V. Oldenburg, Valdemar Oldenburg, 1.12.1834-6.6.1918, overpræsident. Født i Sorterup, død i Kbh., begravet i Ordrup. O. blev student 1853 fra Metropolitanskolen, 1859 cand.jur. og s.å. assistent i ministeriet for Slesvig, tog 1861 den slesvigske juridiske eksamen og udnævntes 1863 til auditør, men fik allerede 1866 sin afsked ved hærreduktionen. Han var derefter (til 1877) lærer ved søofficersskolen og 1868-72 lærer i retslære ved officersskolen, blev 1870 på ny auditør, konstitueredes 1871 som vicepolitidirektør i Kbh. og udnævntes 1877 til byfoged samt by- og rådstueskriver i Odense. 1888 blev han birkedommer og skriver i Kbh.s amts nordre birk og 1900 overpræsident i Kbh. 1901 spillede han en vis – begrænset – rolle i forbindelse med det politiske systemskifte. En beretning herom findes i hans efterladte papirer. 1910 tog han sin afsked. I besiddelse af omfattende kundskaber og en meget betydelig arbejdsevne beklædte O. de embeder der overdroges ham på fortrinlig måde og vandt fra alle sider megen påskønnelse for sin korrekte embedsførelse.

I en ret fremrykket alder overtog O. embedet som overpræsident i Kbh., men gik desuagtet med stor iver op i arbejdet, bl.a. med indlemmelse af de til Kbh. grænsende distrikter (Valby, Brønshøj, Sundbyerne m.v.). Han havde fremragende repræsentative evner, og der var over hele hans fremtræden en stilfuld værdighed der indgød respekt, ligesom hans ledelse af forhandlingerne (i magistrat, havneråd osv.) var mønsterværdig. En rank og myndig, vel også streng mand, men samtidig human, præget af sikker retfærdighedssans, og bag hans væsens tilknap-pethed bankede et varmt hjerte der førte ham ind i arbejdet for dem der levede i socialt ringe kår. Han var formand for tuberkulosekommissionen af 1901 og tog levende del i arbejdet ved stiftelsen af Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse hvis formand han var 1901-15, ikke blot af navn, men af virkelig interesse. Ved sin afgang udnævntes han til foreningens æresmedlem. O. var i øvrigt med i ledelsen af adskillige andre sociale, humane og filantropiske organisationer, af hvilke særlig prinsesse Louises praktiske tjenestepigeskole, i hvis bestyrelse han var formand 1895-1918, havde hans interesse. Også i bestyrelsen for Fængselsselskabet i Kbh., i hvilken han havde sæde 1888-1916, samt i fængselsselskabernes fællesbestyrelse (fra 1893, fra 1908 som æresmedlem) udførte han et betydeligt arbejde. 1874 var han medstifter af og i tre år formand for Kbh.s understøttelsesforening og 1877 ligeledes medstifter af Lindevangshjemmet på Frbg. Sin kirkelige interesse lagde han for dagen som formand i direktionen for Bibelselskabet for Danmark (1901-14); han var endvidere medlem af Centralkomiteen fra 1902 og af Nationalbankens repræsentantskab 1900-18 (formand 1902-14). 1900 valgtes han til kommitteret i Kreditkassen for Husejere i Kbh., og var fra stiftelsen af Livsforsikringsselskabet Danebroge 1905 formand for selskabets repræsentantskab. -Gehejmekonferensråd 1910.

Familie

Forældre: sognepræst T. O. (1805-42) og Louise Rothe (1808-91). Gift 12.2.1864 i Kbh. (Holmens) med Henriette Suenson, født 30.11.1839 i Kbh. (Holmens), død 30.10.1895 sst., d. af premierløjtnant, senere kommandørkaptajn Magnus Nicolai S. (1802-56) og Augusta Stephansen (1815-1906).

Udnævnelser

R. 1882. DM. 1885. K2. 1895. K1. 1903. S. K. 1909. F.M.l. 1915.

Ikonografi

Fremstillet på tegningen Studenterforeningen flytter, 1863. Træsnit af H. C. Olsen, 1904. Afbildet på L. Tuxens mal. Industriens mænd, 1903-04 (Fr.borg) og på sammes Middag hos Moresco, 1906. Mal. af Knud Larsen, 1908 (Kbh.s rådhus). Træsnit efter fotografi. Foto.

Bibliografi

V. O. i Jyske saml. ny r. V, 1959-61 80-87 (Bidrag til systemskiftets hist.). – III. tid. 26.10.1890. A. Hvass sst. 4.12.1904. Sst. 25.12.1910. Chr. Jensen sst. 16.6.1918. H. G. Olrik: Erindringsbilleder, 1969 77-90. - Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig