F.C. Holsten, Frederik Christian Holsten, 6.10.1783-31.10.1816, søofficer. Født i Egersund i Norge, død i Tunis, begravet sst. H. blev kadet 1795, sekondløjtnant med Gerners medalje 1800 og var derefter i ca. to år med fregatten Thetis i Middelhavet. Hjemkommen herfra var han lærer i tegning og landtoningstegning på Søkadetakademiet til okt. 1806, da han sammen med L. de Coninck sendtes til udlandet for at studere. 1807 blev han premierløjtnant og vendte ved krigsudbruddet s.å. straks tilbage til Danmark. 1808 sendtes han m.fl. til Antwerpen for at gøre tjeneste på et af de franske linjeskibe. Da de to danske chefer, kommandørkaptajn S. U. Rosenvinge og kaptajn Hans Holsten i jan. 1809 var blevet arresteret nedlagde H. sammen med premierløjtnant J. C. de Falsen protest imod, at to franske officerer sendtes om bord for at overtage kommandoen i de to skibe med dansk besætning. De to løjtnanter blev straks arresteret, men snart udleveret og hjemsendt. For ikke at støde Frankrig blev de dømt til seks måneders streng fæstningsarrest, men efter tre måneders forløb blev resten af straffen eftergivet. H. sendtes til tjeneste i kanonbådsflotillen i Storebælt hvor han ved flere lejligheder udmærkede sig. Febr. 1811 ansattes han som dansknorsk generalkonsul i Göteborg med kaptajnløjtnants karakter og kom til at spille en stor rolle som forhandler med Sverige, indtil han i sommeren 1813 kaldtes tilbage. Han blev nu ansat som chef for pontonkompagniet, et kompagni af matroser der hørte til et auxiliærkorps under kommando af prins Frederik af Hessen der var underlagt den franske hærstyrke ved Hamburg. Han udførte sin tjeneste på en udmærket måde og anbefaledes på det bedste af prins Frederik. Da prins Christian Frederik i foråret 1814 var udråbt til Norges konge, sendte denne bud efter H. der gennem sin mors slægt var knyttet til Norge. H. fik efter ansøgning sin afsked fra den danske marine i marts s.å. og rejste til Norge hvor han udnævntes til kaptajn og tiltrådte tjeneste som generaladjudant hos kongen. Da denne i slutningen af okt. måtte forlade Norge og vende tilbage til Danmark ledsagedes han af H. der derefter, rimeligvis efter opmuntring af prins Christian Frederik, rejste til Tunis for at drive arkæologiske studier, men efter knap halvandet års forløb blev han syg her og døde.

Familie

Forældre: kaptajnløjtnant, senere kommandør Christian H. (1747–1811) og Anna Elisabeth Faye (1761–1818). Ugift.

Udnævnelser

R. 1812. DM. 1814.

Ikonografi

Mal. af C. F. Groger, 1812.

Bibliografi

Hans Birch Dahlerup: Mit livs begivenheder I, 1908 242. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig