William Christensen, 6.6.1866-11.8.1949, historiker, arkivar. Født i Kbh. (Helligg.), død i Kbh., begravet sst. (Ass.). C. blev student 1883 fra Metropolitanskolen og tog 1889 skoleembedseksamen med historie som hovedfag; 1895 forsvarede han sin doktorafhandling Unionskongerne og Hanseslæderne 1439-1466. Allerede som student havde han bistået Kristian Erslev og V. A. Secher ved deres udgiverarbejder, 1891 ansattes han i Rigsarkivet som assistent, 1898 blev han arkivsekretær, men søgte 1912 sin afsked på grund af uoverensstemmelse med rigsarkivar Secher. Da Erslev 1916 trådte i spidsen for institutionen ønskede han at have denne kyndige medarbejder ved sin side, og C. vendte tilbage til Rigsarkivet, nu som arkivar. Fra denne stilling tog han sin afsked 1934. -Studieårene ved universitetet i Erslevs tidlige professortid og embedsarbejdet var bestemmende for C.s videnskabelige udvikling og for hvad han har udrettet. Hans største fremstillende værk Dansk Statsforvaltning i det 15. Aarhundrede, 1903 - belønnet med Videnskabernes selskabs guldmedalje - er bygget op på et meget omfattende arkivalsk materiale og bærer i sin styrke og i sin begrænsning præg af den Erslevske skole, og hans udgivervirksomhed var lige fra begyndelsen knyttet til Kildeskriftselskabet og Kr. Erslev. Sammen med Anna Hude var han medudgiver af Kr. Erslevs Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis I-IV, 1894-1912, og fortsatte siden alene dette vejbrydende arbejde 2.r. I-IX, 1928-39, bundet til den plan der blev lagt da man i 1880erne stod ved foretagendets begyndelse. En overordentlig viden er nedlagt i denne publikation som førtes igennem med sej energi. For at aflaste repertoriet udgav C. - ligeledes for Kildeskriftselskabet - Missiver Fra Kongerne Christiern l.s og Hans's Tid I-II, 1912-14. Overhovedet har C. efter gammel dansk historikertradition gerne samarbejdet med fagfæller i de lærde selskaber. Han blev 1904 valgt til medlem af Det kgl. danske selskab for fældrelandets historie og sprog, 1912 blev han selskabets kasserer, 1927 tillige dets arkivar. For dette Langebeks gamle selskab har han udgivet Dronning Christines Hofholdningsregnskaber, 1904 og De ældste danske Arkivregistraturer, V 1910.

Uden for det område, som C. fortrinsvis har dyrket, falder Oluf Christensen og Sønner. En Købmandsfamilie i Aalborg omkring Aar 1800, 1913 et stykke historie om den jyske slægt af hvilken C. er udgået, og hvis grundegenskaber han har taget i arv.

Familie

Forældre: grosserer Christian C. (1813-92) og Hansine Hendrine Berthelsen (1827-1910). Ugift.

Bibliografi

Selvbiogr. i Univ. progr. II, 1896 142. - Holger Hjelholt i Hist. t. ll.r. III, 1950-52 319-22. Thelma Jexlev i Afhandl, om arkiver, 1964 265-74. - Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig