Wenzel Neergaard, Wenzel Carl Peter Frederik Flach (de) Neergaard, 6.1.1864-10.4.1919, godsejer, politiker. Født på Sophienborg, død på Seinhus, begravet i Førslev ved Fuglebjerg. N. blev student 1883, privat dimitteret, og cand. phil. 1884. Han gjorde tjeneste i hæren og blev løjtnant 1888. Efter i nogle år at have haft Skovsbo på Fyn i forpagtning overtog han 1892 fædrenegården Fårevejle på Langeland. Han var en indsigtsfuld og foretagsom landmand; bl.a. ved omfattende tørlægningsarbejder drev han ejendommen op. 1911 købte han Seinhus ved Store Heddinge hvortil han flyttede da han 1916 afhændede Fårevejle. 1902-18 var han medlem af Svendborg amtsråd. Sin politiske løbebane begyndte han som udpræget højremand i tilslutning til svigerfaderen J. B. S. Estrup. Efter at han 1901 og 1903 forgæves havde søgt valg til folketinget stillede han sig 1906 i Svendborgkredsen og blev valgt med elleve stemmers majoritet. Hans senere forhold til kredsen forblev lige så stormfuldt og usikkert; Svendborgkredsen var således 1915 en af de få kredse hvor der ikke var fredsvalg. Men det lykkedes ham at holde kredsen på "trekantet valg" med diminutive flertal til han 1918 trak sig tilbage. – Allerede før han kom ind i tinget var han slået ind på den mere mådeholdne højrepolitiske linje som han siden fulgte. Ved valget 1906 udtalte han sig om det da brændende spørgsmål, den kommunale valgretsreform, nærmest i samklang med den frikonservative landstingsgruppes politik. 1909 stemte han for fæstningens nedlæggelse, og efter valget 1910 skilte han sig sammen med Lars Dinesen, Hans Parkov og tre andre ud i en særlig højregruppe, det moderate højre. Under grundlovsforhandlingerne gjorde han den frikonservative politik med i dens forskellige faser, og han sluttede med 1915 at stemme for grundloven. Han gik derefter med til dannelsen af det konservative folkeparti; men under stridighederne om salget af de vestindiske øer kom det atter til et brud. Han stemte som den eneste konservative i folketinget for salget, og efter Chr. Rottbølls eksklusion tog han samme stilling som de frikonservative i landstinget og meldte sig ud af partiet. – Han var en fortrinlig begavelse, i sine bedste år yppigt vital og fængslende af fremtræden. Men hans overraskende kurs der undertiden var dybt realpolitisk, undertiden springsk, såvel som hans lunefulde, afvekslende arrogante og vennesæle væsen forspildte ham de resultater han kunne have nået. -Kammerjunker 1888. Hofjægermester 1893.

Familie

Forældre: godsejer, kammerjunker Peter Poul Ferdinand (de) N. til Fårevejle (1836-78) og Hillevid Christiana Wendela Sophie Augusta Flach (1843-1924, gift 2. gang 1891 med ritmester, senere kammerherre Johannes Conrad Edgar Moe, 1848-99). Gift 1. gang 30.8.1887 i Kbh. (Garn.) med Jacobine Adamine Jeanina Estrup, født 31.7.1862 på Skaføgård, død 24.3.1937 i Kbh., d. af godsejer, senere konseilspræsident J. B. S. E. (1825-1913) og Regitze C. C. A. Holsten-Charisius (1831-96). Ægteskabet opløst. Gift 2. gang 23.12.1916 i Køge med Julie Viveke (Vigga) Kiær, født 27.4.1879 i Svendborg, død 15.12.1975 i Roskilde (gift 1. gang 1901 med tandlæge i Svendborg Johan Conrad Holberg Møhl, 1874-1956, gift 2. gang 1916 med Ebba Inger Louise Mogensen, 1889-1972), d. af tandlæge Marinus K. (1850-1929) og Ida G. M. Wiggers (1856-1945). – Bror til Holger N.

Udnævnelser

R. 1900

Ikonografi

Mal. af Jul. Paulsen ca. 1904 og af Niels Hansen, 1917. Afbildet på O. Matthiesens mal., 1923, af rigsdagen 1915. Foto (Fr.borg).

Bibliografi

Johan Knudsen i Berl. tid. 12.4.1919. Asger Karstensen i Svendborg amtstid. 16.4.s.å. Aifr. Bindslev: Konservatismens hist. i Danm. II, 1938. Jørgen Hatting i Det konservative folkepartis hist. I, 1966. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer (2)

skrev Byrial Jensen

Det interne link fra "Chr. Rottbøll" går til en forkert side (C.F.R. Olufsen) i stedet for til siden om Chr. Rottbøll (https://biografiskleksikon.lex.dk/Chr._Rottb%C3%B8ll)

svarede Adam Hyllested

Tak for kommentaren. Fejlen er nu rettet.
Mvh redaktionen

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig