Jacob Hardenberg, d. 13.7.1542, rigsråd. Begravet i Skt. Hans k. i Odense. H. nævnes 1522 som kongelig hofsinde. I begyndelsen af 1523 forlenede Christian II ham med Nyborg og Hagenskov og gjorde ham tit en af sine høvedsmænd på Fyn. 25.4., altså først efter kongens bortrejse, overgav han Nyborg til Frederik Is folk. Under denne konges regering kom han ikke til at spille nogen fremtrædende rolle; 1525–27 var han forlenet med Nr. og Ø. Horne hrd. 1527 forlenedes han med Fåborg by og 1532 med Helligåndsklostret sst., da brødrene selv, formodentlig for at sikre sig beskyttelse under de urolige tider, havde overdraget ham forsvaret af klostret og dets gods. Under grevefejden var han blandt de adelsmænd som i juli 1534 erklærede sig for hertug Christian (III); men da grev Christoffers folk besatte Fyn, blev han nødt til at sværge denne troskabsed. Dette hindrede dog ikke at han – sandsynligvis jan. 1535 da man frygtede den fynske adels frafald – førtes som fange til Kbh. Sine kostbarheder havde han betroet præsten Hans Madsen i Svanninge der som bekendt måtte udstå mishandlinger i den anledning. Efter i nogen tid at have siddet fangen i Malmø førtes H. i begyndelsen af 1536 sammen med en del rigsråder og andre adelsmænd til Mecklenburg og udleveredes først efter Kbh.s overgivelse, men fik ikke Christian IIIs nåde og fuldstændig frihed, før han 28.10.1536 havde udstedt en hård revers om at være denne konge tro og finde sig i reformationen. Først 1540 kom han atter til at spille en rolle idet han optoges i rigsrådet og forlenedes med Vordingborg; n.å. blev han tillige lensmand på Næsbyhoved ved Odense samt stiftslensmand på Fyn. S.å. købte han Holme kloster (Brahetrolleborg) af kongen for 42 000 mark lybsk; da han efter faderen havde arvet Hvedholm og ved sit første ægteskab havde erhvervet Arreskov og Sandholt, hvortil han oftest skrev sig, ejede han nu et usædvanlig stort godskompleks på Fåborgegnen og syntes i det hele godt på vej til at opnå en førende stilling blandt sine fynske standsfæller da han – endnu forholdsvis ung og tilsyneladende ret pludseligt – afgik ved døden.

Familie

Forældre: Erik H. til Hvedholm (død 1500) og Anne Corfitsdatter Rønnow. Gift 1. gang ca. 1526 på Sandholt med Edele Bille, født ca. 1512, t tidligst 1530 (efter 10.7.), begr. i Skt. Hans k. i Odense, d. af Torben B. (død ca. 1513) og Edele Jernskæg (død ca. 1512). Gift 2. gang 1534 (før 14.2.) med Sophie Lykke, død ca. 1570, d. af rigsråd Peder L. (død 1535) og Kirsten Pedersdatter Høg (Banner) (død 1542). – Bror til Eiler H.

Ikonografi

Relief på ligsten (Odense, Skt. Hans k.).

Bibliografi

Danm.s adels årbog XIV, 1897 189. C. Paludan-Müller i Annaler for nord. oldkyndighed, 1853 95–102. T. Dahlerup: Det kgl.rettertings domme og rigens forfølgninger fra Chr. IIIs tid I-II, 1959–69. Mikael Venge: "Når vinden føjer sig ...", 1977.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig