Svend Gissel, 4.1.1921-3.2.2007, førstebibliotekar. Født i Assens, begravet påRønnevang kirkegård, Taastrup. G. blev student 1939 fra Vestre Borgerdydskole, og efter 1948 at have bestået skoleembedseksamen (historie, latin) blev han efter nogle måneders ansættelse ved Kunstindustrimuseets bibliotek som forskningsbibliotekar knyttet til Det kgl. bibliotek og universitetsbiblioteket med tjeneste ved sidstnævnte. 1952 overtog han en stilling som en af Det kgl. biblioteks fagreferenter inden for historie og udnævntes 1966 til førstebibliotekar, ved Håndskriftsafdelingen 1977-91. Han løste som sådan opgaven at udvikle en nyoprettet særlig afdeling for bibliotekets PR-virksomhed eller kontakt- og oplysningsarbejde, en funktion der på mange måder var en nyskabelse inden for forskningsbiblioteksvæsenet. G.s videnskabelige arbejde inden for 1500-tallets danske agrarhistorie satte sine første frugter i to udgivelser, Sjællands Stifts Landebog 1567 og Jacob Ulfeids Jordebog 1588, der udkom henholdsvis 1956 og 1964, og i to afhandlinger Sjællands gamle kornmål og Bol og By på Selsø i Bol og By V, 1964. G., der var en fremtrædende agrarhistoriker, videreførte den forskningstradition, der præges af navne som bl.a. Sv. Aakjær, Hans H. Fussing, C. A. Christensen og F. Skrubbeltrang, og hans disputats Landgilde og udsæd på Sjælland i de store mageskifters tidsalder. Retrospektive studier i landbo- og bebyggelseshistorie, 1968 (anm. Hist. tidsskr. 12.r.VI, 1972-73 233-53) er et værk der har "skabt klarhed og givet os en hidtil savnet indsigt på væsentlige områder" (Skrubbeltrang); med stor grundighed og sans for nuancer analyserede og fortolkede G. et såre vanskeligt kildemateriale. Med orlov fra biblioteket overtog G. 1969 den danske ledelse af det stort anlagte nordiske forskningsprojekt vedr. de senmiddelalderlige ødegårdsproblemer, og 1971 overtog han formandskabet for projektets nordiske lederkollegium. Han har i bd. 1, 2 (Hornsherredsundersøgelsen), 11 og 16 (Falsterundersøgelsen) af projektets publikation leveret større bidrag, og i Fortid og Nutid XXV, 1972, skrevet om.den senmiddelalderlige krise i nordisk belysning, samt offentliggjort afhandlinger i inden- og udenlandske fagtidsskrifter. G. var desuden bl.a. redaktør af og bidragyder til festskrift til Fridlev Skrubbeltrang, 1970 og til Astrid Friis, 1963. G. var medarbejder ved Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder og Reallexikon der germanischen Altertumskünde, samt medlem af hovedredaktionen for det under udarbejdelse værende værk Dansk lokalbibliografi.

G. var fra 1954 medlem af Landbohistorisk selskab og formand 1971-76, ligesom han var medlem af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie, medlem af Det kongelige danske selskab for fædrelandets historie, kasserer 1975-79, medlem af den danske Komité for historikernes internationale samarbejde og af styrelsen for Dansk selskab for oldtids og middelalderforskning, samt medlem af Arbeitskreis für genetische Siedlungsforschung in Mitteleuropa 1974-99. I 1991 modtog han festskriftet Plov og pen.

Familie

F: kommunelærer, senere overlærer Theodor Marius Rasmussen G. (1886-1975) og lærer Marie Sophie Rasmussen (1891-1991). Gift 24.9.1952 i Høje-Tåstrup med biblioteksassistent Elisabeth de Roepstorff Paludan, født 11.2.1926 i Kbh., d. af bibliotekar Hans Aage Puggaard P. (1894-1942) og assistent Agnes Amelia de Roepstorff (1890-1961).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1969 258f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig