Chr. G. Hansen, Christian Gotfred Hansen, 16.12.1863-29.3.1941, købmand. Født i Nordborg, Als, død på hotel Alexandra i Kbh., urne sst. (Garn.). H. gik i skole i Svendborg og fik derefter købmandsuddannelse i Vejle 1879-84. Sidstnævnte år ansattes han i kornfirmaet H. Meulengracht i Horsens som prokurist og blev 1895 leder af firmaets nyoprettede filial i Århus. Den nye filial påførte de eksisterende kornfirmaer i byen hård konkurrence, og da de samtidig stod over for stigende vanskeligheder ved køb i Amerika, bl.a. fordi de hver især var for små til at tage hele skibsladninger hjem, opstod tanken om at slutte kornfirmaerne sammen for derigennem at opnå stordriftens fordele. 1896 indgik da Århus-købmændene Hans Broge, Otto Mønsted, Joh. Baune og S. M. Holst sammen med H. Meulengracht fra Horsens og J. Ankerstjerne (1835-1913) fra Randers med deres korn- og foderstofforretninger i interessentselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet (aktieselskab fra 1913). Hermed var toppen af jysk kornhandel samlet i et stort firma der fik hovedsæde i Århus med Meulengrachts og Ankerstjernes virksomheder som afdelinger i Horsens og Randers. Som administrerende direktør ansattes H., en post han havde frem til 1933. Desuden var han 1925-39 medlem af kompagniets bestyrelse, 1930-39 formand. Korn- og Foderstof Kompagniet var stort ved dannelsen, men H.s arbejdskraft og flair for handel gjorde det snart større. Frem til første verdenskrig oprettedes der en række filialer, således i Ålborg, Vejle, Odense og København. 1915 flyttede H. til København, og afdelingen her var derefter frem til 1937 hovedkontor. Også efter verdenskrigen oprettedes enkelte filialer, men udvidelsen skete nu i langt højere grad ved at kompagniet overtog andre korn- og foderstofvirksomheder. Ud over de danske filialer oprettedes der før første verdenskrig kontorer i Rusland og USA, 1900 således et i St. Petersborg og 1903 i Novorossijsk ved Sortehavet. I USA blev der 1901 etableret en filial i New Orleans efter at H. havde været ovre at undersøge forholdene. Få år senere udvidedes virksomheden med en afdeling i Galveston i Texas. Formålet med afdelingerne i Rusland og USA var at sikre kompagniet mulighed for selv at opkøbe og eksportere varerne, således at det ikke var henvist til udenlandske mellemhandlere og eksportører. Efter krigen oprettedes selskaber i Marseille, Dakar og Hamborg. – Inden for korn- og foder-stofhandlernes organisationer fik H. mange fremtrædende poster. 1902 blev han formand for den da stiftede Foreningen af korn- og foderstof-importører i Jylland og Fyn, en post han havde frem til 1915. Og da Danske korn og foderstof-importørers fællesorganisation blev dannet 1905 blev H. dens næstformand (indtil 1915) og var 1917-36 foreningens formand. Under de vanskelige tider for korn- og foderstofbranchen under og lige efter første verdenskrig blev H. inddraget i en række af de mange nævn og råd der i denne periode oprettedes af eller i forståelse med regeringen til at lede og fordele handelen. Vigtigst af disse var centralkontoret for import af korn og foderstoffer der i perioden 1919-20 havde eneret på import af de nævnte varer. H. var formand for centralkontorets bestyrelse. Han var også 1933-36 medlem af det 1933 oprettede kornnævn der skulle fastsætte afgifterne på importeret korn.

Chr. G., som H. kaldtes i daglig tale, må betegnes som en af sin tids mest fremtrædende kornkøbmænd. Gennem en menneskealder ledede han såvel kompagniet som branchen med en til tider endog meget fast hånd. Han havde en stærk konstitution, en fænomenal hukommelse og var særdeles dristig i sine dispositioner. Hans svaghed var at han var en ukuelig haussist, og han havde meget svært ved at acceptere når markedet gik ned. I stedet for at tage det mindre tab ved en hurtig realisation af beholdninger var han tilbøjelig til at vente på stigende priser; når disse ikke indtraf var følgen betydelige tab.

Ved siden af sit engagement i korn- og foderstofbranchen havde H. også en række poster inden for andre grene af erhvervslivet. Han var således med til 1918 at skaffe de midler der var nødvendige for at Aarhus Oliefabrik igen kunne komme på danske hænder, ligesom han og Korn- og Foderstof Kompagniet trådte til da der skulle tegnes ny aktiekapital i forbindelse med oliefabrikkens rekonstruktion 1928. H. sad i AOs bestyrelse fra 1918 til sin død. I Handelsbankens bestyrelsesråd sad H. 1918-30 og derefter i bankens repræsentantskab til sin død, i bestyrelsen for A/S Jacob Holm & Sønner fra 1923 ligeledes til sin død og i bestyrelsen for rederiet Dannebrog 1926-37. I samme årrække var han også medlem af Københavns havnebestyrelse, ligesom han i sin Århustid en periode var formand for Foreningen af arbejdsgivere ved Århus havn og Århus handelsforening. – Norsk vicekonsul i Århus 1906

Familie

Forældre: landmand, sparekassebestyrer Frederik Christian H. (1834-1926) og Dorthea (Doris) Frederikke Henriette Vilhelmine Drescher (1839-1907). Gift 2.10.1896 i Århus (Dom.) med Annetta Stephanie Rozzi, født 3.5.1878 i Århus, død 3.5.1945 i Horneby, Hornbæk sg., Fr.borg amt, d. af konditor Johan R. fra Graubunden (1848-1921) og Anna Caduff (1849-1942).

Udnævnelser

15.-R. 1912.

Bibliografi

Ib Gejl og Chr. R. Jansen: Korn, købmænd og kornkompagni, 1971. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig