N.S. Nebelong, Niels Sigfred (ved dåben Sigfrid) Nebelong, 14.10.1806-9.10.1871, arkitekt. Født i Kbh. (Trin.), død sst. (Frue), begravet sst. (Ass.). N. besøgte kunstakademiet allerede fra 1819; han var her navnlig elev af G. F. Hetsch. 1828 vandt han den store sølvmedalje, 1833 den lille guldmedalje, 1835 C. F. Hansen medaljen og 1837 den store guldmedalje. På stipendierejsen 1839-42 studerede han først i Paris under Henri Labrouste, den førende kunstner og konstruktør, derefter i Italien og Grækenland. – N. arbejdede i de forskellige retninger der var fremme i tiden. I senklassicisme opførte han Kolding gymnasium 1846 (senere fuldstændig ombygget) og forskellige villaer samt ombyggede og udvidede Odense toldkammer ved havnen 1847. Uden bestemt stilpræg af helheden opførte han bl.a. Skagens fyr på Grenen 1858, arbejderboligerne Overgaden o. vandet 66-70 og 84-88 1851, kvindefængslet på Christianshavn 1861-64 (nu nedrevet), rådhuset i Nykøbing S. 1868, kommuneskolen Nansensgade 44-46 1870, samt fabriksbygninger på GI. Carlsberg efter J. C. Jacobsens udkast og tegninger. I gotik opførte han Slagelse nye kloster 1857. Han ombyggede Det kgl. teater 1857, fuldførte Vridsløselille strafanstalt 1859 (senere udvidet og N.s kirkesal forandret) og påbegyndte Viborg domkirkes restaurering i en efter datidens opfattelse ren romansk stil; for denne kirkes nuværende ydre har N. og Julius Tholle ansvaret. N.s produktion har en udpræget borgerlig karakter, men med en redelig arkitektonisk holdning. Desuden var han en praktisk dygtighed. Han var medlem af den 1852 nedsatte kommission ang. en bygningslov til Kbh. og dets forstæder (loven af 1856), blev også medlem af den første bygningskommission og stadsbygmester fra 1863 til sin død. Som stadsbygmester var han med til at forberede den nye byggelov af 1871 der dog kun afveg lidt fra den første. Først ved kunstakademiets arkitektoniske forberedelsesskole, derefter ved dets arkitekturskole var han assistent 1831-38, 1842-44 og 1847-54. Han blev agreeret 1850 og medlem af akademiet 1855 (receptionsarbejde på akademiet). N. beklædte forskellige hverv inden for skydeselskabet og sad i bestyrelsen for Arbejderforeningen af 1860. – Også den yngre bror Johan Henrik Nebelong, født 20.7.1817, død 1.3.1871, gik på Hetschs tegneskole og akademiet hvor han 1853 blev agreeret efter siden 1840 at have praktiseret som arkitekt i Kristiania og været lærer ved tegne- og kunstskolen der. 1856-68 var han bygningsinspektør for Kbh.s 1. distrikt, 1860 udnævntes han til tit. professor. Af hans arbejder kan nævnes ombygningen af kommuneskolen Prinsessegade 54 i Kbh. og nybygningen på Oringe. – En datter, Sophie Caroline, født 14.11.1848, død 10.3.1927, blev gift med arkitekten Albert Christian Jensen, født 25.12.1847, død 26.6.1913, der tog afgang fra akademiet 1870. Som elev af F. Meldahl samarbejdede han med denne bl.a. ved ombygningen af herregården Trolleholm og Trollenäs i Skåne og Marmorkirken i Kbh. Sammen med H. Glæsel opførte han Magasin på Kongens Nytorv. Selv byggede han bl.a. G. A. Hagemanns kollegium og DFDSs bygning på St. Annæ Plads. 1902-12 var han kgl. bygningsinspektør. Tit. professor 1901. Etatsråd 1912. R. 1883. DM. 1894. – Tit. professor 1860. Justitsråd 1864.

Familie

Forældre: skomagermester Johan Hendrik N. og Anna Christine Schreyber. Gift 1. gang 9.5.1832 i Kbh. (Frels.) med Anna Marie Kirstine Erichsen, født 9.4.1805 i Kbh. (Frue), død 8.9.1832 sst. (Holmens), d. af frimurermester Philip E. (ca. 1758-1829) og Anne Sørensen (ca. 1772-1850). Gift 2. gang 6.10.1843 i Skive med Constance Horn, født 18.3.1825 i Kbh. (Frue), død 25.2.1901 sst., d. af assistent hos kongens foged, senere byskriver i Svendborg Carl Tobias H. (1790-1863) og Sophie Caroline Wilhjelm (1801-51). – Far til J. H. N. (1847-1931).

Udnævnelser

R. 1856.

Ikonografi

Mal. af Constantin Hansen ca. 1829. Tegn. af W. Marstrand, 1843. Træsnit 1868 og efter dette to træsnit 1871, bl.a. af C. L. Sandberg. Mal. af Jørgen Roed udst. 1870, og af H. Chr. Jensen, 1870 (udstillingsfonden, Charlottenborg). Træsnit 1871. Tegn. af Geskel Salomon (Kgl. bibl.). Foto.

Bibliografi

J. Vahl: Slægtebog over afkommet af Christjern Nielsen XII, 1894 18. Architectonisk album, udg. Chr. M. Tegner, 1853-60 I, nr. 6 8 10; II, nr. 6f; III, nr. 3; IV, nr. 1-4 17f 20-23. Folkekalender for Danm. VII, 1858 119-23. B. S. Ingemann i III. tid. 23.10.1859. Fængsel for quindefanger på Chr.Havn, Atlas, u.å. Industrielle tegn., udg. Chr. Hetsch, 1872-82 I, afd. 6 nr. 1; II, afd. B nr. 10; afd. C nr. 2. E. Hornemann: Danske arbejderboliger, 1876 (særtryk af Hygiejniske medd. ny r. I, s.å.) 3 10-12. Architekten VIII, 1905-06 246-48. M. K. Michaelsen sst. M XXXI, 1929 139-53 155. Heinrich Hansen: Hist. medd. om Kbh.s bygningsvæsen, 1931 62-64. Peder Severinsen: Viborg domkirke, 1932 502-09 512f. Even Marstrand: Arbejderorganisation og arbejderkår i Danm., 1934 39. Sig. Schultz i Danske i Paris, red. Fr. v. Jessen II, 1938 226f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig