V. Milthers, Poul Christian Vilhelm Madsen Milthers, 11.9.1865-31.3.1962, geolog. Født på Fastergård, Faster sg., Ringkøbing amt, død på Bispebjerg, begravet Vestre kgd. M. tog præliminæreksamen 1885, og efter et ophold på Askov højskole 1886-88 tog han adgangseksamen til Polyteknisk læreanstalt 1888 og blev kandidat herfra 1894. I somrene 1890-94 havde han været sommerassistent i Danmarks geologiske undersøgelser og blev efter en kort ansættelse som kemiker ved Odense Sukkerkogeri fast assistent, fra 1900 med ministeriel ansættelse, og 1904 statsgeolog; tog sin afsked 1935. Hans videnskabelige indsats er særlig kommet studiet af istidens jordlag til gode, idet han har foretaget omfattende optællinger af deres indhold af ledeblokke, ɔ: skandinaviske bjergarter der er let kendelige og kun har et enkelt, begrænset hjemsted. På grundlag af disse optællinger i Danmark og Nordvesttyskland har man fået oplysninger om isstrømmenes skiftende retninger under istiderne og især under isens afsmeltning i den sidste istid. Tillige er den tilbagesmeltende isrands successive stillinger gjort til genstand for omfattende studier. Foruden hvad der er offentliggjort herom i hans forskellige kortbladsbeskrivelser i Danmarks geologiske undersøgelsers publikationer (Sejrø, Nykøbing, Kalundborg og Holbæk 1900, Fakse og Stevns klint 1908, Bornholm 1916, Bække 1922 og Brande 1938), er der gjort særskilt rede for resultaterne heraf i afhandlingen Scandinavian indicatorboulders (D.G.U. 2.r. XXIII, 1909) og i Israndens Tilbagerykning fra Østjylland til Sjælland-Fyn (Medd. D.G.F. VIII, 1932) samt i de populære fremstillinger af Bornholms geologi (1916) og Nordøstsjællands geologi (1922) som begge foreligger i 2. udgave, og i foredragsreferatet: Grundlinjer i Isens Bortsmeltning fra Sjælland (Skand. naturforskermøde 1916). M. afrundede disse studier med en samlet fremstilling af Det danske Istidslandskabs Terrænformer og deres Opstaaen (D.G.U. 3.r. XXVIII, 1948). Andre problemer som M. har behandlet er de sandslebne stens dannelse og, sammen med N. Hartz, Allerødlagene fra afsmeltningstiden samt flydejordsfænomenerne i det store arbejde over de interglaciale moser i Danmark og Nordvesttyskland som han udgav 1928 sammen med K. Jessen. Den praktiske side af geologien har M. taget op gennem omfattende eftersøgninger og undersøgelser af mergelforekomster her i landet. Han har desuden taget aktivt del i højskolebevægelsen og var 1913-31 formand for Kbh.s højskoleforening. I Slægten fra Fastergaard, 1906 (s.m. Viggo Bendtsen), har han behandlet sin slægts historie.

Familie

Forældre: gårdejer Mads Miltersen (1811-83) og Kirsten Madsdatter (1817-83). Navneforandring 21.12.1893. Gift 23.6.1895 på Frbg. (Imm.) med Valborg Høgsbro, født 18.4.1867 i Kbh. (Vartov), død 9.10.1951 i Kbh., d. af statsrevisor Sofus H. (1822-1902) og Amalie Jürgensen (1833-93). - Far til Aksel M.

Udnævnelser

R. 1928.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1956 199-202. - Viggo Bendtsen og V. M.: Slægten fra Fastergaard, 1956 (2.udg. 1951). Axel Garboe i Kristeligt dagbl. 13.4.1962. Axel Schou i Geografisk t. LXI, 1962 VIf. Kn. Jessen i Medd. fra da. geol. foren. XV, 1964 388-97 (heri bibliografi). - Papirer i Rigsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig