Steen Hasselbalch, Steen André Hasselbalch, 15.6.1881-11.12.1952, forlagsboghandler. Født i Randers, død i Kbh., urne i ukendtes grav (Mariebjerg). H. stod 1897–1901 i lære i en boghandel i Silkeborg og fortsatte senere sin uddannelse i danske og udenlandske boglader. 1908 indtrådte han i ledelsen af Jacob Erslevs forlag, siden 1902 administreret af historikeren Kristian Erslev. Ligeledes 1908 åbnede han sammen med Aage Erslev (1883–1947) på Købmagergade i Kbh. en international boghandel af moderne snit, Erslev & Hasselbalch. Til firmaet knyttedes nogen forlagsvirksomhed. Da de to kompagnoner skiltes 1916 beholdt Erslev bogladen, mens H. overtog forlagsvirksomheden som han, begunstiget af højkonjunkturen under første verdenskrig, udvidede med bladforlag og eget trykkeri. Han slog straks sit navn fast som en af de raske i bogbranchen, men som andre af tidens optimister ramtes han af 1920ernes bagslag. Det betog ham ikke modet; efter en rekonstruktion 1926 begyndte han på en frisk. I kraft af den indre og ydre energi der prægede hans optræden og forretningsførelse vandt han ry som periodens mest levende og foretagsomme danske forlægger, begavet med en kåd sans for det barokke og med en rap replik, ikke altid velovervejet. Af boghandlerne betragtedes det som noget nær givet at en bog på forlag hos Skipperen, H.s faglige kælenavn, blev en øjeblikkelig succes; et konsoliderende indslag af mere langtrækkende udgivelser ville nok ikke have skadet. Som forlaget nu engang var tiltrak det en række danske forfattere med Jacob Paludan som fløjmand. En ganske særlig succes blev bogen 9. April, skildret i Breve fra danske Soldater, 1940. Blandt forlagets mange og med held valgte oversættelser mærkedes internationale bestsellers som Margaret Mitchells Borte med Blæsten og Axel Munthes San Michele. Et speciale var børne- og ungdomsbøger. Under Jacob Paludans redaktion nåede Hasselbalchs Kultur-Bibliotek over 100 numre. Også den humoristiske årsrevy Svikmøllen, et sidestykke til den ældre Blæksprutten gjorde sig smukt gældende. Et antal udgivelser, bl.a. et konversationsleksikon i fire bind, Winston Churchill: Den store Krig, en illustreret Slægtsbibel, ledsagedes afvekslende held. Efter H.s død førtes forlaget videre af hans enke, i nogle år med H.s førstemand Georg Jervin (f. 1896) som daglig leder, senere med mindre sagkyndig hjælp. 1971 overgik hovedparten af forlagets udgivelser med tilhørende forlagsrettigheder til Gyldendal. – I det faglige organisationsarbejde tog H. en tid del, men 1921 havde han en konflikt med Boghandlerforeningen og udmeldte sig. 1929 vakte det røre at Peter Freuchens bog Nordkaper med forfatterens billigelse forsynedes med et trykt forbud mod offentligt udlån. Da en boghandel af principielle grunde overtrådte forbudet ved at indlemme bogen i sit lejebibliotek, fulgte en retssag der blev ført op til højesteret der ligesom landsretten gav forlægger og forfatter medhold. Afgørelsen fik dog ingen praktisk betydning; en tilslutning til forbudet fra andre forfattere og forlag udeblev. H.s bortgang føltes af hans store nordiske venne- og beundrerskare som et smerteligt tab. I en nekrolog betegnede Kelvin Lindemann, en af forlagets forfattere, H. som "stor i slaget og varm om hjertet", en karakteristik som alle der kendte og værdsatte H. kunne tiltræde.

Familie

Forældre: grosserer Steen H. (1852–1914) og Louise Cathrine Behrens (1858–1924). Gift 10.8.1913 i Humlebæk med Jutta Margrethe Kongsted, født 15.1.1889 i Slagelse, død 21.7.1977 i Kbh., d. af planteskoleejer Christian K. (1847–1919) og Laura Lutzhøft (1846–1914).

Ikonografi

Afbildet på tegn. af Jensenius, 1920(Fr.borg). Foto.

Bibliografi

Th. Hauch-Fausbøll: Slægten H., 1930. A. Dolleris: Danm.s boghandlere IV, 1919 145f. Dansk boghandlertid. 27.9.1929, 21.3.1930 og 24.10. s.å. (om P. Freuchens bog Nordkaper. Ang. dommen i Højesteret se Ugeskr. for retsvæsen, 1930 416–19). Arthur G. Hassø: Den danske boghandlerforen.s hist. 1837–1937, 1937. S. Wiene i Dansk boghandlertid. 27.12.1940. H[arald] M[ogensen] i Politiken 14.12.1952. Sv. Kragh-Jacobsen i Berl. tid. s.d. Otto Andersen m.fl. i Det danske bogmarked 20.12.1952. Ragnar Svanstrom i Svensk bokhandel II, Sth. 1.1.1953. H. Hvenegaard Lassen: De danske folkebibl.s hist. 1876–1940, 1962. Otto Andersen: Tidsbilleder fra boghandelens verden, 1965. G. Jervin i Den ny bog, 1.1.1966. Aleks. Frøland: Dansk boghandels hist., 1974.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig