Poul Munch

Poul Munch, 29.3.1909-25.4.1981, stadsbibliotekar. Født i Vemmetofte, død i Odense (Th. Kingos sg.), begravet Thurø kgd. Opvokset i et biblioteksinteresseret hjem – faderen var kantor i Vemmetofte med det store bibliotek på 16.000 bind, senere førstelærer i Måløv -havde M. lejlighed til at møde et par af folkebibliotekernes pionerer, Jørgen Banke og Thomas Døssing. Han tog livligt del i arbejdet i faderens sognebibliotek. Døssing rådede ham til at tage på højskole og derefter på seminarium som en passende forskole til bibliotekargerningen. Sin oplæring fik han hos overbibliotekar Haralda Poulsen i Roskilde, den første kvindelige centralbibliotekar og en stor personlighed. Efter bibliotekseksamen 1933 var der arbejdsløshed så det var svært at få en stilling der var tilstrækkelig udadvendt. Som sygehusbibliotekar i Odense blev han vraget, man syntes det måtte være en kvinde. Men Århus folkebibliotek bød på arbejde i oplandsafdelingen, ovenikøbet som leder under den inspirerende Carl Thomsen. Her fandt han sit yndlingsområde i samspillet med bestyrelse og bibliotekar om et rimeligt bogvalg. "En god demokratisk skole" har han kaldt det. 1940 kom en ny udfordring med opbygningen af biblioteket i Hørsholm med mange krævende benyttere. Herfra tilbage til samspillet mellem by og land som centralbibliotekar i Nykøbing Falster 1945-56, også her med mange gode indsatser for at placere biblioteket i byens og egnens liv. Dette kunne så endelig videreføres i større målestok 1956-76 i Odense centralbibliotek der efter den sidste kommunesammenlægning kom til at dække hele stiftet. Her var starten af musikbiblioteket, helt i hans interessesfære, nok noget af det vigtigste for ham. Uanset det vidtspændende lokale virke var M. meget engageret i det faglige organisationsarbejde. Han sad fra 1946 i bestyrelsen for Bibliotekarforeningen for provinsens folkebiblioteker og i Danmarks biblioteksforenings hovedbestyrelse med sæde i biblioteksrådet 1956-57. Han sad i den permanente komité ang. folkebibliotekernes forhold til Statsbiblioteket i Århus, og han var formand for biblioteksforeningens kontakttjeneste. 1947-57 redigerede han tidsskriftet Bibliotekaren. Lokalt nød de foreninger der støttede musik, teater, litteratur og kunst især godt af hans aktive medvirken, han sad således i bestyrelsen for Det fynske musikkonservatorium 1963-72. At være engageret og at blande sig var altid karakteristisk for M. der gik ind for et folkebibliotek der vil tjene låneren med det bedst mulige materiale.

Familie

Forældre: lærer, senere førstelærer Anders M. (1881-1960) og Christine Møller (1881-1948). Gift 12.11.1938 i Århus (Frue k.) med lærer Aase Berg, født 14.3.1919 i Hellerup, d. af isenkræmmer Carl B. (1880-1946) og Ingeborg Mortensen (1887-1952).

Bibliografi

Interview i Bogens verden LXI, 1979 98-101.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig