Hans Wandal, 20.8.1579-16.12.1641, biskop. Efter at have gået i Ribe skole kom Hans Wandal til Herlufsholm hvorfra han blev student ca. 1596. Han studerede derpå nogle år i Kbh. hvorpå han drog til Tyskland hvor han 1601 var immatrikuleret i det strengt ortodokse Wittenberg. 1602 kom han i huset hos Holger Rosenkrantz den lærde og blev efter et par års forløb på dennes anbefaling hovmester for tre sønner af Preben Gyldenstierne til Vosborg. Sammen med disse foretog han fra 1607 en syvårig udenlandsrejse til de fleste europæiske lande. Særlig længe opholdt de sig i Strasbourg (1608-10) hvor Hans Wandal tog magistergraden, i Padova og Tübingen (1607). 1610 var han indskrevet ved univ. i Basel hvorefter han rejste i Frankrig, England, Spanien, og Italien hvor han besøgte Rom og Napoli og jan. 1613 var immatrikuleret i Padova. S.å. kom han igen til Tübingen i april. I maj kan han spores i Giessen, antagelig på vej hjem.

Efter sin hjemkomst blev Hans Wandal 1614 sognepræst ved Skt. Knuds kirke i Odense og måtte som sådan 1615-16 afgive betydningsfulde vidnesbyrd mod sin kryptokalvinske biskop Hans Knudsen Vejle. 1617 udnævntes han selv til biskop i Viborg og blev 1620 af H.P. Resen kreeret til dr. teol. Som biskop deltog han 1629 i Kbh. i mødet til forberedelse af forordningen af 27.3.s.å. om kirketugt og 1638 i rigsdagen i Odense om gejstlighedens skattepålæg; desuden var han 1635 medlem af den kommission der afholdt forhør over Kirsten Munk. I krigsårene 1627-28 måtte han tage ophold uden for sit stift, men synes i øvrigt at have været en nidkær bispeskikkelse i ortodoks ånd. Særlig interesse viste han katekismeundervisningen i sit stift. Skønt Hans Wandal uden tvivl var en kundskabsrig mand, veluddannet ved lange studieophold i udlandet, har han ikke udgivet lærde skrifter. Fra hans hånd foreligger blot seks ligprædikener over adelige – ved deres ortodokse indhold, deres ophobning af skriftsteder og tyngende lærdomsapparat mønstergyldige udtryk for tidens smag på dette område. Af Jesper Brochmand blev han berømmet som en mand der besad et indtrængende kendskab til kirkefædrene.

Familie

Hans Wandal blev født i Ribe, død i Viborg, begravet sst. (Domk.). Forældre: rådmand Iver Vandel og Susanne Jensdatter. Gift 25.8.1616 i Odense med Margrethe Burchardsen, født ca. 1600, død 27.1.1647, d. af rådmand i Odense Johannes Burchardsen og Cathrine Nielsdatter Bagger. – Far til Hans Wandal (1624-75).

Bibliografi

E. Pontoppidan: Annales ecclesiæ Danicæ III, 1747 178f. A. C. Krog: Saml. efterretn. om Viborg by, 1779 (faks.udg. 1977) 104-06. L. Helveg i Kirkehist. saml. I, 1849-52 489 495; 2.r.IV, 1867-68 453f; 3.r.IV, 1882-84 550f 557f (breve). H. F. Rørdam sst. V, 1884-86 93-110; VI, 1887-89 28 542 (H. Rosenkrantz' breve); 5.r.II, 1903-05 403; V, 1909-11 249. Pers. hist. t. 9.r.I, 1928 39.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig