Adolph Fibiger, Johan Adolph Fibiger, 31.5.1791-26.8.1851, officer. Født på Snoghøj færgegård, død i Kbh. (Garn.), begravet sst. (Garn.). F. gik som dreng til søs, men efter nogle prøverejser til Norge opgav han søvæsenet og indtrådte 1806 i landkadetkorpset, blev fænrik 1808, n.å. sekondløjtnant, forsattes 1810 til ingeniørkorpset, men genansattes 1811 i infanteriet og blev 1813 som premierløjtnant fast lærer ved landkadetkorpset i matematik, senere i fortifikation og taktik. Ved hærreduktionen 1816 fik han afsked som kaptajn da han valgte at forblive i sin stilling som lærer, en gerning han med rette særlig følte sig egnet og knyttet til. 1817 havde han sammen med F. H. Jahn begyndt udgivelsen af Magazin for militair Videnskabelighed, 1834 Militairt Repertorium, ligesom han havde skrevet en lang række værdifulde bidrag til videnskabelige og æstetiske tidsskrifter og blade, altid i klar og koncis form. 1821 optoges han atter i hæren som kaptajn idet han stadig virkede som lærer – fra 1829 med majors karakter – indtil han 1830 blev ansat som kommandør for den da oprettede militære højskole. Efter en principiel uoverensstemmelse med undervisningsdirektøren, Joseph Abrahamson, afgik F. fra skolen 1835 og udnævntes til udskrivningschef for 1. jyske distrikt hvilket hindrede ham i at fortsætte den betydelige litterære virksomhed der særlig havde knyttet ham til livet i hovedstaden. 1842 søgte han derfor og fik afsked med obersts karakter og genoptog straks sin litterære gerning i Kbh., idet kongen tilstod ham 600 rdl. af landmilitæretatens fonds til videreudgivelse af Militairt Repertorium, samt fra 1844 200 rdl. af den kgl. partikulærkasse for at udarbejde referater over militære værker. Efter krigsudbruddet 1848 ansattes han som organisator af befolkningens væbning og forsvar på Lolland, Falster og Møn indtil våbenstilstanden s.å. 6.4.1849 blev han kommandant i Fredericia, men allerede 10.4. afløstes han af Chr. Lunding, og F. ansattes som kommandant i Middelfart over kystbevogtningen fra Middelfart til Fønsskov. – Sønnen Otto Daniel Fibiger, født 26.3.1824, død 29.3.1881 blev student 1842, deltog 1848-49 som frivillig i krigen og tog 1849 filol.-hist. embedseksamen. 1852 blev han lærer ved Flensborg lærde skole og realskole. 1858 blev han lærer ved Metropolitanskolen og Borgerdydskolen i Kbh., 1871 rektor i Horsens.

- Broderen Peder Grib Fibiger, født 28.9.1784,død 8.8.1833 dimitteredes 1801 til universitetet. 1810 blev han adjunkt i Roskilde, 1817 overlærer i Nykøbing F. og 1822 rektor i Kolding. 1821-22 udgav han en oversættelse af Sofokles' tragedier.

Familie

Forældre: overretsprokurator og transportforvalter Gotfried F. (1742-95, gift 1. gang 1779 med Anne Sofie Lindam, død 1781) og Christiane Lindam (1757-1835). Gift 1. gang 7. 10.1812 i Kbh. (Garn.) med Margrethe Cecilia Nielsen Aasen, født 26.9.1794 i Kbh. (Frue), død 15.11.1844 på Frbg. (Garn.), d. af korporal i hestgarden, senere marketender Johannes N. A. (1751-1807) og Ane (Andrea) Marie Mathisdatter Slei (1757-1857). Ægteskabet opløst 1843. Gift 2. gang 9.10.1845 i Kbh. (Trin.) med Christiane Ulrike Halling, født 27.8.1801 på Frisholt, død 15.7.1878 i Kbh. (Stef.), d. af premierløjtnant, senere kar. major Hans Henrik Georg H. til Frisholt (1776– 1839) og Karen Dorothea Henriette v. Westen (1778-1850, gift 2. gang 1814 med overlærer, senere rektor Hans Outzen Bjørn, 1777-1843). – Far til llia F. og Mathilde F. Bror til Jacob F.

Udnævnelser

R. 1826.

Bibliografi

Kjøbenhavnsposten 2. og 5.10.1851.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig