mikkel blev han stamfader til den yngre slægt B.

Familie

Forældre: rigsråd Anders B. (1580–1633) og Catharine Henriksdatter. Gift 1. gang 10.8.1659 i Kbh. med Karen Mandix-(sen), født 17.5.1635 (1637), død 13.3.1681, begr. i Kbh. (Frue k.), d. af købmand i Kbh. Hans M. og Birgitte Ledebur (Lederbou). Gift 2. gang (bev. af 1.11.1681) med Rebecca Elisabeth Popp(e), død marts 1698, begr. i Kbh. (Frue k.). – Far til Mikkel B.

Bibliografi

Danm.s adels årbog VII, 1890 98. W. Mollerup og Fr. Meidell: Bille-ættens hist. II, 1893 83–86. Hans Elias von der Weise i Pers. hist. t. 3.r. I, 1892 89f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig