Hans Appel, Hans Kristian Appel, 29.3.1856-15.11.1947, landbrugslærer. Efter 1864 flyttede Hans Appel med forældrene til Rødding højskole og lærte som ung landvæsen og mejeri. Efter ophold på Tune landboskole og Askov højskole kom han på landbohøjskolen hvorfra han 1882 blev landbrugskandidat. 1882–86 var han lærer på Faurbogård landbrugsskole, og 1885 opfordrede pastor Fr. Nygaard, Sdr. Nærå, de to brødre Appel til at fortsætte Kolds skole i Dalum som landbrugsskole. De fandt det imidlertid uheldigt at skulle rejse en skole i fællesskab, og Hans Appel henvendte sig derfor til sin bekendt og læsekammerat, Jørgen Petersen, og de to oprettede 1886 Dalum landbrugsskole med sidstnævnte som forstander. Hans Appel blev en dygtig og afholdt lærer der virkede frem til 1918 som fuldtidsbeskæftiget og til 1936 med begrænset timetal på skolen. Foruden udmærkede kundskaber og teoretisk ballast kunne Hans Appel tilføre Dalum landbrugsskole det "højskolepræg" der karakteriserede skolelivet i en lang årrække. Hans Appel var naturligt engageret i den sønderjyske sag og både på skolen og udenfor holdt han mange foredrag om dette emne.

Ved siden af skolearbejdet fik han snart en lang række tillidshverv. Fra 1889 til 1918 redigerede han "Mælkeritidende" og var samtidig sekretær og kasserer for Dansk Mejeristforening hvis æresmedlem han blev ved sin fratræden. Han var i en lang årrække knyttet til Landbosparekassen for Fyn som bestyrelsesmedlem, næstformand, formand fra 1918–37 og direktør 1937–43. Hans Appel var desuden formand for Odense valgmenighed fra 1895 til 1941 og medlem af det kirkelige udvalg af 1921. Med sin baggrund i det grundtvigske miljø var Hans Appel i to menneskealdre en central skikkelse i det kirkelige og folkelige arbejde i det fynske landbomiljø. Han var 1882 medstifter af "Vort Landbrug" og bidragyder hertil. Senere koncentrerede hans skribentvirksomhed sig væsentligst om "Mælkeritidende" og håndbøger. Således har han bidraget med en udførlig og indsigtsfuld beskrivelse af mejeribrugets udvikling i Danmark i G. Ellbrecht: "Danske Mejerier" IV, 1918. I lighed med broderen repræsenterede Hans Appel den generation af landbrugslærere og -teoretikere der trådte frem i 1880'erne og hvis virksomhed lå parallelt med andelsbevægelse, landbrugsomlægning og det mindre og mellemstore landbrugs fremmarch. Betegnelsen "højskolelandmand" karakteriserer i denne kreds måske særlig Hans Appel.

Familie

Hans Appel blev født i Tønder, døde i Dalum, Odense amt, og er begravet på Dalum kgd. Forældre: lærer, senere højskoleforstander, frimenighedspræst Cornelius Appel (1821–1901) og Anne K. Lorentzen (1829–69). Gift 8.6.1887 i Sjørslev, Præstø amt, med Karen Sofie Hansen, født 12.1.1866 sst., død 29.8.1951 i Dalum, datter af gårdejer Lars Hansen (1837–71) og Ane Schnack (1839–94). – Bror til Axel Appel og Jacob Appel.

Ikonografi

Mal. af N. V. Dorph, 1916 (Sparekassen Fyn, Odense). Foto.

Bibliografi

C.A.N. Krogriis i Tidsskr. for landøkon. 1947 515–18. Erik Appel i Højskolebladet 1947 580–82. J. P. Petersen og Johs. Petersen-Dalum i Foren. dalumlærlinges årsskr. 1947 79–84. Hans Lund: Askov højskole 1865–1915, 1965. – Erindr. i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig