Fritz Hempel Syberg, Johan Heinrich Friedrich Carl Casper Reinholt Hempel Syberg, 12.4.1837-12.2.1929, landmand. Født i Lydinge møllegård, Krarup sg, død i Odense, begravet i Heden, Fyn. H.S. blev undervist privat og samtidig oplært ved landbruget. Efter faderens ønske gjorde han fra sekstenårsalderen i nogle år tjeneste på godskontorerne under Jomfruens Egede og grevskabet Muckadell, blev 1856 sekretær hos lensgreve Preben Bille-Brahe, Hvedholm, og kom efter dennes død n.å. til E. Tesdorpf som underforvalter, først på Gedsergård, senere på Ourupgård. Tesdorpf fik stor betydning for H.S. Her lærte han tidens mest fremskredne landbrugsformer at kende og fik særlig indsigt i kvægavl og mejeri. Efter et kort studieophold på landbohøjskolen som han måtte forlade pga. hjemmets økonomiske forhold vendte han tilbage til Tesdorpfs gårde, var forvalter endnu et par steder, indtil han 1866 forpagtede hovedgården Gelskov på Fyn. Med energi og dygtighed bragte han gården i god drift, og den blev i de 32 år, H.S. drev den, et søgt lærested, bl.a. for landhusholdningsselskabets lærlinge, for hvem han var en forbilledlig, men krævende og streng læremester. Også Gelskovs mejeri blev uddannelsessted for mange, og her blev de nyeste metoder og systemer taget i brug, ligesom Gelskov var hjemsted for nogle af de af Th. R. Segelcke udførte mejeriforsøg. – Sin betydeligste indsats ydede H.S. som organisator af fynsk landbrugs fællesvirksomheder, især på husdyrbrugets og mejeribrugets område. Han forenede i usædvanlig grad faglig indsigt, arbejdsdygtighed, idérigdom med evnen til samarbejde. I sin tidlige ungdom havde H.S. været påvirket af kredsen omkring Rødding højskole, og senere kom han i et nært forhold til Dalum landbrugsskole og dens mænd. Som et særsyn blandt tidens større landbrugere var H.S. aktivt engageret i udbredelsen af andelsbevægelsen i 1880erne. Som bruger af en mindre gård i Heden fik han 1885 oprettet et andelsmejeri hvis formand han var i tre år. Dannelsen af den første levedygtige sammenslutning af andelsmejerier, den senere Fyns mejeriforening 1889, skyldtes i væsentlig grad hans initiativ, og 1898–1909 var han formand for foreningen. I denne egenskab var han blandt foregangsmændene ved oprettelsen af Fyns Andels-Foderstofforretning 1901. Han var virksom for mejeristernes uddannelse, støttede udviklingen af en mejerikonsulentvirksomhed og tog initiativet til de fynske mejeriudstillinger fra 1894 og til oprettelsen af de samvirkende danske mejeriforeninger 1899, ligesom han fik sæde i flere udvalg som denne sammenslutning oprettede. Fra Svendborg amts landøkonomiske selskab gik han over i ledelsen af de samvirkende landboforeninger i Fyns stift og blev 1891 formand for samvirksomhedens kvægavlsudvalg. Her tog han initiativet til indførelsen af toårige konkurrencer mellem hele kvæghold der begyndte 1894 som en forløber for kontrolforeningerne. På Gelskov havde han allerede da gennemført kontrollering af de enkelte køer i besætningen. 1898 fratrådte han forpagtningen af Gelskov, flyttede til Odense hvor han virkede som den egentlige leder af det fynske konsulentkontor, bl.a. i samarbejde med Fyns stifts patriotiske selskab, i hvis arbejde han havde været virksom siden 1867. Selskabet gav ham æresbolig 1920. H.S. blev højt hædret af fynsk landbrug, blev æresmedlem af bestyrelsen af den fynske samvirksomhed og af Fyens mejeriforening. 1907 modtog han Segelckemedaljen. – H.S. står som den mest fremtrædende skikkelse i fynsk landbrug i sidste fjerdedel af forrige århundrede, og han bidrog i overordentlig grad til at skabe de organisatoriske rammer omkring den førerstilling på kvægavlens område som Fyn opnåede i denne periode.

Familie

Forældre: møller, senere gårdejer i Kværndrup Hans Ernst Friedrich Syberg (1803–70) og Ane Margrethe Hempel (1803–76). Gift 31.5.1866 i Heden med Adelheide Marie Warberg, født 14.2.1837 på Ensomhed, Heden sg., død 1.2.1896 på Gelskov, d. af godsforvalter ved grevskabet Muckadell, senere kammerråd Andreas Conrad W. (1796–1871) og Christine Marie Storm Schmidt (1800–82).

Udnævnelser

R. 1895. DM. 1906. K.2 1922.

Ikonografi

Buste af Aksel Hansen ca. 1908 (Andelsbogtrykkeriet, Odense). Relief af Axel Poulsen, 1932, efter foto (Fyns stifts patriotiske selskab, Odense). Mal. af Johs. Larsen (sst.). Foto.

Bibliografi

Fyns stiftstid. 12.-13.4.1907. Fyns stifts landbrugstid., 1907 125–29 133–36. [Th. Mogensen] sst. 1917 147–50. [C. R. Svane Christiansen] sst. 1927 195–97. Samme sst. 1929 89–91. N. Beck: Fyens stifts patriotiske selsk. gennem 100 år, 1910. [Th. Mogensen:] Heden-Vantinge andelsmejeri 1885–1910, 1911. H. M. Knudsen i Tidsskr. for landøkonomi, 1929 137–41. Johs. Petersen-Dalum i Foren. Dalum lærlinge. Årsskr. 1929 5–14. Hans Appel i Mælkeritid. s.å. 143–45. N. Peter Poulsen: Fyns mejeriforen. gennem 50 år, 1944. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig