Jørgen Vind, 7.7.1593-17.7.1644, rentemester, rigsadmiral. Født i Roskilde, død i Kbh., begravet i Frue k. V. gik først i Roskilde skole og derefter 1603-07 på Sorø. 1607 rejste han med broderen til universiteterne i Rostock, Wittenberg og Jena (1607-08) og derpå til Schweiz (Basel 1608-09) og Frankrig hvor han især opholdt sig i Orleans (1614-15) og bl.a. var en del sammen med Caspar Bartholin (1585-1629). 1609 var han en kort tid hjemme, men gjorde derpå to års krigstjeneste under prinsen af Oranien og kom 1612 hjem for at deltage i Kalmarkrigen. Efter et års ophold i Norge tog han igen til udlandet og var to år i Paris. 1616 kom han hjem og blev sekretær i kancelliet og var s.å. til stede ved hyldingen i Slesvig. 1620 var han medlem af den kommission der på Island skulle undersøge lensmanden Herluf Trolle Daas forhold og blev ved sin hjemkomst skibschef indtil 1624. Som sådan var han på togt til Rusland 1621 og til Weseren 1623. 1626 rejste han til Holland for at hverve officerer, men vendte 1627 tilbage til administrationen og blev rentemester indtil 1643. Som len fik han først et vikarie i Roskilde, 1628-34 Romdalen og 1634-41 Herrisvad (Herrevad) og endelig til sin død Dragsholm. 1640 blev han optaget i rigsrådet og sendtes i dec. som gesandt til Stockholm hvor han forgæves søgte at formå Sverige til at indlade sig i fredsunderhandlinger med kejseren under Christian IVs mægling. Skønt hans personlige optræden her havde været lidet heldig, og skønt han forlod Stockholm uden formelt at tage afsked, og trods sine svigtende sprogkundskaber brugtes han dog til endnu et par diplomatiske sendelser idet han i efteråret 1641 forhandlede med nederlændernes gesandter i Stade og 1643 førte forhandlinger på Gottorp.

I juni 1641 var han imidlertid vendt tilbage til marinen, idet han førte tilsyn med arbejdet på Holmen og med flåden ved Kbh., og i april 1643 blev han rigsadmiral. I anledning af det påtænkte angreb på Hamburg sejlede han med flåden til Elben, og dens ankomst bidrog til at Hamburg sluttede forlig med Danmark. Da Torstensson-krigen udbrød, fik han sammen med Corfitz Ulfeldt inspektionen over krigsforanstaltningerne på Sjælland, samtidig med at han arbejdede på flådens udrustning. I april 1644 sejlede han med en eskadre, der havde kongen om bord, til Göteborg som han forgæves søgte at blokere hvorpå han gik til Flekkerø. Da man i maj fik at vide at svenskerne i Holland udrustede en flåde sendtes han til Kbh. for at fremskynde hovedflådens udrustning. Han udfoldede stor energi og sejlede 29.6. som chef for den første eskadre til Østersøen hvor han med bravur deltog i slaget på Kolberger Heide 1.7. da han blev hårdt såret. 2.7. holdt han krigsråd på sit medtagne skib Patientia og besluttede med sårede og døde at gå til Kbh., hvortil han ankom 4.7. Fjorten dage senere døde han af sine sår. – V. ejede Harrestedgård og fik med sin hustru Gundestrup (Vrams Gunnarstorp) i Skåne som han normalt skrev sig til. Stik af S. de Pas, 1645, efter dette stik af I. M. Bernigeroth, 1746. Afbildet på stik af H. A. Greys, 1645. Mal. (Sanderumgård). Mal. (Ledreborg). Mal., kopi af C. C. Andersen (Halsted kloster). Fremstillet s.m. Chr. IV m.fl. på træsnit efter Rasmus Christiansen.

Familie

Forældre: Jakob V. til Grundet (1544-1607) og Else Jørgensdatter Høg (Banner) (død 1649). Gift 27.8.1620 i Malmø med Ingeborg Ulfstand, født 16.5.1598 på Bosjö kloster, død 21.8.1652 på Eliinge, begr. i Frue k., d. af Holger U. til Häckaberga (1565-1609) og Anne Skovgaard (død 1645). – Far til Holger V. Bror til Iver V.

Bibliografi

Kong Chr. den fjerdes egenhændige breve, udg. C. F. Bricka og J. A. Fridericia III-V, 1878-85 (reproudg. 1969). Aktstykker og oplysn. til rigsrådets og stændermødernes hist. i Kr. IVs tid, udg. Kr. Erslev III, 1888-90. Kancelliets brevbøger 1616-45, 1919-68. Prins Chr. (Vs) breve, udg. E. Marquard og J. O. Bro-Jørgensen I–II. 1952-56. Svensk agent ved Sundet, udg. Leo Tandrup, 1971. -C. E. Brochmand: Ligprædiken over J. V., 1645. Nye saml. til den da. hist., ved R. Nyerup og P. F. Suhm III, 1794 216. Danske saml. IV, 1868-69 2 (Iver Vinds optegn.). Chr. Bruun sst. VI, 1870-71 264f. Samme: Slaget på Kolberger Heide, 1879. H. D. Lind: Kong Kr. IV og hans mænd på Bremerholm, 1889 (reproudg. 1974). Axel Larsen [Liljefalk]: Dansk-norske heltehist. 1536-1648, 1893 151-59. Jens Engberg: Dansk finanshist. i 1640erne, 1972.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig