Paul Tscherning, 25.1.1627-17.9.1666, generalauditør, assessor i krigskollegiet. Født i Bunzlau (Schlesien), begravet i Kbh. (Petri k.). T. blev student 1641 fra Leipzig, var en tid huslærer og' derpå knyttet til domkantoriet ved domkirken i Hamburg. En overgang var han i svensk tjeneste. 1655 kom han til Danmark. 11.4.1657 blev han generalauditør i Skåne med en årsløn på 20 speciedaler hvilket 3.6. s.å. forhøjedes til 600 dr. om året. Under den første Karl Gustavkrig var han dog mest i Jylland og på Fyn. Han var i København under belejringen og blev hurtigt nært knyttet til hoffet. Sammen med Christoffer Gabel, Theodor Lente, Peter Bülche m. fl. hørte han til det såkaldte "unge råd", den kreds af overvejende tyskfødte rådgivere Frederik III benyttede sig af i bestræbelserne på at svække rigsrådet. Hans rolle under det afgørende stændermøde 1660 er ikke kendt, men måske var det ham der efter Gabels ordre indsatte ordet "absolut" i den trykte relation om arveregeringens overdragelse. Nov. 1660 blev han medlem af det nyoprettede krigskollegium og deltog i udarbejdelsen af kollegiets instruks. I de følgende år var han et af kollegiets mest aktive medlemmer. Som Hans Schack og Otto Pogwisch var han imod en hærreduktion. Hans holdning var til dels dikteret af indrepolitiske hensyn idet han mente at den absolutte statsform kun kunne opretholdes med fysisk magt. Han var meget adelsfjendtlig og regnes for forfatteren til det 1663 i Amsterdam udgivne skrift "De ordine subditorum in regno Daniæ et inprimis de nobilitate epistola" der hævdede at enevælden måtte bygge på borgerlig lighed i modsætning til det gamle privilegiesamfund. De stærke angreb på adelen besvaredes af Oluf Rosenkrantz i dennes s.å. udgivne skrift "Nobilitatis responsum" der vakte stor harme hos regeringen. T. har desuden forfattet en lille tysk pjece om den svenske erobring af Mitau og et hyldestdigt til kongefamilien 1665. T. havde en udviklet sans for musik og digtning og Anders Bording, der stod ham nær, har skrevet et digt til ham. 1666 sendtes han af regeringen til Gottorp i en mission af ubekendt indhold og til Kurland, men døde undervejs.

Familie

Forældre: rådsherre Andreas T. (1572-1641) og Marie Opitz (død ca. 1652). Gift.

Bibliografi

Saml. til Danm.s hist. under kong Fr. IIIs regering, udg. P. W. Becker II, 1857. – Chr. Bruun: Gunde Rosenkrantz, 1885 104-07. J. Paludan: Fremmed indflydelse på den da. nationallit. i det 17. og 18. årh., 1887 173. A. D. Jørgensen: Peter Schumacher Griffenfeld I, 1893 102 459. G. L. Grove i Pers. hist. t. 4. r. IV, 1901 218. C. O. Bøggild-Andersen: Statsomvæltn. i 1660, 1936 (2. opl. 1971). Samme: Hannibal Sehested I-II, 1946-70.

Aage Fasmer Blomberg: Fyns vilkår under svenskekrigene, 1973. O. Kyhl: Den landmilitære centraladministration I,1975 15-17 27f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig