Hans Aalborg, 1542-9.8.1619, boghandler. Hans Aalborg gik i Ålborg latinskole som han forlod ca. 1562, studerede derefter ved universitetet i Rostock, navnlig under teologen og filologen Dav. Chytræus, og erhvervede her magistergraden. Et resultat af hans studier i Rostock er en kommenteret udgave af Ciceros Cato major som han på grundlag af Chytræus' forelæsninger udgav 1572. Efter at have forladt universitetet ernærede han sig i en lang årrække som lærer og hovmester for unge adelsmænd hvem han ledsagede på rejser til forskellige udenlandske universiteter; blandt hans disciple var Tyge Brahe som han sluttede varigt venskab med. Han opholdt sig meget i Strasbourg. Det vides at han var der 1568, og at han 1579 var der med Predbjørn Podebusk og atter var der 1585.

1582 nedsatte han sig som boghandler i Kbh., og i den anledning fik han n.å. ifølge kongebrev af 20.5.1582 tillagt en livsvarig årsrente som skulle udredes af Roskilde domkirkes midler; fra 1591 fik han en lignende understøttelse fra domkirken i Lund. Disse gunstbevisninger skyldtes især den yndest han nød hos kansleren Niels Kaas hvem han stod personligt nær. Igennem mange år var han universitetets faste boghandler og fik 1597 af konsistorium tilladelse til at leje et kapel i Frue kirke til sin boglade. Han foretog regelmæssige indkøbsrejser til udlandet og var i det hele en driftig mand som bidrog meget til boghandelens tidligste udvikling herhjemme.

Desuden virkede han som forlægger i et efter datidens forhold stort omfang. Til hans betydeligste forlagsartikler hører Frederik 2.s bibel som blev trykt 1589 af Mads Vingaard i Kbh. og er langt det største værk som indtil da var fremstillet af nogen dansk bogtrykker. Også af den nye bibeludgave som blev besørget af Hans Poulsen Resen og udkom 1607 var han forlægger. Hans Aalborg nød i sin samtid ry både for dygtighed og lærdom, og ved hans død udsendte universitetet et program til hans ære. Hans boghandel førtes videre af den kbh.ske bogtrykker Salomon Sartor.

Familie

Hans Aalborg blev født i Ålborg, død i Kbh., begravet sst. Forældre: rådmand i Ålborg Johannes (Hans) Krag og Barbara. Gift 15.9.1594 med Anna Evertsen, død 13.11.1627, d. af borgmester i Landskrona Jens Evertsen (død 1625) og Anna.

Bibliografi

C. Nyrop: Bidrag til den da. boghandels hist. I, 1870 133-35. H.F. Rørdam: Kbh.s univ.s hist. III, 1873-77 668-74. Hist. saml. og studier, udg. samme I, 1891 178-81.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig