Sivert Urne, 14.4.1603-16.2.1661, rigsråd. Født på Halsted kloster, død i Vindekilde. U. stod hele sit liv hoffet nær. 1624-28 var han hofjunker hos kongen og kammerjunker hos prins Christian og blev 1628 kongens overskænk, og 1647 og 1649 fungerede han som marskal ved nogle hoffester, og især gennem sin anden hustru der var dronning Sophie Amalies yndlingshofdame kom han i nært forhold til Frederik III. 1628 blev han prins Christians lensmand på Malmøhus og havde derefter følgende forleninger: 1632-41 Roskildegård, 1641-50 Tryggevælde, 1650-55 Bratsberg og Gimsø kloster i Norge, 1655-58 Odensegård og fra 1658 til sin død Dragsholm, selv om han under krigen for en tid måtte opgive dette len. Da de fleste af hans store len lå på Sjælland var det naturligt at han var knyttet til denne landsdels rostjeneste idet han 1632 var løjtnant og 1633-34 ritmester, og da han efter 1643-44 at have været med Valdemar Christian i Rusland kom tilbage til Danmark gjorde han under Torstenssonkrigen tjeneste som oberstløjtnant og blev endelig 1650 oberst i rostjenesten. 1645 sendtes han med Flemming Ulfeldt til Bornholm for at overtage øen fra svenskerne og holde forhør i anledning af øens overgivelse ligesom han s.å. var en af de tre sjællandske landkommissærer, og 1658 skulle han føre tilsyn med den svenske hær i Odensegårds len. Aug. 1660 optoges han på den fynske adels indstilling (af 1658) i rigsrådet og kom til at spille nogen rolle under stændermødet 1660 hvor han indtog en moderat holdning og var mere imødekommende over for kongen end flere af sine standsfæller, vistnok fordi han anså modstand mod arveregeringen for håbløs, men måske har også hans nære forbindelse med hoffet spillet ind. Som belønning blev han elefantridder 1660 og fik det politisk betydningsløse embede som rigsstaldmester der ophævedes ved hans død. – Han ejede Rårup (Cathrinebjerg, Smørum hrd.) og en part i Sanderumgård (Åsum hrd.) som han 1661 mageskiftede for Hindemae (Vindinge hrd.), og med sin første hustru fik han Juulskov (Vindinge hrd.).

Familie

Forældre: lensmand Knud Axelsen U. til Årsmarke (1564– 1622) og Margrethe Eilersdatter Grubbe til Alslev (1568-1654). Gift 1. gang senest 1629 med Helvig Lindenow, begr. 8.5.1646 i Køge, d. af Hans L. til Gavnø (1573-1642) og Lisbeth Sophie Rantzau (1587-1652). Gift 2. gang med Catharine Sehested, født 17.2.1625, død 18.12.1670 (gift 1. gang 1661 med Hans Ahlefeldt, 1624-94), d. af Cai S. til Petersdorf (1601-44) og Anna Godskesdatter Ahlefeldt (1592-1645). – Bror til Christoffer U. (1593-1663), Frederik U. og Jørgen U.

Udnævnelser

R. 1648. BI.R. 1660.

Bibliografi

Kancelliets brevbøger 1627-45, 1929-68. – M. K. Zahrtmann: Borringholmerens hist. I, 1934 252f. C. O. Bøggild-Andersen: Statsomvæltn. i 1660, 1936 (2. opl. 1971). Samme: Hannibal Sehested I-II, 1946-70.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig