Anders Bille, 1580-okt..1633, rigsråd. B. kom 1592 i Sorø skole og rejste på studietur med Poul Mortensen Aastrup som præceptor og var 1598 i Heidelberg, 1600 i Basel, 1601–02 i Orleans, i sept. dette år besøgte han på hjemrejsen Wittenberg. 1603–10 var han hofjunker. 1606 ledsagede han Christian IV til England og 1607–08 deltog han i Jacob Ulfeldts gesandtskab til Nederlandene. Han deltog i Kalmarkrigen som oberst i den skånske fane. Sammen med statholderen i hertugdømmerne, Gert Rantzau, gjorde han jan. 1612 indfald i Småland, under hvilket bl.a. Växjö afbrændtes. Febr. s.å. deltog han i fægtningen mod Gustaf Adolf ved Vitsjö. Marts 1612 blev han sammen med Axel Brahe guvernør i Skåne og deltog senere på året i grænsemøder hvor der forhandledes om udveksling af fanger. 1610–28 var han lensmand på Helsingborg slot og 1612–33 havde han Herrevad kloster i forlening. 1617 blev han rigsråd, og navnlig frem til 1628 var han yderst aktiv i politisk og adminstrativt arbejde.

1619 blev han sammen med Christian Holck sendt til Skien for at holde norsk retterting. 1624 og 1631 deltog han i rettertingsrejser til Gotland og Bornholm. 1619 deltog han i grænsemødet i Ulvsbäck og 1629 ledsagede han Christian IV til dennes møde med Gustaf Adolf sst. Fra først i 1620erne synes han sammen med Tage Thott til Eriksholm politisk at have indtaget en førende position hos den skånske adel. 1624 advarede han kraftigt mod Christian IVs tyske engagement, og efter freden 1629 synes han at have plæderet for en tilnærmelse til kejseren rettet mod Sverige, om end han var klart modstander af noget militært engagement. Dog synes den svenske resident, Fegreus, at have opfattet ham som en afgjort fjende af Sverige. Da rigsrådet 1625 gennemtvang en forhøjelse af småtolden i hele Danmark og Norge der fortrinsvis skulle anvendes til at styrke grænseforsvaret i Skåne under Christian IVs tyske krig, kom B. sammen med Tage Thott til at oppebære og administrere denne med titel af skånsk krigskommissær. I det hele taget synes han sammen med Tage Thott og rigsadmiralen Claus Daa at have tilhørt den kreds af rigsråder der efterhånden indtog en skeptisk holdning over for Christian IV, og som 1628 gennemtvang oprettelsen af generalkrigs-zahlkommissariatet, igennem hvilket rigsrådet tiltvang sig oppebørsels- og dispositionsretten over al skat, told og accise der blev oppebåret med henblik på krigsførelsen, hvilket betød en alvorlig beskæring af kongens finansielle og militære dispositionsret. Imidlertid var B.s helbred svækket og s.å. ansøgte han kansleren om afsked fra Helsingborg len og som skånsk krigskommissær da han ellers så sig nødsaget til at træde ud af rigsrådet, hvilket han ellers nødig ville på grund af tidens problemer. I de følgende år deltog han da også mindre i rådets arbejde. B. skrev sig normalt til Rosendal i Skåne som han tillige med Råbelov arvede efter faderen. På Rosendal opførte han en ny hovedbygning. Han var forlovet med Anne Rosenkrantz, datter af Otte Christoffer Rosenkrantz til Boller. Hun døde imidlertid 27.12.1609 kort før det planlagte bryllup. Med en uadelig kvinde, Catharine Henriksdatter havde han flere børn, deriblandt Steen Andersen Bille der 3.5.1679 adledes med de Billers navn og våben, og som blev stamfader til den yngre adelsslægt Bille.

Familie

Forældre: Steen B. til Råbelöv, Vandås og Näsbyholm (Skåne) (1527–86) og Kirsten Lindenov (død 1612). Ugift. – Far til Steen B. (ca. 1624–98).

Ikonografi

Mal. 1616 (Rosendal i Skåne), kobberstik efter dette 1704, malet kopi af B. V. Middelboe, 1887.

Bibliografi

Kr. Erslev: Aktstykker og oplysninger til rigsrådets og stændermødernes hist. i Kristian IVs tid I–11, 1883–88. – Danm.s adels årbog VII, 1890 88 98. W. Mollerup og Fr. Meidell: Billeættens hist. II, 1893. J. A. Fridericia: Danm.s ydre politiske hist. 1629–60 I, 1876 86.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig