Tycho de Hofman, døbt Tøger, 15.12.1714-14.2.1754, genealog. Født på Skerrildgård, død i Kbh. (Holmens), begravet i Nebsager k. H. dimitteredes 1735 privat til universitetet. Da hans slægt havde mange præsteembeder at besætte skulle han studere teologi, men manglede lyst dertil, blev dog 1738 cand.teol. og fik ved hjælp af det Lassonske stipendium lejlighed til at se "den største Del af Europa". Han studerede jura i Göttingen, filosofi og sprog i Leipzig og Strasbourg og besøgte også universitetsbyerne i England. Ved sin hjemkomst 1741 blev han sekretær i danske kancelli. Udgået fra en slægt med talrige forbindelser i nyadelen og patriciatet fik han tidligt interesse for genealogi og personalhistorie og udgav 1741 Leben einiger wohlverdienten Dänen. S.å. rejste han atter udenlands, som kammerherre Fr. Berregaards ledsager, hvilket gav ham indpas i den fornemme verden i Tyskland, Frankrig, Italien, England og Holland. Han blev immatrikuleret 1744 som stud.jur. i Leiden og optaget som medlem af Videnskabernes selskab i London. Han vendte hjem 1746 og udgav s.å. den pragtfuldt illustrerede Portraits historiques des hommes illustres de Dannemark I-VI, hvortil knytter sig Mémoires de Griffenfeld, Adeler et Tordenskiold. S.å. blev han medlem af Danske selskab. 1747 blev han assessor i hofretten på Kbh.s slot og fik adgang til kancelliarkivet; da han var en god ven af Jacob Langebek søgte han ind i gehejmearkivet 1748, men fik ikke embedet, hvorimod han dette år blev dr.jur. i Jena for en afhandling han i udvidet form 1740 udgav på dansk Kort Afhandling om Oprindelsen til at tage og give Tiende, samt Rettighed til at kalde Præster. S.å. blev han assessor i højesteret (uden votum) og 1753 virkelig højesteretsassessor, derimod nåede udnævnelsen til virkelig justitsråd ham ikke da han forinden var død af blodstyrtning. Ønsket om at bevare Peder Lassons (Lassen) legat for familien bevirkede at han året før sin død udgav Fundationer paa de Legata, som ere stiftede af Peder Lasson med smukke kobberstik og en værdifuld stamtavle over slægten. Bogen er ledsaget af et Appendix over Kjøbenhavns Fundationer der er den første spire til de senere fundatser som var planlagt af ham, men fuldførtes af broderen Hans. Da tre fjerdedele af oplaget af Portraits historiques var solgt i udlandet, lod bogtrykker A. H. Godiche studenterne Christian Liunge og B. C. Sandvig oversætte værket (Danske Adelsmænd I–III, 1777–79) der i oversættelsen fik stor udbredelse og blev meget yndet. Originalens fejl er mange steder rettede, dens stamtavler udvidede og ført længere ned i tiden og det hele forøget med et tillæg af stamtavler over tolv adelige familier af hvilke H. havde udarbejdet de otte. Originalens smukke kobberplader blev brugt af broderen i 1. bind af fundatserne. Med H.s værker begyndte rokokoen i dansk bogkunst, især er Portraits historiques udstyret med et væld af kobberstukne vignetter. Oprindelig måtte han bruge udenlandske kunstnere, men efterhånden fik han hjemlige (M. Tuscher, O. H. og G. de P. Cramer) således oplært at deres arbejder kom på højde med udlandets.

Familie

Forældre: godsejer, senere justitsråd Søren de H. (1688–1771) og Karen Elisabeth Dreyer (1689–1727). Ugift. – Bror til Hans de'H. og Niels de'H.

Ikonografi

Mal. af Vigilius Erichsen. Mal. (Hofmansgave), stik i samme type af J. G. Wille, 1745, efter mal. af L. Tocqué, pladen ændret talrige gange. Kopi i samme type (Fr.borg). Mal. af Hans Hansen efter ukendt forlæg (sst.). – Epitafium af S. C. Stanley (Nebsager k.).

Bibliografi

Pers. hist. t. 8.r.IV, 1925 247. – C. L. v. Scherevien: Leben des T. v. H.s, 1754 (særtryk af Büschings Nachrichten I, 1754 513–36; da. overs, i H.s Efterretn. om da. adelsmænd II 9–22). Victor P. Christensen i Årbog for bogvenner IV, 1920 147–50. Laur. Nielsen: Rokokoen i da. bogkunst, 1936 12–16 26–30 51f. – Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig