Povl Hansen, 20.10.1856-21.8.1934, højskoleforstander. Født i Sødinge, Ringe sg, død i Vallekilde, begravet sst. H.s barndom og ungdom blev præget af det stærke kirkelige og folkelige røre på Ryslingeegnen. Han gik i friskole hos en lærling af Christen Kold, blev konfirmeret af Vilhelm Birkedal og kom allerede fjorten år gammel med i skyttebevægelsen. 1874-75 var han elev på Askov højskole hos Ludvig Schrøder. Men størst betydning for ham fik Ernst Trier som han 1876 traf og betroede sin længsel efter at blive højskolelærer. Vinteren derpå og den følgende var han elev på Vallekilde højskole, dernæst et par vintre på Askov højskole, og fra vinterskolens begyndelse 1881 blev han antaget som lærer ved Vallekilde højskole med danmarkshistorie og dansk som hovedfag. De følgende somre studerede han i Kbh. ved biblioteker og arkiver under A. D. Jørgensens vejledning, og denne, til hvem H. knyttedes ved nært venskab, søgte omkring 1890 at knytte H. til arkivvæsenet, men højskole og Trier kaldte stærkere på ham, og fra 1892 helligede han sig helt højskolearbejdet. Ved Triers død 1893 blev han forstander for folkehøjskolen i Vallekilde, 1900 købte han den sammen med sin bror Niels Hansen. 1923 solgte han skolen til Uffe Grosen, men fortsatte endnu nogle år sin lærergerning ved den. I H.s forstandertid havde skolen over 10000 elever. – Med Trier forlod geniet Vallekilde, sagde H. beskedent, og de første år var vanskelige. Men ad sin egen vej fortsatte han skolearbejdet, og uden at være eftersnakker havde han (og hans hustru) megen evne til at værne om skolens rige tradition; også under hans ledelse bevarede Vallekilde højskole sin anseelse og sit store elevtal. Få højskolemænd mestrede den historiskpoetiske historiefortælling som H., nu og da kunne han vel henfalde til føleri, men tiest formåede han åndfuldt at gøre de svundne tider og skikkelser lyslevende for sine tilhørere. Som frugt af sine arkivstudier udgav han Bidrag til det danske Landbrugs Historie, 1889 og de store afhandlinger Bonde og Herremand (Aarbog fordansk Kulturhistorie I, 1891) og Jens Lange paa Rødkilde og hans Bønder (sst. II, 1892). Desuden har H. publiceret eri lang række landbo- og personalhistoriske bidrag i lokalhistoriske årbøger, tidsskrifter og aviser, har skrevet Højskoleforstander Ernst Trier I–III, 1928-33, udgivet bidrag til Triers historie og redigeret Fra Vallekilde Folkehøjskole I-XXX, 1894-1923, en værdifuld kilde til Vallekilde højskoles historie.

Familie

Forældre: gårdejer Hans Poulsen (1824-1907) og Mette Kirstine Elisabeth Hansen (1825-85). Gift 2.4.1890 i Vallekilde (Valgmenighedsk.) med Sigrid Trier, født 6.1.1871 i Vallekilde, død 8.3.1954 i Kbh., d. af højskoleforstander Ernst T. (1837-93) og Marie Abel (1845-73).

Ikonografi

Litografi af Harald Jensen, 1894. Akvarel af Larsen Stevns ca. 1900. Mal. af Troels Trier, 1915 (Vallekilde højskole). Buste af August Keil ca. 1930. Foto.

Bibliografi

Kilder. P.H. i Fra Vallekilde folkehøjskole, 1916 36-63; 1917 49-57; 1918 73-83; 1919 34-40; 1920 38-46; 1921 58-66 (også som særtryk: Små minder om små ting, 1921). P.H. sst. 1921 124-43; 1922 96-113; 1923 91-142; 1924 116-41; 1925 105-42 (Fra mindernes verden). P.H.: Mine minders bog, 1926.

Lit. P.H. om slægten i Svendborg amt, 1908 41-109; 1909 67-82; 1910 37-95; 1911 69-113; 1913 51-85. Lars Bækhøj i Højskolebl. 1915 1193-1204. Grønvald Nielsen sst. 1926 1377-82; sst. 1453-58; sst. 1934 nr. 35 (tillægget) 485f; Johs. Ravn m.fl. sst. 491-94; Thomas Thomsen sst. 550. H. V. Clausen: Fra Holbæk amt, 1918. Holbæk amtstid. 30.10.1931. Aalborg amtstid. 29.8.1934. Jens Nylev i Fra Holbæk amt, 1935 212-19 (m. bibliografi). Claus Bjørn i Festskr. til Roar Skovmand = Årbog for da. skolehist. 1978 86-102. Papirer Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig