Ove Ramel Sehested, Ove Rammel Sehested, 13.3.1757-21.10.1838, gehejmestatsminister. Født i Nannestad, Norge, død i Kbh. (Trin.), begravet i Sorø. S. studerede både i Sorø og i Kiel og blev juridisk kandidat i Kbh. 1775. Han tiltrådte derefter en længere udenlandsrejse, og ved sin hjemkomst knyttedes han 1778 som auskultant til økonomi- og kommercekollegiet. I mere end 50 år arbejdede han i dette departement og fik en betydelig indflydelse på landets handels- og industripolitik. I de første år var han Ernst Schimmelmann en uvurderlig støtte, men da dennes embedsforretninger øgedes kom ansvaret og det daglige arbejde mere og mere til at hvile på S. 1781 var han blevet udnævnt til kommitteret, 1784 blev han deputeret og 1804 1. deputeret. Ved Schimmelmanns afgang 1813 modtog S. udnævnelse til præsident for økonomi- og kommercekollegiet, og n.å. overtog han midlertidigt præsidiet for det vestindisk-guineiske rente- og generaltoldkammer, og da der 1816 oprettedes et nyt generaltoldkammer- og kommercekollegium blev han chef for dette. Dog måtte dette kollegium i alle sager der medførte en formindskelse eller forøgelse af statens indtægter korrespondere med finansdeputationen der på ret egenmægtig måde blev ledet af finansminister J. S. v. Møsting. Ved siden af sin egentlige embedsgerning havde S. mange andre hverv. Fra 1789 og i en lang årrække var han medlem af kommissionen for hovedstadens forsyning med levnedsmidler, fra 1792 sad han i den ekstraordinære finanskommission, 1814–31 i den afrikanske konsulatsdirektion og 1822–31 i kvægsygekommissionen. Desuden udnævntes han 1808 til ordensceremonimester ved elefant- og dannebrogsordenen, 1826 til ordensskatmester og 1828 til vicekansler ved ordenskapitlet. Også på landets almindelige politik fik S. indflydelse. Han deltog således i overvejelserne i anledning af den østrigske udsending L. P. de Bombelles' sendelse i dec. 1813 i forhandlingerne om Kielertraktaten 1814 og sad fra 1824 som medlem af gehejmestatsrådet. Frederik VI satte megen pris på S. på grund af hans jævne og ligefremme optræden. Han afgik fra alle sine stillinger 1831. 1769 blev den unge student Niels Tønder Lund antaget som huslærer for S. og dette fik en umådelig betydning for hans senere udvikling. Sammen studerede de 1772–76 jura ved Sorø akademi, men samtidig naturhistorie som optog Tønder Lund meget og som også greb S. 1776 rejste de begge til Kiel for at studere hos entomologen J. C. Fabricius der satte dem meget højt og i 1776 opkaldte en af S. funden sommerfugl efter ham: Pyralis sehestedtiana. Efter opholdet i Kiel gik rejsen til England hvor de stiftede bekendtskab med bl.a. naturforskeren Sir Joseph Banks. Efter hjemkomsten 1778 fortsatte de hver for sig, ikke mindst gennem deres forbindelse med embedsmændene i tropekolonierne-, opbyggelsen af enestående insektsamlinger som Fabricius årligt besøgte og beskrev; "Mus. Dom. de Sehestedt" er ofte opgivet som proveniens for Fabricius' beskrivelser. 1789 var S. medstifter af Naturhistorieselskabet, men han publicerede aldrig selv en naturhistorie. Senere forenedes de to samlinger, og efter Tønder Lunds død købte staten den forenede samling af enken for den formidable sum af 15.000 rdl., en disposition S. næppe har været uden indflydelse på. Den er stadig overordentlig velbevaret og er en af Zoologisk museums vigtigste insektsamlinger. – Hof- og kammerjunker 1776. Kammerherre 1790. Gehejmekonferensråd 1811.

Familie

Forældre: oberstløjtnant, senere generalmajor Frantz Vilhelm S. (1722–87, gift 2. gang 1776 med Christine (Stincken) Meincke, 1742–1828) og Anne Barbara Løvenskiold (1735–74). Ugift.

Udnævnelser

Hv. R. 1803. DM. 1808. R.E. 1826.

Ikonografi

Klippet silhouet (Fr.borg). Mal. efter 1808 (forhen Løvenborg). Mal. efter 1826. Mal. af P. Coopmann, 1832 (Fr.borg).

Bibliografi

Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé I, 1895; V-VII, 1902–06; IX-X, 1922–31. Medd. fra krigsark., udg. Generalstaben IX, 1902 20 29. J. Rathke i Naturhist.-selsk.s skr. VI, 1810 I-XX (eneste ex. på Botanisk museum). Pers. hist. t. 6.r.VI, 1915 75–78 (slægtsoptegn. om M. S. og hans efterslægt, ved L. Bobé). Niels Tønder Lund sst. 1 1.r.VI, 1945 64 67 75 77. Kai L. Henriksen: Oversigt over da. entomologis hist., 1921–37 = Entomologiske medd. XV især 109f. Axel Linvald: Kronprins Frederik og hans regering, 1923 (reproudg. 1978). Samme i Hist. t. 1 1.r.IV, 1953–56 213. Georg Nørregård: Freden i Kiel 1814, 1954. Samme: Efterkrigsår i da. udenrigspolitik 1815–24, 1960. Samme: Danm. mellem øst og vest, 1969. Niels Tønder Lund 1749–1809, udg. Ellen Mølholm Hansen, 1980.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig