N.J. Jessen, Nicolai Jacob Jessen, 17.7.1797-1.6.1866, overførster. Født i Kbh. (Holmens), død i Randers, begravet sst. Efter at være blevet student 1814 fra borgerdydskolen i Kbh. tog J. filologisk og filosofisk eksamen, før han 1818–19 underkastede sig landmåler- og forsteksamen. 1820 blev han gageret forst- og jagtjunker, 1830 overførster for en del jyske statsskove og 1845 tillige for de øvrige. Han var landstingsmand i perioden 1855–63. J. virkede med iver for bevarelsen af Jyllands private skove og var fra 1836 leder af skovreguleringen i Jylland hvorved alle fredskovsarealer søgtes indtegnede på matrikulskortene. Han var af den opfattelse at det i skovloven af 1805 fastsatte tiårige tilsyn ikke var tilstrækkeligt for privatskovenes heldige bevarelse, og at kun stats-drift ville være tilfredsstillende. Han arbejdede derfor også for statens erhvervelse af privat skov, dog uden nævneværdigt resultat. I Maanedsskrift for Litteratur XIII, 1835, angreb han de private skoves behandling ved en anonym anmeldelse af pseudonymet C. Christiansons skrift Ueber Forst-Verwaltung, 1834, hvis forfatter var J.s svoger C. Dirckinck-Holmfeld. Han bidrog væsentligt til forbedring af de ham underlagte skove, men selv om det vel først og fremmest skyldes ham at nogle af statsgældsskovene gik over til at blive domæner, så blev hans virksomhed på dette område dog ikke af afgørende betydning. I sit arbejde Om Hedeskovdyrkningen i Jylland, 1866, fremførte han over for det nystiftede hedeselskab velmente råd, væsentligst ved at pege på tidligere tiders fejlgreb. – Kammerjunker 1828. Hofjægermester 1851. Kammerherre 1852. – En bror, Tycho Jessen, født 21.4.1799, død 23.3.1857, blev officer, fra 1830 premierløjtnant, 1840 kaptajn II, 1842 kaptajn I og deltog i krigen 1848 som major, bl.a. i kampen ved Nybøl 28.5. Han fik 1856 afsked som oberst. R. 1848. DM. 1849. - R. 1840.

Familie

Forældre: kaptajnløjtnant, senere kontreadmiral Carl Wilhelm J. (1764–1823) og Anna Margarethe Erichsen (1764–1845). Gift 1. gang 8.12.1831 i Tjele med Henriette Selma v. Dirckinck-Holmfeld, født 15.5.1806 i Altona, død 28.3.1845 i Randers, d. af nederlandsk oberst og flådekaptajn, friherre Arnold Christian Leopold v.D. (senere D.-H.) (1763–1828) og Anna Helene Holm (1776–1809). Gift 2. gang 4.4.1848 i Kbh. (Helligg.) med Caroline Wilhelmine Jessen, født 6.2.1804 i Altona, død 7.5.1882 i Kbh. (Johs.), d. af overkrigskommissær Frederik Christian J. (1761–1820) og Sophie Franzine Wilhelmine Muller (1767–1861). – Far til E. J.

Bibliografi

Pers.hist.t. 3.r.VI, 1897 116 132 134 138 162 165 167 185 (breve til Caroline Jessen). – A. Oppermann: Bidrag til det da. skovbrugs hist., 1889. Samme i Tidsskr. for skovvæsen XXVI, 1914 1–22.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig