Alfred Lütken, 6.8.1860-23.7.1943, ingeniør. Født i Riserup præstegård ved Gåbense, død i Esbønderup, begravet i Hornbæk. L. blev student 1877 fra Nykøbing F., 1883 cand.polyt. som bygningsingeniør; s.å. aftjente han sin værnepligt ved søværnet. Kort tid efter fik L. beskæftigelse hos stadsingeniør C. Ambt og assisterede denne ved forarbejder til vand- og kloakanlæg i forskellige provinsbyer. 1886-87 var han på en stor udenlandsrejse på det Larssenske og det Reiersenske legat og studerede jernbanebygning i Tyskland, Schweiz, Italien, Frankrig, Belgien og Holland. Hjemkommen herfra assisterede han Povl Bentzon ved kontrolarbejde ved anlægget af Sølvgades sporvej og projekterede og ledede udførelsen af drænings- og vejarbejder ved udvidelsen af Vestre kirkegård. Ved omdannelsen af Polyteknisk læreanstalts undervisningsplan 1892 deltes professor L. F. Holmbergs store fag, således at han selv beholdt vandbygningsfagene, mens der oprettedes et nyt docentur i vej-, jernbane- og brobygning. Ved den i denne anledning s.å. afholdte konkurrence, hvori også A. S. Ostenfeld deltog, blev L. den foretrukne. Efter 1893 at have været på studierejse i USA blev han 1894(-1916) med den nye lønningslov professor. - L. omarbejdede og udvidede Holmbergs kompendier i vejbygningsfagene og udgav 1914 Brobygning I og 1926 Lærebog i Statik I til brug ved tekniske skoler. I disse år deltog han også i praktisk ingeniørarbejde, bl.a. foretog han 1896 udstikning af Odsherredbanen, og 1902 udførte han en række forarbejder til Langelandsbanen hvis bygning han 1907-11 projekterede og ledede. 1904 blev han formand for kommissionen til overvejelse af, i hvilket omfang automobiler kan træde i stedet for sekundære jernbaneanlæg. Som lærer gav han de studerende en grundig indføring i vejbygningsfagene. Efter sin afgang som professor holdt L. i en række år specialforelæsninger om jordberegning og jordtryk samt om den legale udførelse af spildevandsanlæg. Han var i samme periode medlem af lærerrådet.

1916 blev L. direktør for tilsynet med den tekniske undervisning for håndværkere og industridrivende efter fra 1913(-30) at have været medlem af kommissionen til udarbejdelse af en samlet plan for denne undervisning. L.s direktørtid faldt i en periode i hvilken der foregik en stærk udvikling i den tekniske undervisning. Særlig karakteristisk for tiden var det store antal nye tekniske skoler som blev oprettet (182 i 1916, 290 i 1930). Som møde- og forhandlingsleder var L. uforlignelig, myndig og inciterende, vidtspændende i kundskaber og interesser inden for mange områder og i besiddelse af en særdeles livlig og rammende replik. Gennem sin tilsynsvirksomhed øvede L. en betydelig indflydelse på den tekniske undervisning som vandt almindelig anerkendelse ikke alene herhjemme, men også ud over landets grænser. - Foruden sit arbejde som professor og senere direktør udførte L. igennem hele sit ingeniørliv en meget betydelig indsats som sagkyndig i kloak- og vandløbsarbejder, særlig i disse anlægs tekniske og juridiske behandling efter vandløbslovene. Vandløbsloven af 1880 blev under L.s medvirken ændret 1907, og ved gennemførelsen af den nye lov i praksis udførte L. et grundlæggende arbejde, idet han i sine kendelser udbyggede og begrundede nye principper og regler for bidragsfordelingen. Han var medlem af den kbh.ske vandafledningskommission fra dens oprettelse 1907 og til sin død, og han havde afgørende indflydelse på de retningslinjer hvorefter denne kommission arbejdede. 1906 var L. medlem af bedømmelseskomiteen for konkurrenceprojekterne til afvandingsplan for Gentofte kommune. I de følgende år var han endvidere dels alene og dels sammen med P. Bentzon teknisk konsulent vedrørende en række kloakanlæg i Gentofte, Glostrup, Tåstrup, Søllerød, Hørsholm, Birkerød, Fredensborg, Kalundborg, Horsens og Randers. 1894-1908 var L. formand for Polyteknisk forening, 1894-1908 medlem af Dansk ingeniørforenings bestyrelse, 1900-28 formand for Kbh.s folkeuniversitetsforening (1929 æresmedlem) og 1901-30 medlem af universitetets udvalg for folkelig universitetsundervisning. 1916-43 var han formand for Polyteknisk understøttelsesforening. I Det tekniske selskabs skoles bestyrelse, hvori L. 1896-1916 havde sæde, valgt af indenrigsministeriet, har han ydet en betydelig indsats, idet han fra 1901 var formand for skoleudvalget og 1905 blev bestyrelsens næstformand. 1923-26 var L. formand i foreningen Dansk kunst og husflid, og fra 1926 medlem af bestyrelsen for Selskabet til håndarbejdets fremme, fra 1936 formand. 1937 blev han medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber.

Familie

Forældre: overlærer ved Nykøbing F. katedralskole, senere fotograf i Kbh., cand.polyt. Carl Theodor L. (1830-1910) og Johanne (Hanne) Lucie Iürgensen (1831-84). Gift 14.7.1896 i Kbh. (Holmens) med cand.mag. Anna Dorothea Müller, født 5.4.1861 i Kbh. (Frels.), død 25.3.1950 sst., d. af handelsfuldmægtig Emil M. (1830-1915) og Cecilie Sophie Henningsen (1831-1905). - Bror til Vilhelm L.

Udnævnelser

R. 1901. DM. 1920. K2. 1930. K1. 1941.

Ikonografi

Mal. af P. Gissel ca. 1925 (Polyteknisk læreanstalt) og af Johs. Glob, 1930 (direktoratet for erhvervsuddannelserne). Buste af Sigrid Lütken udst. 1943. Foto.

Bibliografi

Frode lürgensen og P. Hennings: Biogr. slægtreg. over familierne Sangaard m.fl., 1910 163. For industri og håndværk, 1916 427f. Det tekniske selsk. 1843-1918, 1918. J. T. Lundbye: Den polytekn. læreanstalt 1829-1929, 1929. P. Bentzon og P. O. Pedersen i Ingeniøren XXXIX, 1930 385-87; sst. 1940 A 160. A. R. Christensen m.fl. sst. 1943 A 173-77. Povl Vinding i Berl. tid. 26.6.1935. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig